Παρατείνεται έως τις 17/8/2020 η εγγραφή φυσικών και νομικών προσώπων και έως τις 31/8/2020 η υποβολή προτάσεων για πέντε προσκλήσεις του ΥΠΠΟΑ, που δημοσιεύθηκαν στο πλαίσιο των ευρύτερων μέτρων στήριξης του κλάδου.

Οι πέντε προσκλήσεις αφορούν:

  • Την παραγωγή θεατρικών παραστάσεων. 
  • Την έρευνα στον κλασικό και σύγχρονο χορό.
  • Την έρευνα στα εικαστικά και διατομεακά/διακαλλιτεχνικά έργα.
  • Την ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων σχετικών με το design. 
  • Την ανάπτυξη εφαρμογών παιχνιδιών βίντεο (video game development).