Η κυβέρνηση με γνώμονα την προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού και έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας προχώρησε στην απαγόρευση λειτουργίας των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με την ονομασία «Ξενώνες φιλοξενίας νέων» (Youth Hostels). Η αναστολή ισχύει έως τις 15.06.2020.

Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξάπλωσης του ιού θα ληφθούν οι αποφάσεις για παράταση ή μη του μέτρου.

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27531 ΦΕΚ Β’ 1634/30.03.2020

ΦΕΚ Β’ 2081 (30.05.2020)