Η κυβέρνηση με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού και έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας προχώρησε στην προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, με την υποχρέωση να λειτουργεί 1 ξενοδοχείο ανά πρωτεύουσα περιφερειακής ενότητας και 3 ξενοδοχεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η αναστολή ισχύει έως τις 15.6.2020.

Από την απαγόρευση λειτουργίας εξαιρούνται τα ξενοδοχεία και οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping). Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των καταλυμάτων ανά την ελληνική επικράτεια, στα οποία καταλύουν πολίτες με συγκεκριμένες επαγγελματικές ειδικότητες(προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό ή υγειονομικό προσωπικό κ.α.) διαρκεί έως και τις 15.6.2020 και ώρα 12:00.

Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξάπλωσης του ιού θα ληφθούν οι αποφάσεις για παράταση ή μη του μέτρου.

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27529 ΦΕΚ Β’ 1633/30.03.2020.

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27530 ΦΕΚ Β’ 1633/30.03.2020

ΥΑ Αριθμ. 6639 ΦΕΚ Β’1635/30.03.2020

ΥΑ Αριθμ. 6640 ΦΕΚ Β’1635/30.03.2020

ΦΕΚ Β΄1755/07.05.2020

ΦΕΚ Β’ 1942/19.052020

ΦΕΚ Β’ 2034/29.05.2020

ΦΕΚ Β’ 2080 (30.05.2020)

ΦΕΚ Β’ 2081 (30.05.2020)