Με στόχο την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού εφαρμόζεται σε όλα τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης το Εθνικό Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων σε Προσφυγικές Δομές «ΑΓΝΟΔΙΚΗ». Το Σχέδιο περιλαμβάνει ανάπτυξη ιατρικών μονάδων (εξεταστήριο, θεραπευτήριο, απομονωτήριο), καθημερινή αναφορά και έλεγχο στα σημεία εισόδου και εξόδου από τις δομές, καταγραφή τυχόν ύποπτων κρουσμάτων και καταγραφή του συνόλου του εμπλεκόμενου προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό έχει προηγηθεί καμπάνια ενημέρωσης προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Κρατικούς Φορείς, Διεθνείς Οργανισμούς και Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών), αλλά και τους φιλοξενούμενους πολίτες τρίτων χωρών σε γλώσσες που κατανοούν.

Με απόφαση του οικείου Διοικητή, επιτρέπεται η εγκατάσταση σημείων παράδοσης από επιχειρήσεις διανομής προϊόντων (delivery) ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία τοποθέτησης ΑΤΜ εντός των Δομών.

Στο ίδιο πλαίσιο λαμβάνονται και άλλα μέτρα πρόληψης, όπως η αναστολή υποδοχής κοινού στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου (Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου), στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, καθώς επίσης και στην Αρχή Προσφυγών. Αντιστοίχως, προβλέπεται η παράταση της διάρκειας ισχύος των Δελτίων Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας, των Αδειών Διαμονής και των Ταξιδιωτικών Εγγράφων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του νόμου περί διεθνούς προστασίας.

ΠΝΠ ΦΕΚ A 75/30-03-2020

ΠΝΠ ΦΕΚ A 68/20-03-2020

ΠΝΠ ΦΕΚ A 55/11-03-2020

ΦΕΚ B 1297/2020