Αφορά στις ενέργειες της Διοίκησης και της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., σχετικά με προληπτικά μέτρα, τη λειτουργία των συρμών και των σταθμών, τη διαχείριση υπόπτου ή και επιβεβαιωμένου κρούσματος.

Με τα μέτρα αυτά προστατεύονται πρωτίστως οι πολίτες, που συνεχίζουν και κάνουν χρήση των ΜΜΜ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., καθώς και οι εργαζόμενοι σε αυτά.

ΣΑΕΑ -COVID-19/01/16.03.2020