Δίνεται η δυνατότητα στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου να διακανονίσουν μέρος των οφειλών τους που αφορούν στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ, Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος και Δικτύου-για τον κλάδο ηλεκτρισμού-και Χρεώσεις Μεταφοράς, Διανομής και Χρήσης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου-για τον κλάδο φυσικού αερίου) προς τους Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς και Δικτύων Διανομής Ηλεκτρισμού (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ) και φυσικού αερίου (ΔΕΣΦΑ, ΔΕΔΑ, ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ), καθώς και τον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ).

Επιπλέον, προβλέπεται η λήψη από τη ΔΑΠΕΕΠ βραχυπρόθεσμου δανείου ειδικού σκοπού, για την κάλυψη των μη ανακτηθέντων εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού, που προέρχονται από το ΕΤΜΕΑΡ και διοχετεύονται για την ενίσχυση της αγοράς των ΑΠΕ, τα οποία είναι πληρωτέα από τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της ΠΝΠ και έως 30/06/2020.

ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 84), 13.4.2020