Όλως εξαιρετικά, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2, οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται:

α) Στους μαθητές/τριες τμημάτων σχολικών μονάδων ή ολόκληρων σχολικών μονάδων που τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας,

β) Στους μαθητές/τριες τμημάτων σχολικών μονάδων ή ολόκληρων σχολικών μονάδων που λειτουργούν κανονικά, οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία,καθώς ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από COVID-19, νοσούν οι ίδιοι από COVID-19 ή έχουν υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορονοϊό SARS-COV-2 και για όσο χρόνο αναμένουν την έκδοση του αποτελέσματος.

Αριθμ. 120126/ΓΔ4 (ΦΕΚ 3882/τ.Β΄/12-09-2020)