Για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας και με βάση τις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19 , η κυβέρνηση προχώρησε στην παράταση της αναστολής των δικαστικών εργασιών

Η αναστολή διαρκεί έως τις 15.5.2020 ενώ ισχύουν εξαιρέσεις με επιτρεπόμενη εκδίκαση υποθέσεων από 6.5.2020 για περιπτώσεις διαφορών που μπορούν  να συζητηθούν χωρίς την παρουσία διαδίκων αλλά με δήλωση τους.

ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/2020 (ΦΕΚ 1588/Β/25-4-2020)