Παρατείνεται για 2 ακόμη μήνες η καταβολή α/ της τακτικής επιδότησης της ανεργίας, β/του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και γ/ του βοηθήματος ανεργίας προς ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, σε όσους ανέργους το σχετικό δικαίωμα λήψης επιδόματος έληξε ή λήγει εντός του πρώτου τριμήνου του 2020. 

Υπάρχει και πρόβλεψη περαιτέρω παράτασης με ΚΥΑ εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.