Από την 1η/6/2020, παύει η εκ περιτροπής εργασία στις Δημόσιες Υπηρεσίες. Η αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων ανερχόμενη στο 100% (πλην όσων υπαλλήλων απουσιάζουν με ειδικού σκοπού άδειες) συνεπάγεται την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των κανόνων προστασίας της υγείας όπως:

– η απόσταση μεταξύ των εργαζομένων τουλάχιστον 1,5 μέτρου,

– η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για τη διασφάλιση των κανόνων υγιεινής από τις αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού, καθώς και

– η τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης.