Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία άλλων χωρών, ήταν αναγκαία. Η εύκολη μετάδοση και διασπορά του κορονοϊού θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και σε μεγάλη πίεση το σύστημα υγείας που καλείται να παρέχει ταυτόχρονη νοσηλεία σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό νοσούντων. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών με ρητές εξαιρέσεις σε αυστηρά περιορισμένες δραστηριότητες σπάει την αλυσίδα της διασποράς και μας κρατάει υγιείς στα σπίτια μας ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Το μέτρο αφορά όλη την Επικράτεια και ισχύει έως τις 04/05/2020. Η απαγόρευση δεν περιλαμβάνει μόνο όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αποκλειστικά για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Εκτός ωρών υπηρεσίας οφείλουν να τηρούν τους κανόνες που ισχύουν για τους υπόλοιπους πολίτες.

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22824 «Παράταση ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.03.2020 (Β’ 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 20797/26.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1040ΦΕΚ Β’ 1168/04.04.2020

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26794 «Παράταση ισχύος του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» ΦΕΚ Β’1585/25.04.2020