Οι απουσίες των μαθητών/τριών, μετά την επαναλειτουργία την 1η Ιουνίου 2020, των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών Σχολείων και των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον

– ο γονέας ή κηδεμόνας τους ή ο ίδιος/α εφόσον είναι ενήλικος/-η , υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η μαθητής/ τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 (όπως αυτή ορίζεται στην από 14.3.2020 και στην ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών ή σε τυχόν μεταγενέστερο της παρούσας απόφασης, νόμο ή υπουργική απόφαση)

-ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί.

Αριθμ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4 (ΦΕΚ 2031/τ.Β΄/28-5-2020)

ΠΝΠ ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-3-2020

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011 (ΦΕΚ 1856/τ.Β΄/15-5-2020)