Στο πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων και εργοδοτών από τις συνέπειες της πανδημίας του Κορονοϊού SARS-COV-2 η κυβέρνηση αποφάσισε να παραταθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022 η προθεσμία για την υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση χρεών που προβλέπει την τμηματική καταβολή έως και 72 μηνιαίων δόσεων για τον ΕΦΚΑ.

Υπενθυμίζεται ότι στη ρύθμιση αυτή μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές που προέκυψαν από τον Φεβρουάριο του 2020 μέχρι και τον Ιούνιο του 2021, εξαιτίας της λήψης των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η εν λόγω παράταση των προθεσμιών υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών ρυθμίζεται με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 283/28.01.2022.

Δελτίο Τύπου ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.