(α) Τα υποκαταστήματα της ΔΕΗ παραμένουν ανοιχτά μόνο με τη λειτουργία των ταμείων, με ελεγχόμενη προσέλευση των πελατών και τήρηση μέτρων προστασίας,

(β) έως και τις 10 Απριλίου 2020, οι σταθμοί παραγωγής και τα ορυχεία λειτουργούν με το προσωπικό που έχει χαρακτηριστεί ως κρίσιμο, ενώ το μη-κρίσιμο υποστηρικτικό προσωπικό εναλλάσσεται σε εβδομαδιαία βάση και το υπόλοιπο παραμένει σε κατ’ οίκον επιφυλακή ή χρησιμοποιεί τηλε-εργασία,

(γ) τα εργοτάξια λειτουργούν με το ελάχιστο προσωπικό, και το υπόλοιπο βρίσκεται σε κατ’ οίκον επιφυλακή και

 (δ) το υπόλοιπο προσωπικό της εμπορίας χωρίζεται σε δύο ομάδας που θα λειτουργούν εκ περιτροπής (σε εβδομαδιαία βάση) και οι υπόλοιποι θα αξιοποιούνται ως εφεδρεία ή μέσω τηλε-εργασίας.