• Παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής με δικαίωμα έκπτωσης 25%

Προβλέπεται ότι για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί, θα εκπίπτει ποσοστό 25% των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών τους με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, εκπίπτει ποσοστό 25% του ποσού της δόσης.

H προθεσμία καταβολής των σχετικών οφειλών που λήγουν στις 30.03.2020 και στις 31.03.2020, έλαβε παράταση έως και την 21.04.2020.

Από τη παρούσα διάταξη εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

Η έκπτωση ποσοστού 25% επεκτείνεται και ισχύει πλέον και για οφειλές που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020 και διενεργείται μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το ποσό της έκπτωσης, με άλλες βεβαιωμένες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων στη Φορολογική Διοίκηση, που λήγουν μετά την 1η Ιουνίου 2020.

Α’ 75/30.03.2020

B’ 1113/31.03.2020

B’ 1292/10.04.2020

Α’ 90/01.05.2020