Για την προστασία των αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας απο την εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19, προβλέφθηκε η δημιουργία και λειτουργία προσωρινών δομών φιλοξενίας και υπνωτηρίων από τους ΟΤΑ α’ βαθμού σε συνεργασία με τους εγκεκριμένους φορείς προστασίας των εξαρτημένων και ευάλωτων ατόμων (ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, ΨΝΑ, ΨΝΘ κ.ά).

Μέχρι να καταστεί δυνατή η λειτουργία των εν λόγω δομών προβλέπεται η δυνατότητα, μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, να χρησιμοποιηθούν  τουριστικά καταλύματα, που βρίσκονται σε νόμιμη συνέχιση λειτουργίας, για την προσωρινή διαμονή αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

ΠΝΠ (Α’ 84), 13.04.2020, Άρθρο 25ο