Το εν λόγω θετικό μέτρο αφορά κατ’ εκτίμηση 100.000 παιδιά εργαζομένων.