Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορονοϊού SARS-COV-2 και σύμφωνα με τις αποφάσεις των 281ης και 284ης Συνεδριάσεων της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 57446/17.06.2022 εγκύκλιος η οποία αποβλέπει στην ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, των φορέων που λειτουργούν κατασκηνώσεις (κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα), των γονέων και κηδεμόνων των φιλοξενουμένων και των συνοδών ΑμεΑ στις κατασκηνώσεις, των ηλικιωμένων ατόμων, καθώς και μέσω αυτών των κατασκηνωτών, σχετικά με τη λοίμωξη από τον ιό COVID-19, τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη από COVΙD-19 και γενικά την ασφαλή λειτουργία των κατασκηνώσεων.

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες στην σχετική εγκύκλιο.