Παρατείνονται τα προσωρινά μέτρα του άρθρου 4 παρ. 2 και 3 κανονισμού 2020/698, τα οποία θα ισχύουν πλέον για αιτήσεις ανανέωσης/αντικατάστασης κάρτας οδηγού εμπορευματικών μεταφορών,  που υποβάλλονται έως την 31η Οκτωβρίου 2020.

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/698

Απόφασης (ΕΕ) 2020/1235

Εγκύκλιος Φ450/50854/1557/1-9-20