Με στόχο την πρόληψη κρουσμάτων κορονοϊού αποφασίστηκε έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 ο προσωρινός περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στις δομές φιλοξενίας.

Από τις επτά το πρωί έως τις επτά το απόγευμα δίνεται το δικαίωμα εξόδου από τις δομές σε εκπροσώπους οικογενειών ή ομάδων που διαμένουν στα ΚΥΤ, μόνο προκειμένου να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους στα πλησιέστερα αστικά κέντρα.

Ο έλεγχος εφαρμογής αυτών των μέτρων πραγματοποιείται από προσωπικό της ΕΛΑΣ. Για τον περιορισμό κυκλοφορίας θα γίνεται ενημέρωση των διαμενόντων στα ΚΥΤ καθώς και των φορέων που δραστηριοποιούνται σε αυτά.

ΦΕΚ B 3168/2020

Δ1α/Γ.Π.οικ. 45681/17.7.2020 (Β΄2947)

ΥΑ Δ1Α/ΓΠ.οικ.25768 (ΦΕΚ Β’ 1472/17.04.2020)

Δ1Α/ΓΠ.οικ.29105 (ΦΕΚ Β 1771/9.5.2020)

Δ1α/ΓΠ.οικ. 52969 /28.8.2020 (Β΄3574)