Λόγω των έκτακτων συνθηκών από την εμφάνιση της πανδημίας του Covid -19 και με στόχο της προστασίας της δημόσιας υγείας , το εθνικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων έως και 09/05/2020 διαμορφώνεται ως εξής:

Από Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 έως 21:00.Το Σάββατο 07:00 έως 20:00.

Με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2 στα supermarket, οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται

  • να διασφαλίζουν τήρηση της αναλογίας ενός ατόμου/ανά 15 τ.μ. και με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους τα δύο (2) μέτρα σε όλους τους χώρους των super market και με δυνατότητα επανακαθορισμού της συγκεκριμένης αναλογίας των 15 τ.μ. και της ελάχιστης απόστασης αναλόγως της εξέλιξης της διασποράς

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, στα καταστήματα των υπεραγορών τροφίμων (super market), με ευθύνη των διοικήσεων τους, η προσέλευση των καταναλωτών γίνεται εφόσον έχει διασφαλιστεί η τήρηση της αναλογίας του ενός (1) ατόμου ανά 15 τ.μ και με ελάχιστη απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους.

  • να υπάρχει κατάλληλη επί του δαπέδου σήμανση απόστασης δύο (2) μέτρων μεταξύ δύο (2) πελατών στο χώρο αναμονής έμπροσθεν των ταμείων των σούπερ μάρκετ
  • να αποφεύγονται φαινόμενα συνωστισμού και συμφόρησης στους χώρους στάθμευσης
  • να υπάρχουν συσκευές απολύμανσης στις εισόδους των καταστημάτων προς δωρεάν χρήση από τους καταναλωτές
  • να κάνουν χρήση τεχνητών / ή και φυσικών μέσων για τον τακτικό αερισμό των χώρων καθώς και για την απολύμανση τους
  • να λειτουργούν και τις Κυριακές με σκοπό την κατ οίκον παράδοση αγαθών στους καταναλωτές για παραγγελίες που έχουν καταγραφεί μέσω του ηλεκτρονικού τους συστήματος

Τα καταστήματα υπεραγορών υποχρεούνται επιπλέον να υποβάλλουν δηλώσεις στις οποίες αναφέρονται οι διαθέσιμες ποσότητες της ημέρας καθημερινά το αργότερο μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν καταστήματα υπεραγορών τροφίμων (super market) και ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών τους το έτος 2018 υπερέβαινε τα 90.000.000 ευρώ ετησίως υποχρεούνται να αποστέλλουν τα δεδομένα τιμών τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-katanalotis της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή, ενώ η μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης σύμφωνα με τα ανωτέρω επισύρει διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανάλογα με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης και κατά περίπτωση (ΦΕΚ 75, Τεύχος Α’ 30-3-2020).

ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020)

ΚΥΑ (ΦΕΚ 859/Β/14-3-2020)

ΥΑ (ΦΕΚ 1023/Β/24.03.2020)

ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/ Α/30-3-2020)

ΦΕΚ 1546/Β/22.04.2020

ΦΕΚ 86/Α/25-04-2020