• Προληπτικά μέτρα διαχείρισης κρίσης από τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Αφορά στις ενέργειες της Διοίκησης και της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., σχετικά με προληπτικά μέτρα, τη λειτουργία των συρμών και των σταθμών, τη διαχείριση υπόπτου ή και επιβεβαιωμένου κρούσματος.

Με τα μέτρα αυτά προστατεύονται πρωτίστως οι πολίτες, που συνεχίζουν και κάνουν χρήση των ΜΜΜ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., καθώς και οι εργαζόμενοι σε αυτά.

ΣΑΕΑ -COVID-19/01/16.03.2020