Παρατείνεται εκ νέου , μέχρι τις έως και τις 17.7.2020,  η άρση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, του γνωστού «δακτυλίου» προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός των πολιτών στα ΜΜΜ και να διευκολυνθεί η ομαλή επανεκκίνηση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στην πρωτεύουσα.

Κ.Υ.Α. 2500/1/16-δ/30-5-2020