Παρατείνεται έως και την 31η Ιουλίου 2021 η προθεσμία υποβολής από τον εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του εντύπου που αφορά στη γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας.

Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης ρύθμισης περιγράφονται στην με αριθμό Β’ 755/25.02.2021 ΥΑ.