Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2, αναστέλλεται η δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, από τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο του αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύνου και μητροπολιτικών περιοχών . Στις ως άνω περιοχές η εκπαιδευτική διαδικασία  διενεργείται με την εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία. 

Παράλληλα παρατείνεται η προληπτική αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας στις εκπαιδευτικές δομές των ΙΕΚ και ΚΕΚ του ΟΑΕΔ και συνεχίζεται η υποχρεωτική διενέργεια σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας στα ΙΕΚ του Οργανισμού. 

Αναστέλλεται η λειτουργία των Βρεφονηπιακών σταθμών του ΟΑΕΔ μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021, σε περιοχές που ανήκουν σε επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου ενώ οι υπόλοιποι βρεφονηπιακοί σταθμοί συνεχίζουν τη δια ζώσης λειτουργία τους με υποχρεωτική τήρηση των κανόνων λειτουργίας.

Τέλος, οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία του ΟΑΕΔ συνεχίζουν τη δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία, με υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν είναι συμβατή με τον βαθμό και το είδος της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης.

Δελτίο τύπου Ο.Α.Ε.Δ.