Η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της αγοράς εργασίας και την άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση των ανέργων εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 αποφάσισε την παράταση της καταβολής της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων για δύο (2) μήνες.  Αποφάσισε επίσης την αναστολή των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά, δίνοντας αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον μήνα Οκτώβριο σε εργαζόμενους χωρίς σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη.

Κ.Υ.Α. 47166/1180/16.11.2020, ΦΕΚ Β’ 5051/16-11-2020

Κ.Υ.Α 23102/477/12.06.2020, ΦΕΚ Β΄ 2268/13.06.2020