Η προσέλευση φυσικών προσώπων σε όλους τους χώρους λατρείας όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και των Τεμενών, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, περιορίζεται στη συνάθροιση έως 10 ατόμων. Από τις 17 Μαΐου θα επιτρέπεται η τέλεση θρησκευτικών τελετών με συγκεκριμένους κανόνες που θα θεσπιστούν το προσεχές διάστημα.