Χορηγείται -ως μηνιαία οικονομική ενίσχυση- το επίδομα εποχικής ανεργίας έως και τον μήνα Σεπτέμβριο του 2020, στους περίπου 120.000 εποχικά ανέργους. Παράλληλα, το κράτος αναλαμβάνει την κάλυψη των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των εποχικά εργαζόμενων μερικής απασχόλησης. Το συγκεκριμένο μέτρο θα λειτουργήσει ως κίνητρο επαναπρόσληψης των εποχικά εργαζόμενων. Μειώνονται τα ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια από 100 σε 50 για την λήψη του εποχικού επιδόματος ανεργίας το ερχόμενο φθινόπωρο. Επίσης, επεκτείνονται τα επιδόματα ανεργίας που λήγουν τον μήνα Μάιο κατά δύο μήνες. Τέλος, τριπλασιάζεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού από 10 σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος , ειδικά φέτος, είναι να ενισχυθεί, όσο το δυνατόν περισσότερο, ο εσωτερικός τουρισμός και να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας.