Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο των μέτρων άμβλυνσης των οικονομικών συνεπειών από την πανδημία COVID-19,  στηρίζει Αθηναϊκούς Πολιτιστικούς Οργανισμούς με το ποσό των 10.350.000 Ευρώ

Η έκτακτη αυτή ενίσχυση στους Πολιτιστικξούς Οργανισμούς της ΑΘήνας χορηγείται εν μέσω της δύσκολης  συγκυρίας της πανδημίας Covid19,  με στόχο να εξασφαλίσει την βιωσιμότητά τους, την παραγωγή υψηλής ποιότητας έργου και τη διασφάλιση θέσεων εργασίας καλλιτεχνών, τεχνικών, διοικητικού προσωπικού αλλά και των  προμηθευτών τους.

Αναλυτικά τα ποσά της ενίσχυσης:

https://www.culture.gov.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=3584