Η πανδημία του κορονοϊού επέσπευσε την συγκρότηση ενός νέου θεσμού, “Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός” με σκοπό την σύζευξη του μνημειακού πλούτου της χώρας με τη σύγχρονη δημιουργία. 

Η πρώτη δράση αυτού του προγράμματος αφορά στον σχεδιασμό σειράς πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός των αρχαιολογικών χώρων σε όλη την Επικράτεια, οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 18 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο στόχος είναι διττός, ένα πολιτιστικό καλοκαίρι, με την προσφορά πλήθους εκδηλώσεων σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και η συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, εργαζομένων, στον καλλιτεχνικό και δημιουργικό τομέα, που πλήττονται λόγω της πανδημίας.