Το μέτρο της επιβολής του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Σουηδία, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού επεκτείνεται έως και τις 15-08-2020.

Δ1α/ΓΠ.οικ. 42070 /3-7-20

ΦΕΚ Β’ 2868/15-07-2020

ΦΕΚ Β’ 3158/31-7-2020

ΦΕΚ Β’ 3166/1-8-2020