Για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας και με βάση τις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19 , η κυβέρνηση προχώρησε στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, των φροντιστηρίων και κάθε είδους δομής εκπαίδευσης. Επιπλέον αποφάσισε την προσωρινή απαγόρευση εκδρομών και επισκέψεων μαθητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών.

Η αναστολή ισχύει έως τις 10.5.2020.

Αφού εξεταστούν και αξιολογηθούν τα δεδομένα από τη μάχη για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού θα ληφθούν οι αποφάσεις αν θα παραταθεί ή όχι το μέτρο. 

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343 «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 (Β΄ 956) έως και τις 10.5.2020» (ΦΕΚ Β. 1293/10.04.2020)