Αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή της διεξαγωγής των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. καθώς και των λοιπών σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων στην Π.Ε. και Δ.Ε. και του μαθήματος της κολύμβησης έως τις 10.05.2020, ως παρεπόμενη της αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτηρίων κλπ.

Εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ. : 34987/Δ5/09-03-2020

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 (ΦΕΚ 956/τ.Β΄/21-3-2020)

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343 (ΦΕΚ 1293/τ.Β΄/10-4-2020)