Η κυβέρνηση, προληπτικά για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από περαιτέρω διάδοση του κορονοϊού στην ελληνική Επικράτεια, μερίμνησε για την παράταση της ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48937/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με την Τουρκία και Αλβανία, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 3158),

Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία καθώς και τον κατάπλου πλοίων και σκαφών, κάθε τύπου, κενών επιβατών αποκλειστικά σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Η επιβολή των μέτρων αυτών παρατείνεται από 15/12/20 ώρα 00.01 έως 07.01.21.

 ΦΕΚ 5487 B’ / 12-12-2020

ΦΕΚ 5256 Β’/ 29-11-2020

ΦΕΚ 4911 Β’/ 08-11-2020

ΦΕΚ 4715 Β’/24-10-2020

ΦΕΚ 4491Β/ 12-10-2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 42070 /3-7-20

ΦΕΚ Β’ 2868/15-07-2020

ΦΕΚ Β’ 3158/31-7-2020

ΦΕΚ Β’ 3166/1-8-2020

Δ1α/Γ.Π.οικ. 51236/13-8-2020 (ΦΕΚ Β’ 3397/13-08-2020).