• Προπληρωμένες κάρτες για αγορά προϊόντων από super markets αξίας 90€ για το διάστημα από 11/3/2020 έως 4/5/2020 ως εναλλακτική χρήση των σχολικών γευμάτων

Το εν λόγω θετικό μέτρο αφορά κατ’ εκτίμηση 100.000 παιδιά εργαζομένων.