Η κυβέρνηση, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού και κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) στο σύνολο της Επικράτειας έως και τις 30.9.2020.

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.52543, ΦΕΚ Β’ 3521/25.8.2020