Νομοθεσία για τον Covid-19

Α/ΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΜΕΤΡΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣΦΕΚΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ:LINKΣΧΟΛΙΑ - ΛΗΞΗ
1ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13530
Επιβολή προληπτικού μέτρου προσωρινής αναστολής λειτουργίας του 105oυ Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης την 27.02.2020
Άρθρο πρώτο, παράγραφος στ’ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42 Α’)Β647/27-2-2027/2/2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε από ΦΕΚ 783 Β΄ έως 24/3 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές) κι έπειτα από ΦΕΚ 956 Β΄ έως 10/4 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές και οι εκδρομές). Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1293 Β'/10-4-20)
2ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13775
Επιβολή του προληπτικού μέτρου προσωρινής αναστολής λειτουργίας του 105ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης για δεκατέσσερις ημέρες
Άρθρο πρώτο, παράγραφος 2 περίπτωση στ΄ της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)Β648/27-2-2012/03/2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε από ΦΕΚ 783 Β΄ έως 24/3 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές) κι έπειτα από ΦΕΚ 956 Β΄ έως 10/4 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές και οι εκδρομές). Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1293 Β'/10-4-20)
3ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. 13776
Ματαίωση αποκριάτικων εκδηλώσεων και εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας
Άρθρο πρώτο, παράγραφος 2 περίπτωση ζ΄ της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)Β648/27-2-2002/03/2020ΣύνδεσμοςΛήξη άπαξ
4ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. 13788
Επιβολή του μέτρου προσωρινού περιορισμού μαθητών Α΄ τμήματος Δ΄ τάξης του 105ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, συνοδών, οδηγού μεταφορικού μέσου και εκπαιδευτικών ιδίου τμήματος
Άρθρο πρώτο παράγραφος 2 περίπτωση ε’ της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)Β649/27-2-2012/03/2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε από ΦΕΚ 783 Β΄ έως 24/3 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές) κι έπειτα από ΦΕΚ 956 Β΄ έως 10/4 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές και οι εκδρομές). Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1293 Β'/10-4-20)
5ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14154
Επιβολή του προληπτικού μέτρου προσωρινής αναστολής λειτουργίας του Νηπιαγωγείου «Ι.Μ.ΚΑΡΡΑΣ», του Γυμνασίου και Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών και του Γυμνασίου και Λυκείου του Κολλεγίου Ψυχικού την 28.02.2020
Άρθρο πρώτο, παράγραφος 2 περίπτωση στ΄ της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορσμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)Β665/28-2-2028/02/2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε από ΦΕΚ 783 Β΄ έως 24/3 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές) κι έπειτα από ΦΕΚ 956 Β΄ έως 10/4 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές και οι εκδρομές). Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1293 Β'/10-4-20)
6ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14166 (2)
Επιβολή του μέτρου προσωρινής αναστολής λειτουργίας σχολείων του Νομού Αττικής την 28.02.2020
Άρθρο πρώτο, παράγραφος 2 περίπτωση στ΄ της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)Β665/28-2-2028/02/2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε από ΦΕΚ 783 Β΄ έως 24/3 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές) κι έπειτα από ΦΕΚ 956 Β΄ έως 10/4 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές και οι εκδρομές). Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1293 Β'/10-4-20)
7ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14243
Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)Β666/28-2-2013/03/2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε από ΦΕΚ 724 Β΄ έως 22/3 κι έπειτα από ΦΕΚ 956 Β΄ έως 10/4. Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1293 Β'/10-4-20)
8ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14246
Επιβολή μέτρου προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους σχολείων της Χώρας
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ Α΄ 42) και ιδίως η περίπτωση στ’ της παραγράφου 2, και της παρ. 4 αυτούΒ668/2-3-201.Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ακόλουθων σχολείων: 4ο ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, 11ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, 14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και 13.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 2.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
2. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ακόλουθων σχολείων: 5ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, 3ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και 17.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 2.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
3. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ακόλουθων σχολείων για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για τα ακόλουθα αναλυτικά αναφερόμενα χρονικά διαστήματα: Νηπιαγωγείο «Ι.Μ. ΚΑΡΡΑΣ» από 3.3.2020 έως και 8.3.2020, Γυμνάσιο και Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών από 3.3.2020 έως και 8.3.2020 Γυμνάσιο και Λύκειο του Κολλεγίου Ψυχικού από 3.3.2020 έως και 8.3.2020, 1ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020, 2ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020, 1ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020, 2ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020, 3ο ΓΕΛ Ξάνθης από 3.3.2020 έως και 6.3.2020, 1ο ΕΠΑΛ Επανομής από 3.3.2020 έως και 11.3.2020, 8ο ΕΚ Επανομής από 3.3.2020 έως και 11.3.2020, 37ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 7.3.2020, 64ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 7.3.2020, 17ο Γυμνάσιο Αθήνας από 3.3.2020 έως και 7.3.2020, 17ο ΓΕΛ Αθήνας από 3.3.2020 έως και 7.3.2020
ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε από ΦΕΚ 783 Β΄ έως 24/3 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές) κι έπειτα από ΦΕΚ 956 Β΄ έως 10/4 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές και οι εκδρομές). Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1293 Β'/10-4-20)
9ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15071
Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, για το χρονικό διάστημα από 5.3.2020 έως και 6.3.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 και της παρ. 4 αυτούΒ701/4-3-2006/03/2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε από ΦΕΚ 723 Β΄ έως 18/3, έπειτα από ΦΕΚ 855 Β΄ έως 27/3 (στο σύνολο της Επικράτειας) κι έπειτα από ΦΕΚ 1081 Β΄ έως 11/4 (αποτυπωμένα σε επιμέρους ΚΑΔ). Συμπληρώθηκε με ΦΕΚ 1167 Β΄/3-4-20. Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1299 Β΄/10-4-20 έως 27/4
10ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15072
Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, για το χρονικό διάστημα από 5.3.2020 έως και 6.3.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 2 και της παρ. 4 αυτούΒ701/4-3-2006/03/2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε από ΦΕΚ 783 Β΄ έως 24/3 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές) κι έπειτα από ΦΕΚ 956 Β΄ έως 10/4 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές και οι εκδρομές). Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1293 Β'/10-4-20)
11ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 15534
Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των πάσης φύσεως δομών του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εδρεύουν στο Ρέθυμνο, για το χρονικό διάστημα από 5.3.2020 έως και 6.3.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 και της παρ. 4 αυτούΒ708/5-3-2006/03/2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε από ΦΕΚ 783 Β΄ έως 24/3 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές) κι έπειτα από ΦΕΚ 956 Β΄ έως 10/4 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές και οι εκδρομές). Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1293 Β'/10-4-20)
12ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 15906
Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, για το χρονικό διάστημα από 7-3-2020 έως και 18-3-2020, μη συμπεριλαμβανομένης της τελετής αφής της ολυμπιακής φλόγας
Άρθρο πρώτο της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περίπτωση ζ΄ της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτούΒ723/6-3-2018-3-2020, μη συμπεριλαμβανομένης της τελετής αφής της ολυμπιακής φλόγας στις 12-3-2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε από ΦΕΚ 855 Β΄ έως 27/3 (στο σύνολο της Επικράτειας) κι έπειτα από ΦΕΚ 1081 Β΄ έως 11/4 (αποτυπωμένα σε επιμέρους ΚΑΔ). Συμπληρώθηκε με ΦΕΚ 1167 Β΄/3-4-20. Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1299 Β΄/10-4-20 έως 27/4.
13ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.15910
Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών από και προς τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου, για το χρονικό διάστημα από 7-3-2020 έως και 20-3-2020
Άρθρο πρώτο της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περίπτωση στ΄ της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτούΒ724/6-3-2020/03/2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε από ΦΕΚ 956 Β΄ έως 10/4 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές και οι εκδρομές). Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1293 Β'/10-4-20)
14ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.15911
Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος
Άρθρο πρώτο της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περίπτωση στ΄ της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτούΒ724/6-3-2022/03/2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε από ΦΕΚ 956 Β΄ έως 10/4 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές και οι εκδρομές). Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1293 Β'/10-4-20)
15ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15942
Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, για το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως και 18.3.2020, εξαιρουμένων των φοιτητικών εστιών
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42) και ιδίως η περίπτωση στ' της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 αυτού.Β725/8-3-2018/03/2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε από ΦΕΚ 783 Β΄ έως 24/3 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές) κι έπειτα από ΦΕΚ 956 Β΄ έως 10/4 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές και οι εκδρομές). Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1293 Β'/10-4-20)
16ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954
Επιβολή των μέτρων προσωρινής απαγόρευσης της παρουσίας κοινού σε αθλητικές εκδηλώσεις, της λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων και της λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.).
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περίπτωση ζ' της παραγράφου2 και της παραγράφου 4 αυτούΒ726/8-3-20αθλητικές εκδηλώσεις έως και 22.3.2020, συνεδριακές εκδηλώσεις και Κ.Α.Π.Η έως και 5.4.2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκαν όλα από το ΦΕΚ 1081 Β΄ έως 11/4. Συμπληρώθηκε με ΦΕΚ 1167 Β΄/3-4-20. Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1299 Β΄/10-4-20 έως 27/4.
17ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15956
Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας από 9.3.2020 έως και 22.3.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42) και ιδίως η περίπτωση στ' της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 αυτούΒ727/8-3-2022/03/2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε από ΦΕΚ 956 Β΄ έως 10/4 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές και οι εκδρομές). Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1293 Β'/10-4-20)
18ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15958
Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους σχολείων, για το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως και 23.3.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 αυτούΒ728/8-3-209ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ, 1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, 13ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 2ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 49ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ, AMERICAN COMMUNITY SCHOOLS, ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ, 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ, 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ, ΓΕΛ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, 4ο ΓΕΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΕΛ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 1ο ΓΕΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 2o ΓΕΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 1ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 3ο ΓΕΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 40ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 22ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ, 20ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ, 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ και ΓΕΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣ, για το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως και 23.3.2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε από ΦΕΚ 783 Β΄ έως 24/3 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές) κι έπειτα από ΦΕΚ 956 Β΄ έως 10/4 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές και οι εκδρομές). Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1293 Β'/10-4-20)
19ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16395
Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, για το χρονικό διάστημα από 10.3.2020 έως και 24.3.2020 (ανοικτών και κλειστών, σε όλη την επικράτεια με συμμετοχή κοινού άνω των χιλίων (1000) ατόμων)
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 αυτούΒ731/9-3-2024/03/2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε από ΦΕΚ 833 Β΄ έως 27/3, έπειτα από ΦΕΚ 915 Β΄ έως 31/3 κι έπειτα από ΦΕΚ Β΄ 1081 έως 11/4. Συμπληρώθηκε με ΦΕΚ 1167 Β΄/3-4-20. Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1299 Β΄/10-4-20 έως 27/4.
20ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16397
Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών με φυσική παρουσία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου για το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως και 18.3.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως η περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 και της παρ. 4 αυτούΒ731/9-3-2018/03/2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε από ΦΕΚ 783 Β΄ έως 24/3 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές) κι έπειτα από ΦΕΚ 956 Β΄ έως 10/4 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές και οι εκδρομές). Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1293 Β'/10-4-20)
21ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16398 (3)
Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους σχολείων, για το χρονικό διάστημα από 10.3.2020 έως και 24.3.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως η περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 αυτούΒ731/9-3-2024/03/2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε από ΦΕΚ 783 Β΄ έως 24/3 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές) κι έπειτα από ΦΕΚ 956 Β΄ έως 10/4 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές και οι εκδρομές). Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1293 Β'/10-4-20)
22ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16837
Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 αυτού.Β782/10-3-2024/03/2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκαν όλα από το ΦΕΚ 1081 Β΄ έως 11/4. Συμπληρώθηκε με ΦΕΚ 1167 Β΄/3-4-20. Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1299 Β΄/10-4-20 έως 27/4.
23ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως οι περιπτώσεις στ’ και ζ’ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 αυτούΒ783/10-3-2024/03/2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε από ΦΕΚ 956 Β΄ έως 10/4 (όλες οι εκπαιδευτικές δομές και οι εκδρομές). Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1293 Β'/10-4-20)
24ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων, δημόσιων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 αυτούΒ833/12-3-2027/03/2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε μερικώς βάσει ΚΑΔ - πλέον - από το ΦΕΚ 915 Β΄ έως 31/3 κι έπειτα από ΦΕΚ Β΄ 1081 έως 11/4. Συμπληρώθηκε με ΦΕΚ 1167 Β΄/3-4-20. Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1299 Β΄/10-4-20 έως 27/4.
25EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020
Άρθρα 5 και 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55)Β833/12-3-2027/03/2020ΣύνδεσμοςΚαταργήθηκε με νεότερο ΦΕΚ 864 Β΄/15-3-20 έως 27/3 κι έπειτα παρατάθηκε με το ΦΕΚ 1074 Β΄ έως 10/4. Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1301 Β΄/11-4-20 έως 27/4
26ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. οικ. 1542
Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού
Άρθρα πρώτο, τέταρτο και πέμπτο της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 42/2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»Β848/13-3-20Δέσμευση χώρων, εγκαταστάσεων και κλινών των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των στρατιωτικών νοσοκομείωνΣύνδεσμοςέως 24/6
27ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝAριθμ. 37528/Υ1
Είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 5, παρ.7 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55)Β852/13-3-2003/04/2020Σύνδεσμοςέως 3/4
28ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθ. πρωτ.: 12338/Δ1.4372
Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Άρθρο 4 παρ. 1 περ. β΄ και παρ. 3 περ. α΄και περ. στ΄ της ΠΝΠ Α΄ 55/11.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»Β854/13-3-20-Σύνδεσμος-
29ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊ
ού» (Α΄ 42) και ιδίως η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 αυτού
Β855/13-3-2027/03/2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε μερικώς βάσει ΚΑΔ - πλέον - από το ΦΕΚ 915 Β΄ έως 31/3 κι έπειτα από ΦΕΚ Β΄ 1081 έως 11/4. Συμπληρώθηκε με ΦΕΚ 1167 Β΄/3-4-20. Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1299 Β΄/10-4-20 έως 27/4.
30ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18150
Προσωρινή αναστολή μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών και εκπαιδευτικών και διαδικασία απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 αυτούΒ855/13-3-2027/03/2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε από το ΦΕΚ 956 Β΄ έως 10/4. Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1293 Β'/10-4-20)
31ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. 18152
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 30.4.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 αυτούΒ857/14-3-2030/04/2020Σύνδεσμοςέως 30/4 (παρατάθηκε με Β' 1633 έως 31/5)
32ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18159
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών, ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 αυτούΒ859/14-3-2029/03/2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε από το ΦΕΚ 1081 Β΄ έως 11/4.Συμπληρώθηκε με ΦΕΚ 1167 Β΄/3-4-20. Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1299 Β΄/10-4-20 έως 27/4.
33ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18170
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και κατάπλου πλοίων αναψυχής προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19 (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Ιταλία, Ισπανία)
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 και η περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 αυτούΒ860/15-3-2015/04/2020Σύνδεσμοςέως 15/4 (παρατάθηκε και τροποποιήθηκε με ΦΕΚ 1421 Β΄/15-4-20 έως 15/5 και ώρα 15.00)
34ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΑριθμ. 179
Δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς
Άρθρο 21 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τριακοστό πρώτο της από 14-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19»Β861/15-3-2030/04/2020Σύνδεσμοςέως 30/4 (παρατάθηκε με Β' 1638 έως 31/5)
35ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΑριθμ. 18175
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας αναβατήρων (τελεφερίκ), στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 29.3.2020.
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως οι περιπτώσεις ζ΄ και η΄ της παραγράφου 2 και η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 4 αυτούΒ862/15-3-2029/03/2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε από το ΦΕΚ 1081 Β΄ έως 11/4.Συμπληρώθηκε με ΦΕΚ 1167 Β΄/3-4-20. Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1299 Β΄/10-4-20 έως 27/4.
36ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020
Άρθρα 5 και 11 της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού CΟVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α΄ 55).Β864/15-3-2027/03/2020ΣύνδεσμοςΠαρατάθηκε με ΦΕΚ 1074 Β΄ έως 10/4. Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1301 Β΄/11-4-20 έως 27/4
37ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α /32/οικ.7945
Καθορισμός ωρών λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Διατάξεις της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11.03.2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»Β865/16-3-20-Σύνδεσμος-
38ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. 31145 ΕΞ 2020
Περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών
Άρθρο 5, παρ. 7 του της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α΄ 55).Β866/16-3-2010/04/2020Σύνδεσμοςέως 10/4
39ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. οικ.12549/4426
Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο εικοστό πρώτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64)Β868/16-3-20-Σύνδεσμοςτροποποιήθηκε με Β' 2480/22-6-20
40ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. 31767 ΕΞ 2020
Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
Άρθρο 5, παρ. 6 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα Μέτρα αντι μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55)Β870/16-3-20Μέχρι την ανάκληση ή τροποποίησή τηςΣύνδεσμοςΜέχρι την ανάκληση ή τροποποίησή της
(ανακλήθηκε από Β' 2694)
41ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΑριθμ. 2500/1/16
Προσωρινή άρση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας για το χρονικό διάστημα από 17.3.2020 έως και 30.4.2020
Άρθρο 52, παράγραφος 6 του του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (Α΄ 57)
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β871/16-3-2030/04/2020Σύνδεσμοςέως 30/4 (παρατάθηκε με Β' 1632 έως 31/5)
42ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. 2867/Υ1
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως 30.3.2020
Άρθρο πρώτο της από 25-2-2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 αυτούΒ872/16-3-2030/03/2020ΣύνδεσμοςΠαρατάθηκε με ΦΕΚ 1082 Β΄ έως 11/4.
43ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝAριθμ. Δ1. 12569/4435
Περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στο πρωτόκολλο και τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Άρθρο 5 παρ. 7 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.» (ΦΕΚ 55 Α΄/11-03-2020)Β909/17-3-2010/04/2020Σύνδεσμοςέως 10/4
44ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝΑριθμ. απόφ. 44/2020 (2)
Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
Η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) «Κατεπείγοντα Μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και ειδικότερα τα άρθρα 5 έως 10 αυτής.
##
Η από 14-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 64/14-03-2020) «Κατεπείγοντα Μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», και ειδικότερα τα άρθρα 3, 24 παρ. 8 και 9, 26 και 27.
Β909/17-3-20-Σύνδεσμος-
45ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝΑριθμ. Α 1048
Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης στο Υπουργείο Υγείας προς το σκοπό παρασκευής αντισυπτικού στο πλάισιο των μέτρων για την πρόληψη της εμφάνισης και την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
Η από 11.3.2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/2020)Β910/17-3-2020-Σύνδεσμος-
46ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Α1ε/Γ.Π.οικ. 18087
Τροποποίηση ωραρίου εισόδου κοινού στο Τμήμα Γραμματείας (γραφεία Πρωτοκόλλου) και στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας.
Άρθρο 5 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄55)Β913/17-3-2017/06/2020Σύνδεσμοςέως 17/6
47ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΑριθμ. 4647
Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού
Άρθρο 5, παρ. 6 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης τουκορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55)Β914/17-3-20Μέχρι την ανάκληση ή τροποποίησή τηςΣύνδεσμοςΜέχρι την ανάκληση ή τροποποίησή της
48ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄42) και ιδίως η περίπτωση ζ΄ της παρ. 2 και της περίπτωσης ε΄ της παρ. 4 αυτού

Αρθρο ένατο, παρ. 3, της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64).
Β915/17-3-2031/03/20206IWqM8Cc'>ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε με έξτρα ΚΑΔ από ΦΕΚ 1081 Β΄ έως 11/4. Συμπληρώθηκε με ΦΕΚ 1167 Β΄/3-4-20. Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1299 Β΄/10-4-20 έως 27/4
49ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19030
Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο ένατο της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και ιδίως των παραγράφων 1 και 2 αυτούΒ916/17-3-2018/04/2020Σύνδεσμοςέως 18/4 (παρατάσθηκε με ΦΕΚ Β΄ 1419 έως 15/5 και ώρα 23.00)
50ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /315/οικ.8030
Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19
Άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64)Β928/18-3-20-Σύνδεσμος(καταργήθηκε με Β' 1800)
51ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Α1ε/Γ.Π.οικ. 19009
Έκτακτα μέτρα λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19
Άρθρο 5, παρ. 6 του της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 24 της από 14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Α΄ 64).Β929/18-3-20Μέχρι να ανακληθείΣύνδεσμοςΜέχρι
να ανακληθεί
(καταργήθηκε από Β' 2457/21-6-20)
52ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19419
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με την ονομασία «Ξενώνες φιλοξενίας νέων» (Youth Hostels), στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 19.3.2020 έως και 30.4.2020»
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 αυτούΒ930/18-3-2030/04/2020Σύνδεσμος30/4/2020 (παρατάθηκε με Β' 1634 έως 31/5)
53ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19420
Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης λειτουργίας των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων παροχής καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, των επιχειρήσεων εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και των επιχειρήσεων εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών, για το χρονικό διάστημα από 18-3-2020 έως και 20-4-2020
Άρθρο πρώτο της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 αυτούΒ931/18-3-2020/04/2020Σύνδεσμοςέως 20/4 (παρατάθηκε με ΦΕΚ Β΄ 1473/17-4-20 έως 20/5)
54ΥΓΕΙΑΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19421
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) αναψυχής προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 αυτούΒ932/18-3-2019/04/2020Σύνδεσμοςέως 19/4 (Απορροφήθηκε-παρατάθηκε με ΦΕΚ Β΄ 1479 έως 27/4 και ώρα 23.00)
55ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Β1.α/οικ. 19627
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού
Άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)Β934/19-3-20-Σύνδεσμος-
56ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19738
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των
κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 20.3.2020 έως και 2.4.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 αυτού
##
Άρθρα 4 και 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισηςτων αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως αυτά ισχύουν.
Β936/19-3-2002/04/2020ΣύνδεσμοςΠαρατάθηκε με ΦΕΚ 1117 Β΄ έως 10/4. Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1302 Β'/11-4-20 έως 27/4
57ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥΑριθ. 12687/2020
Αναστολή της υπηρεσίας της υποδοχής του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55)
Άρθρο 15, παράγραφοι 2 και 3, της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»Β939/20-3-2010/04/2020Σύνδεσμος10/4/2020 παρατάθηκε με ΦΕΚ 1297 Β΄/10-4-20 έως 15/5
58ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) σε όλη την Επικράτεια, για το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 και επιμέρους ρυθμίσεις λειτουργίας αυτών από 23.3.2020 έως και 30.4.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 αυτούΒ943/20-3-2030/04/2020Σύνδεσμοςέως 30/4 (Καταργήθηκε με ΦΕΚ Β΄ 1210/7-4-2020)
59ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009
Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. η’ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτούΒ944/20-3-2021/4/2020 (Τροποποιήθηκε με ΦΕΚ 1209 Β'/7-4-2020 & παρατάθηκε με ΦΕΚ 1302 Β'/11-4-20)Σύνδεσμοςέως 21/4, εν τέλει έως 27/4 και ώρα 06.00 βάσει ΦΕΚ 1302 Β΄/11-4-20
60ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑριθμ. 31927
Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων, λειτουργία τους κατά τις Κυριακές καθώς και καθιέρωση υποχρέωσης αυτών προς πώληση εφημερίδων
Διατάξεις της από 25.2.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)
##
Διατάξεις της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55)
##
Διατάξεις της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64)
##
Διατάξεις της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως το άρθρο δέκατο όγδοο αυτής
Β945/21-3-20Η παρούσα υπουργική απόφαση δύναται να τροποποιηθεί ή και να ανακληθεί με νεώτερη όμοια, εφόσον κριθεί αναγκαίοΣύνδεσμοςΗ παρούσα υπουργική απόφαση δύναται να τροποποιηθεί ή και να ανακληθεί με νεώτερη όμοια, εφόσον
κριθεί αναγκαίο
61ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΑριθμ. 227
Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίηση της εκστρατείας στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19
Άρθρο τριακοστό της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»Β948/21-3-2031/05/2020 (τροποποιήθηκε από Β' 1583)Σύνδεσμοςέως 31/5
62ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α.1053
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
Άρθρο 2 παρ. 2 της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»Β949/21-3-20Παρατείνονται μέχρι και 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων. 3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής. 4. Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και την περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης. 5. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται: α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, β) τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. – κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τουςή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του αμέσως παραπάνω νόμου.Σύνδεσμοςέως 30/4 και 31/8 (τροποποιήθηκε με Β' 1043)
63ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α.1054
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
Άρθρο 1 παρ. 2 της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»Β950/21-3-20Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 μέχρι και την 30/04/2020, των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω προσώπωνΣύνδεσμος31/8 & 30/4 (τροποποιήθηκε με Β' 1043)
64ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20015
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού Covid-19» (Α΄ 42) και ιδίως η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 4 αυτού
##
Άρθρο ένατο, παρ. 3 του της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64)
Β951/21-3-2031/03/2020ΣύνδεσμοςΑπορροφήθηκε ως έξτρα ΚΑΔ από το ΦΕΚ 1081 Β΄ έως 11/4. Συμπληρώθηκε με ΦΕΚ 1167 Β΄/3-4-20. Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1299 Β΄/10-4-20 έως 27/4
65ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως οι περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτού.Β956/21-3-2010/04/2020Σύνδεσμοςέως 10/4. Παρατάθηκε με ΦΕΚ 1293 Β΄/10-4-20 έως 10/5
66ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20030
Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.03.2020 έως και 21.04.2020
Άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού.
##
Άρθρο πρώτο της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 42) και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού.
Β985/22-3-20Τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας από τις 21.03.2020 έως και τις 21.04.2020 των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) όλης της Επικράτειας, αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της. 2. Καθημερινά και από ώρα 7:00 έως και ώρα 19:00 δίνεται η δυνατότητα σε εκπροσώπους οικογενειών ή ομάδων των διαμενόντων στα ΚΥΤ να μεταβαίνουν για την κάλυψη των αναγκών τους στα πλησιέστερα αστικά κέντραΣύνδεσμοςέως 21/4 (παρατάθηκε με ΦΕΚ Β΄ 1472/17-4-20 έως 10/5)
67ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο εξηκοστό όγδοο, παράγραφος 3 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68)Β986/22-3-20 [Συμπληρώθηκε με ΦΕΚ 1040 Β΄]06/04/2020ΣύνδεσμοςΠαρατάθηκε με ΦΕΚ 1168 Β΄/4-4-20 έως 27/4 και ώρα 06.00 & τροποποιήθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1272 B'/9-4-20 & παρατάθηκε με Β΄1585)
68ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού.
##
Άρθρο εξηκοστό όγδοο, παρ. 4 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68).
Β987/22-3-2030/04/2020Σύνδεσμοςέως 30/4 (παρατάθηκε με Β' 1633 έως 31/5)
69ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20040
Απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 για τους οποίους απαιτείται μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια σε όλη την Επικράτεια από τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 έως και το Σάββατο, 25 Απριλίου 2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 4 αυτού.Β988/22-3-2025/04/2020Σύνδεσμοςέως 25/4 (Καταργήθηκε με ΦΕΚ Β΄ 1210/7-4-20)
70ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20042
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περ. δ’ της παρ. 2 και της περ. β’ της παρ. 4 αυτού.Β989/22-3-20του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. δ’ της παρ. 2 και της περ. β’ της παρ. 4 αυτούθαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με τη χώρα αυτή, καθώς και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική Επικράτεια από την Τουρκία, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 15.4.2020 και ώρα 15:00, σύμφωνα με την από 22.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει: α) Έλληνες πολίτες, κατόχους άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα, β) Τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, γ) Τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία. 2. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων από το Ηνωμένο Βασίλειο, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 15.4.2020 και ώρα 15:00, σύμφωνα με την από 22.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19Σύνδεσμοςέως 15/4 έως 15.00 (παρατάθηκε με ΦΕΚ Β΄ 1420/15-4-20 έως 15/5 και ώρα 15.00)
71ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθμ. 12997/231
Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο δέκατο τρίτο της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς τουκορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64)
##
Άρθρο ενδέκατο, υποπαράγραφοι Γ, Δ και Ε της παρ. 2 του της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68).
Β993/23-3-20-Σύνδεσμοςτροποποιήθηκε με Β' 1694 & 2685
72ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθμ. 13031/Δ1.4551
Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Άρθρο 2 και το άρθρο 11 υποπαρ. 2Α, 2Γ και το δεύτερο εδάφιο της υποπαρ. 2Ε της Π.Ν.Π. Α΄ 68/20.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».
##
Άρθρο 13 παρ. 1, 2, 4 της Π.Ν.Π. Α΄ 64/14.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
##
Άρθρο 4 παρ. 1 περ. β΄ και παρ. 3 περ. α και περ. στ΄ της Π.Ν.Π. Α΄55/ 11.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
Β994/23-3-20-Σύνδεσμος-
73ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΑριθμ. 2513/2/12-α
Παράταση χρόνου ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων
Διατάξεις της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού» (Α΄ 42).Β997/24-3-2030/06/2020Σύνδεσμοςέως 30/6
74ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΑριθμ. 5052
Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι
Άρθρο εξηκοστό έβδομο, παρ. 4 του της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.» (Α΄ 68).
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα απόφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄42) και ιδίως η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 καιπερίπτωσης ε’ της παραγράφου 4 αυτού.
Β1018/24-3-20Η λειτουργία των καταλυμάτων διαρκεί έως και την 30.4.2020 και ώρα 12:00. 3. Οι τιμές διάθεσης των δωματίων και οποιωνδήποτε άλλων παροχών ή και υπηρεσιών κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της κατ’ εξαίρεσης λειτουργίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές που ίσχυαν κατά την περίοδο από 15.1.2020 έως και 30.1.2020Σύνδεσμοςέως 30/4 & ώρα 12.00 (τροποποιήθηκε με Β' 1295 και παρατάθηκε με Β' 1635 έως 31/5 και ώρα 12.00)
75ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΑριθμ. 20319
Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για το χρονικό διάστημα από 24.3.2020 έως και 30.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄42).
##
Διατάξεις της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64)
##
Άρθρο εξηκοστό της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68)
Β1022/24-3-2030/04/2020Σύνδεσμοςέως 30/4
76ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑριθμ. 32859
Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων από 26-03-2020 έως και 25-04-2020
Διατάξεις της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού (Α’ 42)
##
Διατάξεις της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»(Α’ 55)
##
Διατάξεις της 20- 03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.» (Α’ 68) και ιδίως το άρθρο δέκατο όγδοο αυτής.
##
Διατάξεις της από 14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64).
Β1023/24-3-2025/04/2020Σύνδεσμοςέως 25/4 (απορροφήθηκε από Β' 1546 έως 9/5)
77ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. οικ.19880
Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Απριλίου 2020 την 27.03.2020
Εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και την αποφυγή του συνωστισμού των συνταξιούχων του Δημοσίου με τους συνταξιούχους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) που προέρχονται από το τέως Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ., των οποίων οι συντάξεις μηνός Απριλίου 2020 θα καταβάλλονταν την ίδια ημερομηνία (30.03.2020)
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β1034/26-3-2027/03/2020Σύνδεσμος-
78 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΑριθμ. Δ11/οικ. 13242/461
Τροποποίηση της Δ11/οικ. 8523/236/17.02.2020 απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης» (Β’ 490)
Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσήςτου» ( Α’ 55) δεν επηρεάζεται από την έκδοση της παρούσας απόφασης
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β1039/26-3-20-Σύνδεσμος-
79ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. 20797
Συμπλήρωση της αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ 20036/22.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης - «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 986)
Άρθρο εξηκοστό όγδοο παράγραφος 3 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68)Β1040/26-3-2006/04/2020ΣύνδεσμοςΠαρατάθηκε με ΦΕΚ 1168 Β΄/4-4-20 έως 27/4 και ώρα 06.00
80ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΑριθμ. 40824/Ζ1
Προσωρινή στέγαση φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι στεγάζονται με φροντίδα των Α.Ε.Ι. ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποδεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή, με μέριμνα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως οι περιπτώσεις στ’ και ζ’ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 αυτού.Β1041/26-3-20για όσο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η προσωρινή λειτουργία των φοιτητικών εστιών των Α.Ε.Ι. και του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και των ξενοδοχειακών μονάδων που τυχόν μίσθωνε το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τη στέγαση αυτώνΣύνδεσμοςΩς προς τις φοιτητικές εστίες έως 10/4 βάσει ΦΕΚ 956 Β΄. Μαζί με τις εκπαιδευτικές δομές και φοιτητικές εστίες παρατάθηκαν με ΦΕΚ 1293 Β΄/10-4-20 έως 10/5 και εκ νέου παρατάθηκαν με Β' 1699 έως 31/5.
Οι φοιτητικές εστίες επαναλειτούργησαν από 21/5 με άρθρο πέμπτο ΦΕΚ Β' 1971
81ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. 1061
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) πράξης νομοθετικού περιεχομένου με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης
Άρθρο 2 της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»Β1043/26-3-20Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/04/2020 των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο επικαιροποιημένο πίνακα ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020 καθώς και των μισθωτών των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου 2Α του εντέκατου άρθρου της από 20.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 68). Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14/3/2020 Π.Ν.Π. (Α΄64). Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.Σύνδεσμοςέως 31/8
82ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. 1062
Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Α΄) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων
Άρθρο 2 παρ. 2 της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»Β1043/26-3-20Τροποποίησε 949 Β΄Σύνδεσμοςέως 31/8
83ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. 1063
Τροποποίηση της Α.1054/2020 (ΦΕΚ 950Α΄) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δρατηριότητας επιχειρήσεων
Άρθρο 1 παρ. 2 της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»Β1043/26-3-20Τροποποίησε 950 Β΄Σύνδεσμοςέως 31/8
84ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθμ. Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (Α’ 55)Β1044/26-3-20Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχαΣύνδεσμοςέως 30/9 και 31/10
(τροποποιήθηκε από Β' 1384_2096)
85ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΑριθμ. 5248
Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων λειτουργίας τους
Άρθρο εξηκοστό όγδοο παρ. 4 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68).
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 2 αυτού.
Β1073/27-3-2030/04/2020Σύνδεσμοςέως 30/4 (παρατάθηκε με Β' 1635 έως 31/5 και ώρα 12.00)
86EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΑριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.21159
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020
Άρθρα 5 και 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55)Β1074/27-3-2010/04/2020Σύνδεσμοςέως 10/4. Παρατάθηκε με ΦΕΚ 1301 Β΄/10-4-20 έως 27/4
87ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.21170
Παραχώρηση των εγκαταστάσεων όλων των θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο παρ. 1 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68)Β1075/27-3-2024/06/2020Σύνδεσμοςέως 24/6
88ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. οικ.21168
Καθορισμός τρόπου αποζημίωσης των αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία, υλικών και εγκαταστάσεων
Άρθρα τέταρτο και πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42).Β1076/27-3-20-Σύνδεσμος-
89ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης
Άρθρο όγδοο παρ. 2 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68).Β1077/27-3-20 (τροποποιήθηκε από Β' 1812 & 2225)1.α. Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες του άρθρου 2 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, απαιτητών έως 31/3/2020 και 30/4/2020, αντίστοιχα, β. Οι εισφορές του προηγούμενου εδαφίου εξοφλούνται τμηματικά σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 30/9/2020. 2. Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες του άρθρου 2 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31/3/2020, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες. Αναστέλλεται μέχρι και 31/08/2020 η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ διατηρούνται οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επιβληθεί.ΣύνδεσμοςΕνέχει συγκεκριμένες προθεσμίες πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών
90ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθμ. 12998/232
Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο δέκατο τρίτο της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64).
##
Άρθρα ένατο, δέκατο και ενδέκατο της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’68).
Β1078/28-3-20-Σύνδεσμοςέως 10/4 (με ψηφίο ΑΦΜ)
91ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α.1064
Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τελών χαρτοσήμου, περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, φόρου διαμονής και δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020
Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τελών χαρτοσήμου, περιβαλλοντικού τέλους, φόρου διαμονής και δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β1079/28-3-20Παρατείνονται για δύο μήνες από τη λήξη τους, κατά περίπτωση, οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου με καταληκτική ημερομηνία εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020. Οι δηλώσεις τελών χαρτοσήμου που αποδίδονται ηλεκτρονικά με τον παρακρατούμενο φόρο εισοδήματος και αποτελούν παρακολούθημα του φόρου αυτού αποδίδονται κατά τον χρόνο απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου. 2. Παρατείνεται μέχρι και την 30.06.020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας με καταληκτική ημερομηνία την 30.04.2020 που αφορούν στο α’ τρίμηνο του 2020. 3. Παρατείνεται μέχρι και την 29.05.2020 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου διαμονής με καταληκτική ημερομηνία την 31.03.2020, που αφορούν τα ειδικά στοιχεία που εκδόθηκαν εντός Φεβρουαρίου 2020. Παρατείνεται μέχρι και την 30.06.2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου διαμονής με καταληκτική ημερομηνία την 30.04.2020, που αφορούν τα ειδικά στοιχεία που εκδόθηκαν εντός Μαρτίου 2020.4. Παρατείνεται μέχρι και την 29.05.2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών και κερδών από τυχερά παίγνια, που λήγει εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου. Το αυτό ισχύει και για τις δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών, για τις οποίες δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Για δηλώσεις των φορολογιών κεφαλαίου που υποβάλλονται κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν διενεργείται κατά την παραλαβή οποιοσδήποτε έλεγχος, ο οποίος θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.ΣύνδεσμοςΈνέχει συγκεριμένες προθεσμίες καταβολής τελών και φόρων
92ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΑριθμ. απόφ. 124
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής, μερικής αναστολής λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του περιορισμού λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων αυτού έως και 10-04-2020 για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής του
Άρθρο τριακοστό ένατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) σε συνδυασμό με την από 25.2.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Α΄ 42), την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55) και την από 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64)Β1080/28-3-2010/04/2020Σύνδεσμοςέως 10/4. Παρατάθηκε με νεόερο ΦΕΚ 1216 Β΄/8-4-20, έως 26/4
93ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 21268
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως οι περιπτώσεις ζ’ και η’ της παρ. 2 και η περίπτωση ε΄ της παρ. 4 αυτού.
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64).
Β1081/28-3-2011/04/2020Σύνδεσμοςέως 11/4. Συμπληρώθηκε με ΦΕΚ 1167 Β΄/3-4-20. Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1299 Β΄/10-4-20 έως 27/4
94ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 21285
Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας με αρ. 2867/Υ1/16-3-2020 (Β’ 872) έως τις 11.4.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. στ’ της παρ. 2 και της περ. δ΄ της παρ. 4 αυτούΒ1082/29-3-2011/04/2020Σύνδεσμοςέως 11/4
95ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α.1060
Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (114 Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β1083/30-3-2010/04/2020Σύνδεσμοςέως 10/4
96ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥΑριθμ. οικ. 12889/2020
Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014
Άρθρο 15 παραγράφοι 1 και 2 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» αναφορικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135) αντίστοιχα, καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014 και τον καθορισμό προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης αυτώνΒ1086/30/3-20Οι τίτλοι διαμονής που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 αντίστοιχα, οι οποίοι έληξαν από την 11η Φεβρουαρίου 2020 μέχρι και 11 Μαρτίου 2020 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007, κατά περίπτωση, καθώς και όσοι λήγουν από 12 Μαρτίου 2020 έως και την 12η Μαΐου 2020, μπορούν να ανανεωθούν έως και πέντε (5) μήνες από την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης τους, ήτοι έως την 12η Οκτωβρίου 2020 χωρίς την αναγκαιότητα έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. 2. Οι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και οι ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014, οι οποίες έληξαν πριν την 12η Μαρτίου 2020 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους σύμφωνα με τις οικείες ρυθμίσεις, καθώς και όσες λήγουν από 13η Μαρτίου 2020 έως και την 12η Μαΐου 2020, μπορούν να ανανεωθούν έως και πέντε (5) μήνες από την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης τους, ήτοι έως την 12η Οκτωβρίου 2020 χωρίς την αναγκαιότητα έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. 3. Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης των τίτλων των παραγράφων 1 και 2 της παρούσης έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την ανανέωσή τους, τούτοι θεωρούνται ως αυτοδικαίως παραταθέντες. Η ισχύς των τίτλων που θα εκδοθούν σε εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 αρχίζει την επόμενη ημέρα από τη λήξη τους. 4. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι υποχρεούνται κατά το διάστημα από την 12η Μαρτίου έως και την 10η Απριλίου 2020 σε κατάθεση αίτησης για αρχική χορήγηση άδειας ή δελτίου διαμονής δυνάμει σχετικής θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τη σχετική αίτησή τους το αργότερο έως την 10η Μαΐου 2020.Σύνδεσμος-
97ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. 085/ΑΣ 1724
Αναβολή, αναστολή, παράταση προθεσμιών σε διαγωνιστικές διαδικασίες, για το χρονικό διάστημα από 31.03.2020 έως 11.05.2020, προς περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 42).
##
Διατάξεις της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64).
##
Άρθρο εξηκοστό της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68).
Β1112/31-3-20Αναβάλλονται α) η διενέργεια κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας και β) η διεξαγωγή οποιασδήποτε διαγωνιστικής πράξης σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά το χρονικό διάστημα από τις 31.03.2020 μέχρι και τις 11.05.2020, περιλαμβανομένων και όσων διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 118/2007. Η δημοσίευση προγραμματισμένων προκηρύξεων θα πραγματοποιηθεί μετά τις 11.05.2020. Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών για τις 11.05.2020, στις περιπτώσεις που προκήρυξη διαγωνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών δημοσιεύτηκε έως και τις 31.03.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από τις 31.03.2020 μέχρι και τις 11.05.2020, κάθε προθεσμία που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων, όπως κατά περίπτωση ισχύει (ν. 4412/ 2016) με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο Εξωτερικών, είτε οι ως άνω προθεσμίες τάσσονται υπέρ του (υποψηφίου) αναδόχου, είτε υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. Προθεσμίες που ήδη διανύονται και θα έληγαν πριν τις 11.05.2020, εκπνέουν κατά την ημερομηνία αυτή. Παρατείνονται έως τις 11.05.2020, όλες οι συμβατικές προθεσμίες των συμβάσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών που ήδη εκτελούνται και στις οποίες εφαρμόζεται τόσο το ισχύον νομικό πλαίσιο (ν. 4412/2016) όσο και το προϊσχύσαν (π.δ. 118/2007). Προθεσμίες που ήδη διανύονται και θα έληγαν πριν τις 11.05.2020, εκπνέουν κατά την ημερομηνία αυτήΣύνδεσμοςέως 11/5
98ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. 1068
Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, κατόπιν του πρώτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 75 Α΄
Διατάξεις της από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (75 Α΄) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊου COVID – 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» η οποία τροποποίησε την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (55 Α΄)
##
Άρθρο πρώτο της από 30.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75 Α΄)
Β1113/31-3-2010/04/2020Σύνδεσμοςέως 10/4
99ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 21961
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για χρονικό διάστημα από 1.4.2020 έως και 10.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου
2 και της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 αυτού
Β1114/1-4-2010/04/2020Σύνδεσμοςέως 10/4 (Άπαξ για 2 λαϊκές Δ. Ίλιον και 1 στον Δ. Πυλαίας)
100ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.21888
Επιβολή του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης στο δημόσιο ξενοδοχειακού καταλύματος για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής διαμονής ομάδας προσώπων εισερχόμενων στην Επικράτεια από χώρες υψηλής μετάδοσης της νόσου, για το χρονικό διάστημα από 22.3.2020 έως και 9.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τέταρτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181)Β1115/1-4-2009/04/2020ΣύνδεσμοςΗ επίταξη του ξενοδοχείου stanley έως 9/4
101ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑριθμ. 34077
Ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων για την εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου από της 20.03.2020 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/Α’/20-03-2020)
Άρθρο εικοστό πρώτο παρ. 6 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68)
Β1116/1-4-20-Σύνδεσμος-
102ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22124
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 3.4.2020 έως και 10.4.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»
(Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 και της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 αυτού
Β1117/1-4-2010/04/2020Σύνδεσμοςέως 10/4. Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1302 Β΄/11-4-20 έως 27/4
103ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Α1α/οικ. 21721
Πρόσληψη προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 17 παραγράφος 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α’ 55)
Β1126/2-4-20-Σύνδεσμος-
104ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22261
Επιβολή του μέτρου του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως των περ. α’, γ’, δ’, ε’ και θ’ της παρ. 2 και των περ. α’, β’, γ’ και στ’ της παρ. 4 αυτού.
##
Άρθρο εικοστό τρίτο παρ. 1 και 5 του της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 1 και η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 2, αντίστοιχα, του άρθρου εξηκοστού ένατου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68).
Β1127/2-4-20Ο περιορισμός της παρούσας ισχύει για τα πρόσωπα που εισέρχονται στη χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 2.4.2020 και ώρα 12:00 έως και 20.4.2020 και ώρα 12:00Σύνδεσμοςέως 20/4 και ώρα 12.00 (τριτοχωρίτες, παρατάθηκε με 1476 Β΄/17-4-20 έως 15/5 και ώρα 12.00)
105ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. 2242.10/21372/2020
Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης της ναυτικής εργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο εξηκοστό τρίτο περ. ιβ΄ της παρ. 2 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75)Β1128/2-4-20α) ναυτολογημένοι ναυτικοί σε επιβατηγά και επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές τα οποία έχουν διακόψει από την 1η Μαρτίου 2020 ή πρόκειται να διακόψουν την εκτέλεση δρομολογιακών πλόων πλοίων τους ή δεν έχουν εκκινήσει αυτούς στο πλαίσιο δρομολογιακών υποχρεώσεων των πλοίων τους για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδοση ναυτολογίου. Οι συμβάσεις ναυτολόγησης των ναυτικών του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον αυτοί δεν έχουν ορισθεί ως προσωπικό ασφαλείας (φύλαξης) επί πλοίου, αναστέλλονται.
β) ναυτολογημένοι ναυτικοί σε επαγγελματικά αλιευτικά πλοία ολικού μήκους 24 μέτρων και άνω που δεν εκτελούν πλόες και έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα από την 1η Μαρτίου 2020, των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης αναστέλλονται,
γ) απογεγραμμένοι ναυτικοί επιβατηγών και επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν τουριστικούς πλόες, πλόες θαλασσίων ενδομεταφορών καθώς και διεθνείς πλόες, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης έχει λυθεί από την 01-03-2020, έως και την 30-03-2020, ανεξαρτήτως αιτιολογίας εκτός των περιπτώσεων υπαιτιότητας του ναυτικού ή ασθενείας/τραυματισμού.
Σύνδεσμοςτροποποιήθηκε με Β' 2209
106ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθμ. 13272/Δ1.4607
Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Άρθρο ενδέκατο υποπαρ. 2Α, 2Γ και το δεύτερο
εδάφιο της υποπαρ. 2Ε καθώς και το άρθρο δεύτερο
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄ 8/20.3.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
##
Άρθρο 4 παρ. 1 περ. β΄, παρ. 2, παρ. 3 περ. α και
περ. στ΄ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄55/
11.3.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του», όπως ισχύει.
##
Άρθρο δέκατο τρίτο παρ. 1, 2, 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄ 64/14.3.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
Β1131/2-4-20-Σύνδεσμος-
107ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑριθμ. Α. 1076
Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75)Β1135/2-4-20Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 10.4.2020Σύνδεσμοςέως 10/4 παρατάθηκε με ΦΕΚ 1294 Β/10-4-2020 έως 21/4
108ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α.1072
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
Άρθρο 2 παρ. 2 της από 11.3.2020
(ΦΕΚ 55 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Β1157/3-4-20 (ΚΑΔ)Παρατείνονται μέχρι και την 31.8.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουνενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.3.2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.3.2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο στις 20.3.2020, που λήγουν ή έληξαν από 1.4.2020 έως και την 30.4.2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31.8.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 1.4.2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.Σύνδεσμοςέως 31/8 καταβολή/είσπραξη βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών (εισόδημα)
109ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α.1073
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
Άρθρο 1 παρ. 2 της από 11.3.2020
(ΦΕΚ 55 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
Β1158/3-4-20 (ΚΑΔ)1. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 01/04/2020 μέχρι και την 30/04/2020, των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020. 2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 01/04/2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω προσώπων. 3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής. 4. Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.Σύνδεσμοςέως 31/8 καταβολή/είσπραξη βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών (εισόδημα)
110ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α.1074
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης
Άρθρο 2 της από 11.03.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»Β1159/3-4-201. Παρατείνονται μέχρι και την 31.08.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01.04.2020 έως και την 30.04.2020 των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.03.2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31.08.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 01.04.2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.Σύνδεσμοςέως 31/8 καταβολή/είσπραξη βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΦΠΑ)
111ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α.1075
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης
Άρθρο 2 της από 11.3.2020
(ΦΕΚ 55Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».
Β1160/3-4-201. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/04/2020 έως και την 30/04/2020 των μισθωτών στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/03/2020, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 2Α του εντέκατου άρθρου της από 20/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄68). Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14/03/2020 ΠΝΠ (Α΄ 64). Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 01/04/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.Σύνδεσμοςέως 31/8 καταβολή/είσπραξη βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών (μισθωτών στις επιχειρήσεις)
112ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθμ. 13564/Δ1.4770
Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Άρθρο ένατο παρ. 1,2, 3, και το άρθρο δέκατο παρ. 1,2,4, το άρθρο ενδέκατο υποπαρ. 2Α, 2Γ και το δεύτερο εδάφιο της υποπαρ. 2Ε καθώς και το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
##
Άρθρο 4 παρ. 1 περ. β΄, παρ. 2, παρ. 3 περ.α και περ.στ΄ της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως ισχύει.
##
Άρθρο δέκατο τρίτο παρ. 1, 2, 4 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
##
Η αρ. πρωτ. Α. 1053/2020 απόφαση (ΦΕΚ 949 Β΄) του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως ισχύει.
##
Η αρ. πρωτ. Α. 1054/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 950 Β’) «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
Β1161/3-4-20-Σύνδεσμος-
113ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. 35516 ΕΞ 2020
Τροποποίηση της 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020 υπουργικής απόφασης (Β΄ 130) «Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982», όπως έχει τροποποιηθεί από την με αριθμ. 31636 ΕΞ 2020/16-03-2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 869), και της με αριθμ. 18749 ΕΞ 2020/20-02-2020 υπουργικής απόφασης (Β΄ 532) «Συμπληρωματική ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41του ν. 1249/1982»
Τις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες συνθήκες, καθώς και την ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών, λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό της διάδοσής του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων για την οικονομία της Χώρας.
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β1162/3-4-20τροποποιήθηκε από Β' 4128Σύνδεσμοςαπό 3.4.2020 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού.
114ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥΑριθμ. 3233
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως τρεις (3) μήνες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
Άρθρο τριακοστό όγδοο της παραγράφου 6 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68)Β1163/3-4-20-Σύνδεσμος-
115ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. οικ.2/16250/ΔΛΤΠ
Σύσταση λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Διατάξεις της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75)
##
Διατάξεις της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68)
##
Διατάξεις της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64)
Β1164/3-4-20-Σύνδεσμος-
116ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. 4111.08-01/1002
Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για
το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το
έτος 2020
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)Β1165/3-4-20Μεταφορικό ΙσοδύναμοΣύνδεσμοςτροποποιήθηκε από Β' 3671
117ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.22819
Επιβολή των μέτρων εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού ομάδας προσώπων εισερχόμενων στην Επικράτεια από χώρα υψηλής μετάδοσης της νόσου, για το χρονικό διάστημα από 22.3.2020 έως και 4.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο τέταρτο της παρ. 1 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19» (Α’ 64).
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως της περίπτωσης ε’, σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις α’ και β’, της παραγράφου 2 και της περ. γ’, σε συνδυασμό με την περίπτωση α’, της παρ. 4 αυτού.
Β1166/3-4-2004/04/2020Σύνδεσμοςέως 4/4 (βάσει ΚΥΑ επίταξης stanley)
118ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.22820
Επιβολή των μέτρων εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού ομάδας προσώπων εισερχόμενων στην Επικράτεια από χώρα υψηλής μετάδοσης της νόσου, για το χρονικό διάστημα από 26.3.2020 έως και 9.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο τέταρτο της παρ. 1 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19» (Α’ 64).
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως της περίπτωσης ε’, σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις α’ και β’, της παραγράφου 2 και της περ. γ’, σε συνδυασμό με την περίπτωση α’, της παρ. 4 αυτού.
Β1166/3-4-2009/04/2020Σύνδεσμοςέως 9/4 (βάσει ΚΥΑ επίταξης stanley)
119ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.22821
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.21268/28.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών με θέμα “Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 1081)
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ’ της παρ. 2 και της περίπτωσης ε΄ της παρ. 4 αυτού.
##
Άρθρο ένατο της παρ. 3 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64).
Β1167/3-4-2011/4/2020 (Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΦΕΚ 1081 Β΄/28-3-20)Σύνδεσμοςέως 11/4. Παρατάθηκε εκ νέου με ΦΕΚ 1299 Β΄/10-4-20 έως 27/4
120ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22824
Παράταση ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 1α/ΓΠ.οικ.20036/22.03.2020 (Β΄ 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 20797/26.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1040).
Άρθρο εξηκοστό όγδοο παράγραφος 3 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68).Β1168/3-4-2027/4/2020 (παρέτεινε το ΦΕΚ Β΄ 986, όπως συμπληρώθηκε με 1040, 1168, 1272 και 1585)Σύνδεσμοςέως 27/4 (παρατάθηκε έως 4/5 με Β' 1585)
121ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α. 1069
Παράταση υποβολής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων για τις αμοιβές των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων
Ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων για τις αμοιβές των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες φορολογίας των αμοιβών των πληρωμάτων εμπορικών πλοίων και την ανάγκη διατήρησης της ομαλής λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων λόγω και των κατεπειγόντων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β1176/6-4-20-Σύνδεσμοςεμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων έως 10/4
122ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Α1α/οικ.22817
Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο παραγράφος 1 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 68) και ειδικότερα της εξουσιοδοτικής διάταξης του τρίτου εδαφίου της ίδιας ως άνω παραγράφου.Β1177/6-4-20(Συμπληρώθηκε με ΦΕΚ 1296 Β΄/10-4-20)Σύνδεσμοςτροποποιήθηκε με Β' 1296_2457_4072
123ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23093
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 20.4.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»
(Α΄ 42) και ιδίως της περ. στ΄ της παρ. 2 και της περ. δ΄ της παρ. 4 αυτού.
Β1178/6-4-2020/04/2020Σύνδεσμοςέως 20/4 (παρατάθηκε με ΦΕΚ Β΄ 1471/16-4-20 έως 28/4)
124ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. 23095
Επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στους Δήμους Μυκόνου και Θήρας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο εξηκοστό όγδοο παρ. 3 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68)
##
Άρθρο πρώτο περ. (ζ) της παρ. 2 και η περ. (ε) της παρ. 4 της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)
##
Άρθρο πρώτο παρ. 5 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του δέκατου τέταρτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75)
Β1179/6-4-2020/4/2020 (παρατάθηκε το άρθρο πρώτο, που αφορά μόνο τη Μύκονο, με ΦΕΚ Β΄ 1475/17-4-20)Σύνδεσμοςέως 6/5
125ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥΑριθμ. οικ. 13348
Όροι παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής υπό το πρόγραμμα «ΕSTIA II» για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία
Αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, η διαμονή σε θέσεις στέγασης των ωφελούμενων του προγράμματος, των οποίων οι παροχές τερματίζονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5 της παρούσας (ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)Β1199/7-4-2031/05/2020Σύνδεσμοςέως 31/5 έληξε
126ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. 14556/448
Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α’ 55)
Άρθρο 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α’ 55), ως ισχύει
Β1208/7-4-20 (Συμπληρώθηκε με ΦΕΚ 1290 Β΄/10-4-20) [Σκυλακάκης]Παράταση αναστολής υποχρεώσεων των εργοδοτών προς το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας έως 30/4/20 Παράταση της άδειας ειδικού σκοπού έως 24/4/20Σύνδεσμοςοργάνωση χρόνου εργασίας έως 30/4 και άδεια ειδικού σκοπού έως 24/4 (παρατάθηκε με Β΄1566 έως 31/5)
127ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 23450 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20009/20.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19 για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00» (Β’ 944)
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. η’ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).Β1209/7-4-20 (τροποποίησε το ΦΕΚ 944 Β΄/20-320 & εκδόθηκε εκ νέου ΦΕΚ 1302 Β'/11-4-20)Η υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20009/20.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19 για το χρονικό διάστημα για το χρονικό διάστημα
από 21.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00» (Β’ 944) τροποποιείται ως εξής: Η περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου πρώτου αναδιατυπώνεται ως εξής: «β) Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου τετάρτου της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 21268/28.03.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1081), ισχύει αναλόγως για τη μεταφορά των επιβατών της παρούσας και εκτελείται με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή διαχειριστή ή του πλοιάρχου. Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων δύναται να ενδιαιτείται από ένας (1) επιβάτης και ένα (1) μέλος πληρώματος αντιστοίχως.»
Σύνδεσμοςέως 21/4, εν τέλει έως 27/4 και ώρα 06.00 βάσει ΦΕΚ 1302 Β΄/11-4-20, παρατάθηκε με Β' 1587 έως 4/5 και ώρα 06.00
128ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23451
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως και τις 30.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»
(Α’ 42) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ. ε’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
##
Άρθρο εικοστό τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Β1210/7-4-2030/04/2020Σύνδεσμοςέως 30/4 (παρατάθηκε με Β' 1640 έως 31/5)
129ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 23452
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για χρονικό διάστημα από 7.4.2020 έως και 16.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)Β1211/7-4-2016/04/2020Σύνδεσμοςκλείσιμο λαϊκής αγοράς Δήμου Συκέων άπαξ έως 16/4
130ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΑριθμ. οικ. 280 (4)
Εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 2 της 20319/24-3-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42)
##
Διατάξεις της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64)
##
Άρθρο εξηκοστό της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68)
Β1212/8-4-20-Σύνδεσμος-
131ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑριθμ. 35839
Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για δημόσιες συμβάσεις έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για το χρονικό διάστημα έως και 15-5-2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42Α’/2020).
##
Διατάξεις της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ64/Α’/2020)
##
Άρθρο εξηκοστό της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και τη επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/Α’/2020)
Β1215/8-4-2015/05/2020Σύνδεσμοςέως 15/5
132ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΑριθμ. απόφ. 133
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής μερικής αναστολής λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του περιορισμού λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων αυτού έως και 26-04-2020 για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής του
Άρθρο τριακοστό ένατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68).
##
Διατάξεις της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Α΄ 42).
##
Διατάξεις της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55).
##
Διατάξεις της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως κυρώθηκαν με τον ν. 4682/2020(Α΄ 76), άρθρα 1, 2 και 3 αντίστοιχα
Β1216/8-4-2026/4/2020 (Σταϊκούρας)Σύνδεσμοςέως 26/4
133ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθμ. οικ. 14199/249
Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
##
Άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
##
Άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄68).
Β1217/8-4-20 (Σταϊκούρας & Βεσυρόπουλος)Σύνδεσμος-
134ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθμ. Φ.80000/13787/598
Παράταση μέχρι 30/4/2020 της αναβολής των συνεδριάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσεων πιστοποίησης αναπηρίας
Άρθρο 6 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»Β1218/8-4-2030/04/2020Σύνδεσμοςέως 30/4
135 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθμ. Δ.15 /Δ’ /οικ. 13994 /339
Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες
Άρθρο δέκατο όγδοο παρ. 3 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75)Β1265/9-4-20-Σύνδεσμος-
136ANAΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑριθμ. 37445
Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου εβδόμου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75)
Άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
##
Άρθρο δέκατο έβδομο της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75)
Β1270/9-4-20ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προϋποθέσεις συνέχισης της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Λοιπές Δομές που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020Σύνδεσμος-
137ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΑριθμ. 44726/Ζ1
Καθορισμός της διαδικασίας διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και λοιπά θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως των περιπτώσεων στ’ και ζ’ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 αυτού.Β1271/9-4-20(Σκυλακάκης)Σύνδεσμος-
138 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. 24112
Τροποποίηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών υπ’αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 (Β’ 986) ως προς τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο εξηκοστό όγδοο παράγραφος 3 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68).Β1272/9-4-20Το ΦΕΚ 986 Β΄ συμπληρώθηκε με ΦΕΚ 1040 Β΄ και παρατάθηκε με 1168 Β΄Σύνδεσμοςέως 27/4 και ώρα 06.00 (παρατάθηκε με Β' 1585 έως 4/5)
139ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24113
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικό διάστημα από 9.4.2020 έως και 18.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοΐου COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).Β1273/9-4-2018/04/2020Σύνδεσμοςκλείσιμο λαϊκής αγοράς Διστόμου άπαξ έως 18/4
140ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑριθμ. 36938
Διαμόρφωση εθνικού πλαισίου ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων την Κυριακή 12.4.2020
Άρθρο δεκάτο όγδοο παρ. 2 της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68)
Β1274/9-4-2012/04/2020Σύνδεσμοςωράριο καταστημάτων τροφίμων την Κυριακή των Βαΐων 12/4 (και τις υπόλοιπες μέρες των εορτών και μη)
141ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. 1016/14/62
Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοιου COVID 19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων, της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων
Άρθρο εικοστό τρίτο παρ. 4 της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).Β1275/9-4-20-bHOKJ5cp'>Σύνδεσμος-
142ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΑριθμ. Δ30/Δ5α/21231/2482
Τροποποίηση της Δ30/Δ5α/81473/9813/2020 (Β΄ 58) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2020»
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών, λόγω της εμφάνισης του COVID-19 και του περιορισμού της διάδοσής του.Β1276/10-4-20Οι ημερομηνίες ισχύουν έως 31/12Σύνδεσμοςέως 31/12
143ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. οικ. 14920/491
Συμπλήρωση της αριθμ. 14556/448/07.04.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας (Β΄1208) «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοΐού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοΐού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α΄ 55)»
Άρθρο 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοΐού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α΄ 55) ως ισχύει.Β1290/10-4-20 (Σκυλακάκης)30/4/2020 (Συμπληρώνει το ΦΕΚ 1208 Β΄)Σύνδεσμοςέως 30/4 (παρατάθηκε με Β' 1566 έως 31/5)
144ANAΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑριθμ. 37674
Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19
Άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68)Β1291/10-4-2030/06/2020
(τροποποιήθηκε από Β' 1560_1769_2486_3110)
Σύνδεσμοςέως 30/6 και ώρα 17.00
145ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. 1078
Παράταση καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν 31.03.2020, των φυσικών προσώπων α) που συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2020 το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους ή β) που παρουσιάζουν βαριά αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, έως τις 24.4.2020
Την αριθ. Α. 1066/30.3.2020 (Β’ 1083) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β1292/10-4-20 (Βεσυρόπουλος)24/04/2020Σύνδεσμοςέως 24/4
146ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. 1079
Παράταση προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν την 30.03.2020 και την 31.03.2020, των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του άρθρου πρώτου της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75) έως και 21.4.2020
Διατάξεις της από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», η οποία τροποποίησε την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55)Β1292/10-4-20 (Βεσυρόπουλος)21/04/2020Σύνδεσμοςέως 21/4
147ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343
Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 (Β΄ 956) έως και τις 10.5.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως των περ. στ' και ζ' της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτού,όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)Β1293/10-4-2010/05/2020Σύνδεσμοςέως 10/5 (παρατάθηκε με Β' 1699 έως 31/5)
148ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑριθμ. Α. 1080
Τροποποίηση της με αριθμ. Α. 1076/2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β’ 1135)
Άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75)Β1294/10-4-2021/4/2020 (Σταϊκούρας, Βεσυρόπουλος, Σκυλακάκης)Σύνδεσμοςέως 21/4
149ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΑριθμ. 5890
Τροποποίηση της αριθμ. 5052/24.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β΄ 1018)»
Άρθρο εξηκοστό όγδοο της παρ. 4 της από
20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.» (Α΄ 68).
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 αυτού.
Β1295/10-4-2030/04/2020Σύνδεσμοςέως 30/4 & ώρα 12.00 (παρατάθηκε με Β' 1635 έως 31/5 και ώρα 12.00)
150ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24361
Τροποποίηση και συμπλήρωση της κοινής απόφασης των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Οικονομικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 22817/3.4.2020 (B’ 1177) με τίτλο “Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19”
Άρθρο τεσσαρακοστό τετάρτο της παραγράφου 1 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 68) και ειδικότερα της εξουσιοδοτικής διάταξης του τρίτου εδαφίου της ίδιας ως άνω παραγράφουΒ1296/10-4-20(Σκυλακάκης)Σύνδεσμοςσυμπλήρωσε το Β' 1177 & τροποποιήθηκε από Β' 2457_4072
151ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥΑριθμ. 3332/2020
Παράταση ισχύος των διατάξεων της αριθμ. 12687/16.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 939)
Άρθρο 15 παράγραφοι 2 και 3 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(Α’ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»Β1297/10-4-2015/05/2020 (παρέτεινε το Β' 939 και τροποποιήθηκε με Β' 1545)Σύνδεσμοςέως 15/5
152ΥΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΑριθμ. 2650
Ρύθμιση ειδικότερων τεχνικών ζητημάτων για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων εικοστού ένατου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75) και 83 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43).
Τις διατάξεις της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», (Α΄ 75) και ιδίως του άρθρου εικοστού ένατου
##
Τις διατάξεις της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
##
Τις διατάξεις της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020
##
Διατάξεις της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42).
Β1298/10-4-20-Σύνδεσμος-
153ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24406
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 27.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»
(Α΄ 42) και ιδίως των περ. ζ΄ και η΄ της παρ. 2 και της
περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
##
Άρθρο ένατο της παρ. 3 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
Β1299/10-4-2027/04/2020Σύνδεσμοςέως 27/4 (παρατάθηκε με Β' 1585 έως 3/5 και απορροφήθηκε από Β' 1644 έως 10/5 )
154ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.24409
Επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας των λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και κάθε μορφής άσκησης πλανόδιου εμπορίου της περ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως και 24.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ. ε’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
##
Άρθρο εικοστό τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού ενάτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68).
Β1300/10-4-2024/04/2020Σύνδεσμοςέως 24/4
155EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24403
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020
Άρθρα 5 και 11 της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)Β1301/11-4-2027/04/2020Σύνδεσμοςέως 27/4 (απορρόφησε το Β' 1074 και απορροφήθηκε από Β' 1588)
156ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24404
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ. ε’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).Β1302/11-4-2027/04/2020Σύνδεσμοςέως 27/4 (απορροφήθηκε από Β' 1587 έως 15/5)
157ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24407
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως της περ. η’ της παρ. 2 και της περ. ε’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)Β1302/11-4-2027/4/2020 (Τροποποιεί ΦΕΚ 944 Β΄/20-3-20 και 1209 Β΄/7-4-20)Σύνδεσμοςέως 27/4 και ώρα 06.00 (τροποποιήθηκε από Β' 1480 και παρατάθηκε από Β' 1589 έως 4/5 και ώρα 06.00, απορροφήθηκε από Β' 1651 έως 18/5 και ώρα 06.00 και συμπληρώθηκε από Β' 1698)
158ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α.1081
Τροποποίηση των ημερομηνιών αναστολής των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου έκτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (75 Α')
Άρθρο έκτο της παραγράφου 5α της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (75 Α') «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»Β1303/11-4-2010/4/2020 (Βεσυρόπουλος & Πιτσιλής)Σύνδεσμοςέως 10/4
159ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΑριθμ. 4113.80_02/1137
Τροποποίηση της αριθμ. 568/2019 κοινής απόφασης «Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση “Μεταφορικό Ισοδύναμο’’ (Μ.Ι.) για το έτος 2019 (Β’ 819)»
Διατάξεις της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55)Β1344/13-4-20(Σκυλακάκης)Σύνδεσμος-
160ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. 2231.2-13/22758/2020
Παροχή εξ αποστάσεως Ναυτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού/ Πλοιάρχων - Μηχανικών
Άρθρο εξηκοστό πέμπτο παρ. 1 και 2 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75).Β1345/13-4-2024/04/2020Σύνδεσμοςέως 24/4
161ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/Γ.Π..οικ. 24767
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α' 171), για το χρονικό διάστημα από 13.4.2020 έως και 22.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊου» (Α' 42) και ιδίως της περ. ζ' της παρ. 2 και της περ. ε' της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76).Β1346/13-4-20άπαξ έως 22/4 για 4 λαϊκές (Νιγρίτα, Χαϊδαρίου, Πειραιά & Πατήσια)Σύνδεσμοςάπαξ έως 22/4
162ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθμ. Δ13οικ.14717/303
Παράταση ισχύος Εγκριτικών Αποφάσεων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Επιδόματος Στέγασης
Άρθρο 7 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α’), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού τηςδιάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64) και άλλες διατάξεις» (Α’ 76), καθώς και το άρθρο 4 του νόμου αυτού.Β1379/14-4-20Επιμέρους παρατάσεις για επίδομα στέγασης και για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για 1 μήνα, οπότε λήξη ανάλογα με την περίπτωση στις 30/4 ή 31/5Σύνδεσμοςέως 30/4 ή 31/5 (παρατάθηκε με Β' 1897)
163ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.13937/337
Τροποποίηση της αριθ. Δ.15/Δ7οικ.13226/325/26-3-2020 (Β’ 1044) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων»
Άρθρο 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75).Β1384/14-4-20αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων έως 31/8/2020 για είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισηςΣύνδεσμοςέως 31/8
(τροποποίησε Β' 1044 και τροποποιήθηκε από Β' 2096)
164ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΑριθμ. 8721 ΕΞ 2020
Μέτρα Διευκόλυνσης Ηλεκτρονικής Έκδοσης και Παραλαβής Πιστοποιητικών - Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών»
Άρθρο τριακοστό πρώτο και τριακοστό δεύτερο της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως ισχύουν.Β1384/14-4-20ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΑΣύνδεσμοςέως 10/10
(συμπληρώθηκε από Β' 2945)
165ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. 22766/09-04-2020
Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»
Ανάγκη ενίσχυσης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ με ένα καινοτόμο, ευέλικτο και στοχευμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα, για την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής, την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και την εξομάλυνση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID 19
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β1386/14-4-20-Σύνδεσμος-
166ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α.1083
Τροποποίηση της Α.1072/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1157/Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων
Άρθρο 2 παρ. 2 της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) πράξης νομοθετικού περιεχομένου, «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).Β1387/14-4-20 (ΚΑΔ)31/08/2020Σύνδεσμοςέως 31/8
167ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α.1084
Τροποποίηση της Α.1073/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1158/Β') και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων
Άρθρο 1 παρ. 2 της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α') πράξης νομοθετικού περιεχομένου, «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76)
Β1387/14-4-20 (ΚΑΔ)31/08/2020Σύνδεσμοςέως 31/8
168ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α.1085
Τροποποίηση της Α.1074/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1159 Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων
Άρθρο 2 της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α’) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως αυτή
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α’) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
Β1388/14-4-20 (ΚΑΔ)31/08/2020Σύνδεσμοςέως 31/8
169ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α.1086
Τροποποίηση της Α.1075/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1160 Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων
Άρθρο 2 της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α’) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α’) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).Β1388/14-4-20 (ΚΑΔ)31/08/2020Σύνδεσμοςέως 31/8
170ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. 2649
Σύσταση και βασικές παράμετροι λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις δια τάξεις των άρθρων 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75) και 83 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43).
Άρθρο εικοστό έννατο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75)Β1390/14-4-20-Σύνδεσμος-
171ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -Αριθμ. 38560
Παράταση αναστολής εφαρμογής της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κοινών υπουργικών αποφάσεων, περί ωραρίου τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, της παρ. 1 του άρθρου πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου εικοστού της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68)
Διατάξεις: α. Της παρ. 1 του άρθρου πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού” (Α’ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Α’ 64) και άλλες διατάξεις» (Α’ 76), β. της παρ. 1 του άρθρου εικοστού της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης” (Α’ 68) και άλλες διατάξεις» (Α’ 83)Β1391/14-4-202013/05/2020Σύνδεσμοςέως 13/5
172ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.25136
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικό διάστημα από 14.4.2020 έως και 23.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ. ε’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).Β1392/14-4-2020κλείσιμο 3 λαϊκών αγορών (Ορχομενού, Θεσπιεών, Πειραιά), άπαξ έως 23/04/2020Σύνδεσμοςάπαξ έως 23/4
173ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθμ. 350
Διαδικασία πληρωμών της υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλου 286/02.04.2020 πρόσκλησης 2/2020, ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ
Άρθρο δέκατο ένατο: «Έκτακτη εφαρμογή μεθόδου τηλεκατάρτισης στα προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α΄/14.03.2020) με τίτλο: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
##
Διατάξεις της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης». (ΦΕΚ 68 Α΄).
##
Διατάξεις της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).
Β1418/15-4-20(Σταϊκούρας)Σύνδεσμος-
174ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25134
Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.19030/17.3.2020 (Β’ 916) έως και τις 15.5.2020 και ώρα 23.00
Άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και ιδίως της παρ. 1 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
##
Άρθρο ένατο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64) και ιδίως των παρ. 1 και 2 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Β1419/15-4-2015/5/2020 (παρέτεινε το ΦΕΚ Β΄916)Σύνδεσμοςέως 15/5 και ώρα 23.00 (παρατάθηκε με Β' 1839 έως 15/6 και ώρα 23.00)
175ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.25139
Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/22.3.2020 (Β΄ 989) έως και τις 15.5.2020 και ώρα 15.00
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. δ’ της παρ. 2 και της περ. β’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)Β1420/15-4-2015/5/2020 (παρέτεινε το ΦΕΚ Β΄ 989)Σύνδεσμοςέως 15/5 και ώρα 15.00 (παρατάθηκε με Β' 1849/14.5.2020 έως και 31.5.2020 και ώρα 15.00)
176ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 25305
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και κατάπλου πλοίων αναψυχής προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, έως και τις 15.5.2020 και ώρα 15.00
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. δ’ της παρ. 2 και της περ.
β’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
Β1421/15-4-2015/5/2020 (παρέτεινε και τροποποίησε ΦΕΚ Β΄860/15-3-20)Σύνδεσμοςέως 15/5 και ώρα 15.00 (παρατάθηκε με Β' 1860/15.5.20 έως 31/5 & ώρα 15.00)
177 ΕΡΓΑΣΙΑΣΑριθμ. 14638/Δ1. 4991
Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο ένατο παρ. 1,2, 3, και το άρθρο δέκατο παρ. 1,2,4, το άρθρο ενδέκατο υποπαρ. 2Α, 2Γ και το δεύτερο εδάφιο της υποπαρ. 2Ε, καθώς και το άρθρο δεύτερο της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
##
Άρθρο 4 παρ. 1 περ. β΄ , παρ. 2, παρ. 3 περ. α και περ. στ΄ της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55)
##
Άρθρο δέκατο τρίτο παρ. 1, 2, 4 της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64) και άλλες διατάξεις»
Β1424/15-4-20-Σύνδεσμος-
178ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥΑριθμ. οικ. 7330 /2020 (2)
Παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής, Δελτίων Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας και λοιπών προθεσμιών που συνδέονται με τη διοικητική διαδικασία καταγραφής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας α’ και β’ βαθμού
Άρθρο 15 παράγραφος 3 της από 11.3.2020 (Α’55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
##
Διατάξεις της από 25.2.2020 (Α’42) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α 76).
Β1426/15-4-20-Σύνδεσμος(τροποποιήθηκε από Β' 1854)
179ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. 2252.1.1/23305/2020 (3)
Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30/03/2020 (Α’ 75)
Άρθρο εξηκοστό δεύτερο παρ.3 του μέρους IB της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’75).
##
Άρθρο πρώτο περ. η’ της παρ. 2 και περ. ε’ της παρ. 4 της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4682/2020 (Α’76).
Β1426/15-4-20-Σύνδεσμος-
180ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.25426
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 15.4.2020 έως και 24.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2 και της περ.
ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
Β1431/15-4-2024/04/2020Σύνδεσμοςάπαξ κλείσιμο λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας έως 24/4
181ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθμ. 39162 ΕΞ 2020
Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), και της παρ. 1 του άρθρου όγδοου της ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84).Β1457/16-4-20Αποζημίωση ειδικού σκοπού 800€ και νέοι ΚΑΔ (Σταϊκούρας, Βεσυρόπουλος, Σκυλακάκης)Σύνδεσμοςτροποποιήθηκε από Β' 2250_2371_4184
182ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑριθμ. 38886
Διαμόρφωση εθνικού πλαισίου ωραρίου των υπεραγορών τροφίμων (super market) τη Μεγάλη Παρασκευή 17.4.2020
Άρθρο έβδομο της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (Α’ 84)
Β1458/16-4-20Ωράριο super market Μεγάλης Παρασκευής 17/4ΣύνδεσμοςΜεγάλη Παρασκευή 17/4
183ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. 18732
Κατάρτιση καταλόγου Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το άρ. 49 παρ. 1 εδ. β΄ της ΠΝΠ της 30.03.2020
Άρθρο τεσσαρακοστό ένατοτης από 30.03.2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75)
Β1462/16-4-20-Σύνδεσμος-
184ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑριθμ. Α.1091
Τροποποίηση της αριθμ. Α.1076/2.4.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος” (Β΄ 1135)
Άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75)Β1466/16-4-20Το ΦΕΚ 1135 Β΄ ίσχυε έως 10/4 παρατάθηκε με ΦΕΚ 1294 Β/10-4-2020 έως 21/4. Το παρόν ΦΕΚ αφορά σε διατάξεις επιτρεπτέας προκαταβολής. Εκδόθηκε το νεότερο Β' 1645)Σύνδεσμος-
185ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 23136
Διαδικασία ένταξης άπορων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που δεν έχουν ενταχθεί σε μόνιμη τακτική θέση σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) δημόσιου νοσοκομείου, σε συμβεβλημένες μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα, Μ.Τ.Ν. ιδιωτικών κλινικών και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) και διαδικασία αποζημίωσης των Μονάδων
Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).Β1467/16-4-20Η παρούσα οδηγία ισχύει, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68)Σύνδεσμοςέως 30/9 (εξάμηνο από έναρξη ισχύος της από 30.3.2020 ΠΝΠ)
186ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. 2252.1-1/23751/2020
Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δευτέρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ 30.3.2020 (Α’ 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών
Άρθρο εξηκοστό δεύτερο παρ. 2 του μέρους ΙΒ της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75).Β1470/16-4-20-Σύνδεσμοςτροποποιήθηκε με Β' 1642_1901
187ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθM. Δ1α/ΓΠ.οικ. 25762
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 16.4.2020 έως και 25.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»
(Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
Β1471/16-4-20Άπαξ κλείσιμο λαϊκής στο Δήλεσι έως 25/4/2020Σύνδεσμοςάπαξ έως 25/4
188ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 25763
Παράταση ισχύος της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.23093/6.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας (Β΄ 1178) έως και τις 28.4.2020
Άρθρο πρώτο της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. στ΄ της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).Β1471/16-4-20Εκκλησίες παράταση ΦΕΚ Β΄ 1178 έως 28/4/2020Σύνδεσμοςέως 28/4 (παρατάθηκε από Β' 1628 έως 3/5 και απορροφήθηκε από Β' 1643 έως 16/5 και εκ νέου απορροφήθηκε από Β' 1816 έως 5/6)
189ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥΑριθμ. Δ1Α/ΓΠ.οικ.25768
Παράταση της υπ’αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 (Β’ 985) κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και τις 10.5.2020
Άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού Covid-19» (Α’ 42) και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Β1472/17-4-20Παράταση ΦΕΚ 985 Β΄για τα ΚΥΤ έως 10/5/2020Σύνδεσμοςέως 10/5 (παρατάθηκε με Β' 1771 έως 21/5)
190ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.25770
Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19420/18-3-2020 (Β’ 931) έως και τις 20.5.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).Β1473/17-4-20Παράταση ΦΕΚ 931 Β΄ (σχολές εκπαίδευσης χειριστών σκαφών κ.λπ.) έως 20/5/2020Σύνδεσμοςέως 20/5 (παρατάθηκε έως 24/5 με Β' 1939/20.5.20)
191ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 25772
Παράταση της ισχύος του άρθρου πρώτου της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με αριθμ. 23095/6.4.2020 (Β’ 1179)
Άρθρο εξηκοστό όγδοο παρ. 3 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
##
Άρθρο πρώτο περ. (ζ) της παρ. 2 περ. (ε) της παρ. 4
της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
##
Άρθρο πρώτο παρ. 5 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του δέκατου τέταρτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75).
Β1475/17-4-2027/4/2020 (παράταση άρθρθου πρώτου το ΦΕΚ Β΄ 1179/6-4-20 που αφορούσε μόνο την κυκλοφορία στη Μύκονο)Σύνδεσμοςέως 27/4 και ώρα 08.00
192ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.25773
Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κονωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.22261/2.4.2020 (Β’ 1127) έως και τις 15.5.2020 και ώρα 12.00
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως των περ. α’, γ’, δ’, ε’ και θ’ της παρ. 2 και των περ. α’, β’, γ’ και στ’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
##
Άρθρο εικοστό τρίτο παρ. 1 και 5 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 1 και η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 2, αντίστοιχα, του εξηκοστού ένατου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως η από 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020(Α’ 76) και η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
Β1476/17-4-2015/5/2020 (παράταση ισχύος ΦΕΚ 1127 Β΄ για κατ' οίκον περιορισμό 14 ημερών όσων εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή)Σύνδεσμοςέως 15/5 και ώρα 12.00 (παρατάθηκε με Β' 1850/14.5.20 έως 31/5 & ώρα 12.00)
193ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.25771
Κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την περίοδο από 18.4.2020 έως 20.4.2020
Άρθρο εξηκοστό όγδοο παρ. 3 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο εβδομηκοστό τέταρτο παρ. 1 της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84)
Β1477/17-4-2020/4/2020 (Ειδικά μέτρα κυκλοφορίας για Πάσχα εξαιρετική συμπλήρωση των ΦΕΚ Β΄986, 1040, 1168 και 1272 έως 20/4 και ώρα 23.59)Σύνδεσμοςάπαξ έως 20/4 και ώρα 23.59
194ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑριθμ. 39733
Διαμόρφωση εθνικού πλαισίου ωραρίου των υπεραγορών τροφίμων (super market) τη Μεγάλη Παρασκευή 17.4.2020
Άρθρο έβδομο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (Α’ 84)Β1478/17-4-20Παράταση ωραρίου των super market τη Μ. ΠαρασκευήΣύνδεσμοςάπαξ την 17/4
195ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 25780
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) αναψυχής προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 έως και τις 27.4.2020 και ώρα 23.00
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. δ’ της παρ. 2 και της περ.
β’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1479/17-4-2027/4/2020 (επί της ουσίας παράταση του ΦΕΚ Β΄ 932 με μικρές αλλαγές για κατάπλου ιδιωτικών πλοίων από οποιονδήποτε γεωγραφικό προορισμό)Σύνδεσμοςέως 27/4 και ώρα 23.00 (παρατάθηκε με Β' 1586 έως 4/5 και εκ νέου με Β' 1650 έως 18/5 και ώρα 06.00)
196ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.25779
Τροποποίηση της Δ1α/Γ.Π.οικ.20009/20.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 944)
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. η’ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)Β1480/17-4-2027/4/2020 (επί της ουσίας τροποποίηση του ΦΕΚ 944 Β΄ που άλλαξε με ΦΕΚ Β΄1209 και 1302)Σύνδεσμοςέως 27/4 και ώρα 23.00 (παρατάθηκε με Β' 1589 έως 4/5 και εκ νέου με Β' 1651 έως 18/5 και ώρα 06.00 και συμπληρώθηκε με Β' 1698)
197ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. 39683
Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων
Άρθρο δεύτερο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 6 του ως άνω νόμου
##
Άρθρο δέκατο έβδομο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο δέκατο πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75)
Β1481/17-4-2013/05/2020Σύνδεσμοςέως 13/5 (απορροφήθηκε από Β' 1837 & 2454 έως 12/7)
198ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥΑριθμ.13850/2020
Ανακαθορισμός αρμόδιας αρχής έκδοσης αδειών διαμονής, που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύει
Άρθρο 15 των παραγράφων 2 και 3 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»Β1506/21-4-20Έως την ημερομηνία λήξης των περιοριστικών μέτρων δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 15 της από 11.3.2020 ΠΝΠΣύνδεσμοςέως τη λήξη των μέτρων
199ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΑριθμ. Α.1088 (1)
Παράταση αναστολής λειτουργίας της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ έως και τις 10.5.2020
Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’76). β) Της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10.4.2020 (ΦΕΚ Β’Β1526/22-4-2010/5/2020 (Αναστολή λειτουργίας Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας)Σύνδεσμοςέως 10/5
200ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΑριθμ. 6083
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)»
Άρθρο εξηκοστό όγδοο παρ. 4 της από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.» (Α’ 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 αυτού.
Β1529/22-4-20Τροποποίησε ΦΕΚ 1073 Β΄/27-3-2020Σύνδεσμοςέως 30/4 (Βάσει ΦΕΚ 1073 Β/27-3-2020) [παρατάθηκε με Β' 1635 έως 31/5 και ώρα 12.00
201ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Γ4α/οικ.25562
Τοποθέτηση επικουρικών ιατρών στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού (COVID-19)
Άρθρο τριακοστό τέταρτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α’)Β1530/22-4-20Έως 4 μήνες (από την πρόσληψη των επικουρικών ιατρών πιθανώς)Σύνδεσμοςπιθανόν έως 31/8
202ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 25588
Ορισμός του ποσοστού των πρόσθετων εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν.4351/2015(ΦΕΚ 164 Α’)
Ορισμός του ύψους του ποσοστού των πρόσθετων εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’) από 9% σε 15% από 01.03.2020 για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών (30.06.2020), προς το σκοπό της κάλυψης των εκτάκτων αναγκών προστασίας υγείας από την μετάδοση του κορωνοϊού Covid-19 (ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)Β1530/22-4-20-Σύνδεσμος-
203ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥΑριθμ. 14005/2020
Τροποποίηση της με αριθμ. 12687/16.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 939), όπως αυτή παρατάθηκε με την με αριθμ.3332/1.4.2020 (Β΄ 1297), όμοια απόφαση
Άρθρο 15 των παραγράφων 2 και 3 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)Β1545/22-4-2015/05/2020 (τροποποίησε Β' 939 όπως παρατάθηκε με Β΄1297 έως 15/5)Σύνδεσμοςέως 15/5 το Β' 1297
204ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑριθμ. 40587
Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των υπεραγορών τροφίμων (super market) από 25.4.2020 έως και 9.5.2020
Άρθρο έβδομο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84)
##
Άρθρο δέκατο όγδοο παρ. 1 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83)
Β1546/22-4-2009/05/2020 (απορρόφησε το Β' 1023)Σύνδεσμοςέως 9/5
205ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥΑριθμ. οικ.14020 /2020
Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και επίδοση αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, όπως ισχύει
Διαδικασία επίδοσης των αδειών διαμονής, η οποία ρυθμίζεται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014 έχει διακοπεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 12687/2020 (Β’939) κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία στο πλαίσιο αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, με σκοπό την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ανεστάλη η υπηρεσία της υποδοχής του κοινού στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, καθώς και στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020, με αποτέλεσμα τη σώρευση στις αρμόδιες υπηρεσίες μεγάλου αριθμού εκδοθεισών και έτοιμων προς επίδοση αδειών διαμονής, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η θεσμοθέτηση νέας διαδικασίας επίδοσης αυτών, προκειμένου να υπάρξει διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών τρίτων χωρών από την αδυναμία επίδοσης των εκδοθεισών αδειών διαμονής και παροχή του απαιτούμενου χρόνου για την σταδιακή προσαρμο γή των υπηρεσιών στης διαδικασία σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)Β1546/22-4-20-Σύνδεσμος-
206ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθμ. οικ.16073/287
Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19
Άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)Β1547/22-4-20Πίνακας επαγγελμάτωνΣύνδεσμοςέως 30/4
(βλ. & Β' 1841_1863_3472_4270)
207ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥΑριθμ. Δ1Α/ΓΠ.οικ. 26340
Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών Κρανιδίου για το χρονικό διάστημα από 22.4.2020 έως και 5.5.2020
Άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού Covid-19» (Α’ 42) και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1548/22-4-205/5/2020 (Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών στο Κρανίδι)Σύνδεσμοςέως 5/5 (παρατάθηκε με Β' 1697 έως 12/5)
208ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑριθμ. 40286
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37674/10.4.2020
(Β΄ 1291) απόφασης «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών
και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από
τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού
COVID-19»
Άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83)
Β1560/23-4-20(τροποποίησε το Β' 1291)Σύνδεσμοςέως 30/6 και ώρα 17.00
(τροποποιήθηκε από Β' 1769_2486)
209ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. 16135/499
Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55)
Άρθρο 4 της από 11.03.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και ισχύει
Β1566/24-4-2031/5/2020 (παρέτεινε τα Β' 1208 και 1290)
[βλ. και 2083_2684 & 3148)
Σύνδεσμοςέως 10/5 άδεια ειδικού σκοπού και έως 31/5 οργάνωση εργασίας
(Ως προς την άδεια ειδικού σκοπού, παρατάθηκε για όσο διάστημα οι εκπαιδευτικές δομές θα είναι ανοιχτές με Β' 1778)
210ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αριθμ. ΓΔΟΥ88/24.4.2020
Τροποποίηση της με αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/
15.4.2020 (Β'1457) κοινής υπουργικής απόφασης «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοΐού COVID-19» και παράταση έως και τις 28.4.2020 της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων
Άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοΐού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α'68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α'83), και της παρ. 1 του άρθρου όγδοου της ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοΐού COV1D-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84)
Β1578/24-4-2028/04/20Σύνδεσμοςέως 28/4 οι αιτήσεις
211ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΑριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887
Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον
Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού
Άρθρο πεντηκοστό έκτο της ΠΝΠ (Α’ 84/13.4.2020) με τίτλο: “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”Β1579/24-4-20Σύνδεσμος-
212ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΑριθμ. 337
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 227/2020 (Β’ 948)
κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
«Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών
επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίηση της εκστρατείας στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
Άρθρο τριακοστό της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64) και άλλες διατάξεις»
Β1583/25-4-20Τροποποίησε ΦΕΚ 948 Β΄Σύνδεσμοςέως 31/5 έληξε
213ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26782
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 24.4.2020 έως και 3.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ.
ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1584/25-4-2003/05/20Σύνδεσμοςάπαξ λαϊκή Άνω Λιοσίων έως 3/5
214ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Αριθμ. Δ1Α/ΓΠ.οικ. 26792
Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 σε επιμέρους δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών για το χρονικό διάστημα από 24.4.2020 έως και 7.5.2020
Άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού Covid-19» (Α΄ 42) και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1584/25-4-2007/05/20Σύνδεσμοςέως 7/5 για 3 δομές Ριτσώνα, Μαλακάσα, Κουτσόχερο (παρατάθηκε με Β' 1738 έως 21/5)
215ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26797
Παράταση ισχύος του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 3.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως των περ. ζ΄ και η΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
Β1585/25-4-2003/05/20Σύνδεσμοςέως 3/5 (παρέτεινε το Β΄ 1299) [απορροφήθηκε από το Β' 1644]
216ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26794
Παράταση ισχύος του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών
προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο εξηκοστό όγδοο παράγραφος 3 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο εβδομηκοστό τέταρτο της από 13.4.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84)
Β1585/25-4-2004/05/20Σύνδεσμοςέως 4/5 και ώρα 06.00 (απορροφήθηκε από Β' 1648 έως 18/5 και ώρα 06.00)
217ΥΓΕΙΑΣ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26798
Παράταση ισχύος του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων
(σκαφών) αναψυχής προερχόμενων από το εξωτερικό προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. δ’ της παρ. 2 και της περ.
β’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1586/25-4-2004/05/20Σύνδεσμοςέως 4/5 και ώρα 06.00 (παρατάθηκε με Β' 1650 έως 18/5 και ώρα 06.00)
218ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αριθμ. ΓΔΟΥ 89
Τροποποίηση της αριθμ. 39162 ΕΞ2020/15.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1457)
Άρθρο όγδοο παρ. 1 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4683/2020 (Α΄83), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν.4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄75) και άλλες διατάξεις» (Α΄86)
##
Άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4683/2020 (Α΄83)
Β1587/25-4-20αποζημίωση ειδικού σκοπού, τροποποίησε το Β' 1457 και το Β' 1578 (Σταϊκούρας, Βεσυρόπουλος, Σκυλακάκης)Σύνδεσμοςέως 28/4
οι αιτήσεις
219ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26806
Παράταση ισχύος του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως της περ. η’ της παρ. 2 και της περ. ε’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)Β1587/25-4-2004/05/20Σύνδεσμοςέως 4/5 και ώρα 06.00 (απορροφήθηκε από Β' 1649 έως 18/5 και ώρα 06.00)
220ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26805 (3)
Καθεστώς λειτουργίας για το χρονικό διάστημα
από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 των έμμισθων,
άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μετρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ.
ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
##
Άρθρα 4 και 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1587/25-4-2015/5/2020 (απορρόφησε το Β' 1302)Σύνδεσμοςέως 15/5 (παρατάθηκε από Β' 1848 έως 31/5)
221EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής
λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών
στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020
Άρθρα 5 και 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)Β1588/25-4-2015/5/2020 (απορρόφησε το Β' 1301)Σύνδεσμοςέως 15/5 (τροποποιήθηκε-παρατάθηκε από Β' 1857 έως 31/5)
222ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26803
Παράταση ισχύος του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών
πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. η’ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτούΒ1589/25-4-2004/05/20Σύνδεσμοςέως 4/5 και ώρα 06.00 (απορροφήθηκε από Β' 1651 έως 18/5 και ώρα 06.00) και συμπληρώθηκε από Β' 1698)
223ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑριθμ. 41787
Προκήρυξη της δράσης «Αποζημίωση ειδικού
σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19»
Άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83)
Β1612/27-4-20αποζημίωση ειδικού σκοπούΣύνδεσμος-
224ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27014
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 27.4.2020 έως και 6.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»
(Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1614/27-4-2006/05/20Σύνδεσμοςάπαξ 2 λαϊκές αγορές (Ξηροκρήνη & Ιστιαία) έως 6/5
225ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27283
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.23093/6.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας (Β’ 1178) έως και τις 3.5.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. στ' της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)Β1628/28-4-2003/05/20Σύνδεσμοςέως 3/5 (παρέτεινε το Β΄ 1178) [απορροφήθηκε από το Β' 1643]
226ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αριθμ. Οικ.16604/3224
Οικονομική Ενίσχυση - Αποζημίωση Ειδικού
Σκοπού
Διατάξεις της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚΑ’ 68/2020) και ιδίως το άρθρο όγδοο, όπως κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83)
##
Διατάξεις της από 13/4/2020 Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσας διατάξεις» και ιδίως του άρθρου πρώτου (Α’ 84)
Β1629/29-4-20-Σύνδεσμοςέως 8/5 η αίτηση
227ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27524
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 29.4.2020 έως και 8.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της
περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1631/29-4-2008/05/20Σύνδεσμοςάπαξ λαϊκή Καλλιθέας έως 8/5
228ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΑριθμ. 2500/1/16-γ
Προσωρινή άρση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας για το χρονικό διάστημα από 17.3.2020 έως και 30.4.2020
Άρθρο 52, παράγραφος 6 του του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (Α΄ 57)
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β1632/29-4-2031/5/2020 (ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ)Σύνδεσμοςέως 31/5 (παρέτεινε το Β' 871)
(παρατάθηκε από Β' 2082 έως 17/7)
229ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27529
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 18152/14.3.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 857) έως και τις 31.5.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»
(Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ' της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)

Β1633/30-4-2031/5/2020 (παρέτεινε το Β' 857 εποχικά τουριστικά καταλύματα)Σύνδεσμοςέως 31/5
(παρατάθηκε με Β' 2081 έως 15/6)
230ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27530
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20035/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και
Εσωτερικών (Β’ 987) έως και τις 31.5.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄42) και ιδίως της περ. ζ' της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
##
Άρθρο εξηκοστό όγδοο παρ. 4 της από 20.3.2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση τω συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας κα τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
Β1633/30-4-2031/5/2020 (παρέτεινε το Β' 987 τουριστικά καταλύματα συνεχούς λειτουργίας)Σύνδεσμοςέως 31/5
(παρατάθηκε με Β' 2081 έως 15/6)
231ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27531
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.19419/
18.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 930) έως και τις 31.5.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄42) και ιδίως της περ. ζ' της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Β1634/30-4-2031/5/2020 (παρέτεινε το Β' 930 Youth Hostels)Σύνδεσμοςέως 31/5
(απορροφήθηκε και παρατάθηκε με Β' 2081 έως 15/6)
232ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΑριθμ. 6639
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β’ 1018)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 5890/10.4.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1295)
Άρθρο εξηκοστό όγδοο παρ. 4 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περ. ζ' της παρ. 2 και η περ. ε’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1635/30-4-2031/5/20 (παρέτεινε Β' 1018_1295)Σύνδεσμοςέως 31/5 και ώρα 12.00
έληξε
233ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΑριθμ. 6640
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Συνέχιση
λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 6083/15.04.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1529)
Άρθρο εξηκοστό όγδοο παρ. 4 της από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42και ιδίως της περ. ζ' της παρ. 2 και της περ. ε’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76))
Β1635/30-4-2031/5/20 (παρέτεινε το Β' 1073, όπως τροποποιήθηκε με Β' 1529 και Β' 1635) [τροποποιήθηκε με Β' 1755]Σύνδεσμοςέως 31/5 και ώρα 12.00
(παρατάθηκε με Β' 2080 έως 15/6 & ώρα 12.00)
234ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΑριθμ. 347
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 179/15-03-2020
απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς» (Β΄ 861)
Άρθρο 21 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο τριακοστό πρώτο της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
Β1638/30-4-2005/31/2020Σύνδεσμοςέως 31/5 (παρέτεινε το Β' 861)
έληξε
235ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27805
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες
λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9
του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για χρονικό διάστημα από 30.4.2020 έως και 31.5.2020 ή 10.5.2020 κατά περίπτωση, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ. ε’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
##
Άρθρο εικοστό τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1640/30-4-2031/5/2020
ή 10/5/2020 κατά περίπτωση
Σύνδεσμοςέως 31/5 ή 10/5 κατά περίπτωση
έληξε
(ενσωματώθηκε στη ΧΑΜ 5 Β' 2087)
236ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. 2252.1.1/25015/2020
Παράταση της περιόδου εφαρμογής του άρθρου
εξηκοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών
Άρθρο εξηκοστό δεύτερο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86)
##
Άρθρο εξηκοστό έβδομο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84)
Β1641/30-4-2031/05/20Σύνδεσμοςέως 31/5
έληξε
237ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. 2252.1.1/25613/2020
Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δευτέρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών για την περίοδο 01.05.2020 - 31.05.2020
Άρθρο εξηκοστό δεύτερο του μέρους ΙΒ της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις » (Α΄75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86)
##
Άρθρο εξηκοστό έβδομο της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84)
Β1642/1-5-2031/5/2020 (συνδυασμός με Β' 1470)Σύνδεσμοςέως 31/5 (τροοποιήθηκε με Β' 1901)
έληξε
238ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27807
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας και μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 στους χώρους αυτούς για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 16.5.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως της περ. στ’ της παρ. 2 και της περ. δ’ της παρ. 4 αυτού, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
##
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90)
Β1643/2-5-2016/5/2020Σύνδεσμοςέως 16/5 (απορρόφησε το Β' 1628/28.4.20 και απορροφήθηκε από Β' 1816 έως 5/6)
239ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27813
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 10.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»
(Α΄ 42) και ιδίως των περ. ζ’ και η’ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1644/3-5-2010/5/2020Σύνδεσμοςέως 10/5 (απορρόφησε Β' 915, 1081, 1167, 1299, 1585 και απορροφήθηκε από Β' 1776 έως 17/5)
240ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. ΓΔΟΥ 94
Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τρίτο του Μέρους Α΄ της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄75), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄86), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», και ειδικότερα της παρ.
3 αυτού
Β1645/3-5-2015/5/2020 (απορρόφησε τα Β' 1294 & 1466)Σύνδεσμοςέως 15/5 οι αιτήσεις (τροποποιήθηκε από Β' 1862 αιτήσεις έως 19/5)
[τροποποιήθηκε εκ νέου από Β' 4073]
241ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α. 1099
Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου διαβίβασης ή αποστολής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), με την οποία λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο δεύτερο παρ. 2 της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (75 Α’) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», όπως
αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄86)
##
Άρθρο 1 παρ. 2 και άρθρο 2 παρ. 2 της από 11.3.2020 (55 Α’) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
Β1646/3-5-207/5/2020Σύνδεσμοςέως 7/5 διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους
242ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27815
Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο
της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 46)
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 και άρθρο εικοστό τρίτο παρ. 4
της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64) όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020
Β1647/3-5-2010/05/20Σύνδεσμοςέως 10/5
(ΧΑΜ, ΚΑΔ που λειτουργούν και μέτρα προστασίας) [απορροφήθηκε από Β' 1780]
243ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ –
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27818
Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού
περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών στην
Επικράτεια, πέραν των ορίων της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από τις 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως τις 18.5.2020 και ώρα 06:00
Άρθρο εξηκοστό όγδοο παρ. 3 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), που τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου εβδομηκοστού τέταρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο εβδομηκοστό τέταρτο παρ. 1 της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84)
Β1648/3-5-2018/5/2020Σύνδεσμοςέως 18/5 και ώρα 06.00
(απορρόφησε το 986, 1040, 1168, 1272 και Β' 1585) 'Εληξε
244ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27820
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από τις 4.5.2020 και ώρα 06.00 έως και τις 18.5.2020 και ώρα 06.00
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. η’ της παρ. 2 και της περ. ε’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)Β1649/3-5-2018/5/2020Σύνδεσμοςέως 18/5 και ώρα 06.00
(απορρόφησε το Β' 1302 και 1587 και καραργήθηκε από Β' 1781)
245ΥΓΕΙΑΣ –ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27822
Παράταση της ισχύος του μέτρου του προσωρινού περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) αναψυχής προερχομένων από το εξωτερικό, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, από τις 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως και τις 18.5.2020 και ώρα 06:00
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. δ’ της παρ. 2 και της περ.
β’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1650/3-5-2018/5/2020Σύνδεσμοςέως 18/5 και ώρα 06.00,
(παρέτεινε το Β' 1586) καταργήθηκε με Β' 1860/15-5-20
246ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27823
Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως και 18.5.2020 και ώρα 06:00
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. η’ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτούΒ1651/3-5-2018/5/2020 (πολοία εντός)0xF8274x'>Σύνδεσμοςέως 18/5 και ώρα 06.00
(απορρόφησε το Β' 1589) και συμπληρώθηκε από το Β' 1698) [παρατάθηκε έως 25/5 & ώρα 06.00 με Β' 1871]
247ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥΑριθμ. οικ.14119/2020
Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των
δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014
Άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
##
Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84) της από 13ης Απριλίου 2020 «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
Β1654/4-5-201. Οι τίτλοι διαμονής που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή
του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 αντίστοιχα, οι οποίοι έληξαν από την 1η Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και την 11η
Μαρτίου 2020 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/
2007, κατά περίπτωση, καθώς και όσοι λήγουν από την
12η Μαρτίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2020, μπορούν
να ανανεωθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
2. Oι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8
και 9 του ν. 4251/2014 και οι ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης
διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014, οι οποίες
έληξαν μέχρι και την 11η Μαρτίου 2020 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους σύμφωνα με τις οικείες ρυθμίσεις,
καθώς και όσες λήγουν από την 12η Μαρτίου 2020 έως
και την 30η Ιουνίου 2020, μπορούν να ανανεωθούν έως
και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
3. Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης
των τίτλων των παραγράφων 1 και 2 της παρούσης έως
την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την ανανέωση
τους, τούτοι θεωρούνται ως αυτοδικαίως παραταθέντες,χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Η ισχύς των νέων τίτλων που θα εκδοθούν σε εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, αρχίζει από την
επομένη ημέρα λήξης των προηγούμενων.
4. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι υποχρεούνται κατά
το διάστημα από την 12η Μαρτίου έως και την 15η Μαΐου 2020 σε κατάθεση αίτησης για αρχική χορήγηση
άδειας ή δελτίου διαμονής δυνάμει σχετικής θεώρηση
εισόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 και
του π.δ. 106/2007, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν
τη σχετική αίτησή τους το αργότερο έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020.
Σύνδεσμοςέως 30/9 κατάθεση αίτησης
ανανέωση έως 31/12
248ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ13/οικ.16250/321
Τροποποίηση της Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018 (ΦΕΚ Β’/2281) κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε με την Δ13/ οικ./54653/2701/18-10-2018 (Β’/4837)” και την Δ13/ οικ.25150/557/3-6-2019 (Β’/2194) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει
Άρθρο 7 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α’), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/ 2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A’ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64) και άλλες διατάξεις» (Α’ 76), καθώς και το άρθρο 4 του νόμου αυτού
Β1655/4-5-20Σύνδεσμος-
249ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. Α1α/οικ.26985
Τροποποίηση και συμπλήρωση της Α1α/οικ.
21721/31.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1126)
Άρθρο 17 παράγραφος 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)Β1658/4-5-20Σύνδεσμος-
250ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. 2252.1-19/24568/20
Χορήγηση προκαταβολής μισθωμάτων για τις
συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας
Άρθρο εξηκοστό έβδομο της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84)Β1690/4-5-20Σύνδεσμος-
251ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθμ. 17045/319
Τροποποίηση της αριθμ. 12997/231/23-3-2020
«Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης
των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 993)
Άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
Β1694/4-5-20Σύνδεσμοςτροποποίησε το Β' 993 (βλ. και Β' 1547) & τροποποιήθηκε από 2685
252ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αριθμ. 17239/Δ1.5936
Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/
13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) απόφασης του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Άρθρο δωδέκατο της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα
##
Άρθρο ένατο, άρθρο δέκατο παρ. 1, 2, 4, άρθρο ενδέκατο υποπαρ. 2Α, 2Γ και δεύτερο εδάφιο
της υποπαρ. 2Ε, καθώς και άρθρο δεύτερο της από
20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις»
##
Άρθρο 4 παρ. 1 περ. β΄, παρ. 2, παρ. 3 περ. α και περ. στ΄ της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A' 64) και άλλες διατάξεις»
##
Άρθρο δέκατο τρίτο παρ. 1, 2, 4 της από 14.03.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της
από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64) και άλλες διατάξεις»
Β1695/4-5-20Σύνδεσμος-
253ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28051
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευ-
σης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 13.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ.
ε’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1696/4-5-2013/5/2020Σύνδεσμοςάπαξ λαϊκή Νικαίας έως 13/5
254ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Αριθμ. Δ1Α/ΓΠ.οικ. 28050
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.26340/
22.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών Κρανιδίου για το χρονικό διάστημα από 22.4.2020 έως και 5.5.2020» (Β’ 1548), έως και τις 12.5.2020
Άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού Covid-19» (Α΄ 42) και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
Β1697/4-5-2012/5/2020 (παρέτεινε το Β' 1548)Σύνδεσμοςέως 12/5
ΔΟΜ Κρανίδι (έληξε) [Νέο Κρανίδι Β' 2019 έως 8/6]
255ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28058
Συμπλήρωση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27823/
3.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19 για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως και 18.5.2020 και ώρα 06:00» (Β’ 1651)
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. η’ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)Β1698/4-5-2018/5/2020 (πλοία εντός)Σύνδεσμοςέως 18/5 και ώρα 06.00 (συμπλήρωσε το Β' 1651) ]παρατάθηκε έως 25/5 & ώρα 06.00 με Β' 1871]
256ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237
Παράταση ισχύος της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/
21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπ' αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (Β΄ 1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020 και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως των περ. στ' και ζ' της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)Β1699/5-5-2031/5/2020
(παρέτεινε Β' 956_1293)
ΣύνδεσμοςΈως 31/5, με την επιφύλαξη
των οριζομένων στα άρθρα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο
(απορροφήθηκε από Β' 2038 έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού έτους 2019-2020)
257ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΑριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413
Τροποποίηση της αριθμ. 429/12-3-2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας «Αντικατάσταση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 539)» (Β΄ 850/13-3-2020)
Ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, προς τον σκοπό της
εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων, των Συμβουλίων των Κοινοτήτων και των Περιφερειακών Συμβουλίων, και άλλων συλλογικών οργάνων, χωρίς την φυσική παρουσία των μελών τους
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β1704/6-5-20Σύνδεσμοςτροποποίησε το Β' 850
258ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. 3161.22/24685/2020
Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού για
κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών των
Πλοηγικών Σταθμών
Άρθρο εξηκοστό έβδομο της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»(Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/20 (ΦΕΚ-86 Α/25-4-20): Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’ 75) και άλλες διατάξειςΒ1704/6-5-20Σύνδεσμος-
259ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Αριθμ. Δ1Α/ΓΠ.οικ 28597
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.Δ1Α/ΓΠ.οικ.26792/
24.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου “Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 σε επιμέρους δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών για το χρονικό διάστημα από 24.4.2020 έως και 7.5.2020” (Β’ 1584), έως και τις 21.5.2020»
Άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού Covid-19» (Α΄ 42) και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1738/6-5-2021/5/2020Σύνδεσμοςέως 21/5
(παρέτεινε το Β' 1584, ήτοι τις 3 δομές Ριτσώνα, Μαλακάσα, Κουτσόχερο) [παρατάθηκε με Β' 1973 έως 7/6]
260ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. 51888/ΓΔ4
Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων
μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους
Άρθρο τριακοστό έκτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90)Β1739/6-5-20τροποποιήθηκε με Β' 2254Σύνδεσμος-
261ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. 2/ 18635 /ΔΠΓΚ
Τροποποίηση της αριθ.2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄ 3240)
Άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’ 84), και ειδικότερα της
παρ.3 αυτού
Β1740/6-5-20Σύνδεσμος-
262ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΑριθμ. 1016/109/248-α’
Παράταση ισχύος αδειών εργασίας τύπου Α’ και
Β’ του προσωπικού ασφαλείας των Ι.Ε.Π.Υ.Α.
Διατάξεις της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού» (Α’ 42) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. ’’Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού’’ (Α’ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. ’’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του’’ (A’ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. ’’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19’’ (Α’ 64) και άλλες διατάξεις» (Α’ 76)
Β1748/7-5-2016/07/2020Σύνδεσμοςέως 16/7
ΈΛΗΞΕ
263ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθμ. οικ. 17535/Δ1.6002
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ασφαλισμένων του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α
Άρθρο εικοστό τέταρτο έως τριακοστό πρώτο του ν. 4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις»(Α΄ 83)Β1754/7-5-20Σύνδεσμος-
264ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΑριθμ. 6895
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων λειτουργίας τους (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 6083/15.04.2020 (Β’ 1529) και 6640/29.04.2020 (Β’ 1635) όμοιες αποφάσεις
παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από
20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου: «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ' της παρ. 2 και της περ. ε’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/ 2020 (Α’ 76)
Β1755/7-5-2031/5/20 (τροποποίησε Β' 1073, όπως τροποποιήθηκε με Β' 1529 και παρατάθηκε με Β' 1635)Σύνδεσμοςέως 31/5 και ώρα 12.00
(παρατάθηκε με Β' 2080 έως 15/6 & ώρα 12.00)
265ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28902
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 7.5.2020 έως και 16.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ.
ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1756/7-5-2016/5/2020Σύνδεσμοςάπαξ έως 16/5 4 λαϊκές (Ιστιαίας, Μεταξουργείου, Ηρακλείου Αττικής και Λυκόβρυσης)
266ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. 27731
Μέτρα τήρησης αποστάσεων κατά τις μετακινήσεις των μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων και τροποποίηση των μέτρων προστασίας σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικήςχρήσης
Άρθρο εικοστό έκτο και τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90)
Β1757/7-5-2017/5/2020Σύνδεσμοςέως 17/5
(απορροφήθηκε-καταργήθηκε από τη ΧΑΜ 2 (Β' 1780)
267ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΑριθμ. 52488/ΓΔ4
Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2019-2020
Διατάξεις της από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.» (Α΄ 90)Β1764/8-5-2012/6/2020Σύνδεσμοςέως 12/6
λήξη διδακτικού έτους
268ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΑριθμ. 52826/Δ2
Προαγωγή - Απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2019-2020
Άρθρο τριακοστό έκτο παρ. 2 της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 90) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα»
Β1765/8-5-20τροποποιήθηκε από Β' 2121Σύνδεσμος
269ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΑριθμ. 52840/ΓΔ4
Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού
έτους 2019-2020
Άρθρο τριακοστό έκτο παρ. 2 της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 90) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα»
Β1765/8-5-20Σύνδεσμος
270ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΑριθμ. Φ4/53112/Δ4
Προαγωγή - απόλυση μαθητών/-τριών ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος
2019-2020
Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84)
##
Άρθρο τριακοστό έκτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 καιτην επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90)
Β1766/8-5-20Σύνδεσμος
271ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΑριθμ. 53128/Δ1
Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας
Άρθρο 6 παράγραφος 4Α του π.δ. 79/2017
«Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α’ 109, διόρθ. σφάλμ. Α’ 112), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την περίπτωση 2 του άρθρου τριακοστού πέμπτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90)
Β1767/8-5-20Σύνδεσμος
272ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑριθμ. 2500/6
Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο
Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19»
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης του COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού).
Ανακοίνωση της Επιτροπής αριθμ. 2020/C 91 I/01 σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων Κρατικής Ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε με την Ανακοίνωση αριθμ. C (2020) 2215 final /3.4.2020 και ισχύει.
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/558 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου
2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19, και συγκεκριμένα το άρθρο 2, Παράγραφος 1, σημείο 10, σύμφωνα με το οποίο «Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 37 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), δεν απαιτείται
επανεξέταση ή επικαιροποίηση των εκ των προτέρων
αξιολογήσεων αν είναι αναγκαίο να γίνουν αλλαγές στα χρηματοδοτικά μέσα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19».
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β1768/8-5-20τροποποιήθηκε από Β' 3800Σύνδεσμος-
273ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑριθμ. 44417
2η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 37674/10.4.2020
(Β΄ 1291) απόφασης «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών
και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από
τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού
COVID-19»
Άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83)Β1769/8-5-20τροποποίησε Β' 1291_1560_1769 &
τροποποιήθηκε από Β' 2486
Σύνδεσμοςέως 30/6 και ώρα 17.00
(τροποποιήθηκε από Β' 1769_2486)
274ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία «Ι.Σ. ΔΙΑΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» τριακοσίων (300) τεμαχίων μασκών προσώπου, στο πλαίσιο πρόληψης έναντι της εξάπλωσης του COVID-19, για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής ΑκτοφυλακήςΠλαίσιο πρόληψης έναντι της εξάπλωσης του COVID-19, για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β1770/9-5-20Σύνδεσμος
275ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Αριθμ. Δ1Α/ΓΠ.οικ.29105
Παράταση της Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 (Β’ 985) κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και τις 21.5.2020
Άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού Covid-19» (Α΄ 42) και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1771/9-5-2021/5/20 (παρέτεινε το Β' 985 και 1472)Σύνδεσμοςέως 21/5 (παρατάθηκε με Β΄1972 έως 7/6)
276ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 28304
Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των
γνωματεύσεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ από ελεγκτή ιατρό
Άρθρο 20 παρ. 2 και 3 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και άλλες διατάξεις»
Β1774/9-5-2030/6/2020Σύνδεσμος-
277ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 3 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του» (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης τηςπανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86)
Β1775/9-5-20Άρθρο 1
Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020
1. Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 2 της
παρούσας, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Απριλίου 2020, για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της
περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου της από
20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68),
όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α’ 83) και ισχύει, απαιτητών έως 31-05-2020, και έως
10-05-2020 σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού
υπαγόμενου στην ασφάλιση του πρώην ΝΑΤ, δύναται
να καταβληθούν έως 30-11-2020, και έως 10-11-2020 για
το πρώην ΝΑΤ, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα
αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής
Σύνδεσμοςαπαιτητές ασφαλιστικές εισφορές έως 31/5 (τροποποιήθηκε από Β' 2029)
278ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.16486/500
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης
Άρθρο όγδοο παρ. 2 της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), και με το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και ισχύει
Β1775/9-5-20α. Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες του άρθρου 2 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης Απριλίου 2020, απαιτητών έως 31-05-2020, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από
συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών
προηγούμενων ετών, απαιτητών μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρατείνεται χωρίς τον υπολογισμό, κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
β. Οι εισφορές του προηγούμενου εδαφίου εξοφλούνται τμηματικά σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 31-10-2020. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής
δόσης, το συνολικό ποσό αυτής προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης,
δύναται να χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος
Σύνδεσμοςαπαιτητές ασφαλιστικές εισφορές έως 31/5
(τροποποιήθηκε από Β' 2332/15-6-20)
279ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29110
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως των περ. ζ’ και η’ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1776/10-5-2017/5/2020 (απορρόφησε το Β' 1644)Σύνδεσμοςέως 17/5 ΑΝΤΙΧΑΜ-2 (απορροφήθηκε από το Β' 1868/17-5-20 έως και 24/5)
280 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. οικ. 17787/520
Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55)
Άρθρο 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55) ως ισχύει, που κυρώθηκε με το άρθ. 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
Β1778/10-5-20Η άδεια ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), συναρτάται με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας
των μονάδων/δομών παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης, όπου είναι εγγεγραμμένα ή φοιτούν τα τέκνα, όπως
αυτές προβλέπονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου
3 του προαναφερόμενου άρθρου και χορηγείται υπό τις
προβλεπόμενες προϋποθέσεις για όλο το διάστημα που
διαρκεί η εν λόγω αναστολή, χωρίς να προβλέπεται άλλος χρονικός περιορισμός ή να χρειάζεται να εκδοθεί
νέα προς τούτο ρύθμιση.
Σύνδεσμοςάδεια ειδικού σκοπού για όσο διάστημα είναι σε αναστολή οι δομές εκπαίδευσης ή φροντίδας όπου φοιτούν τέκνα (Συνέχεια του Β' 1566)
281ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αριθμ. οικ.17788/346
Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας
Άρθρα δέκατο, ενδέκατο και δωδέκατο της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (90 Α΄)
##
Άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
##
Άρθρα ένατο, δέκατο και ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (83 Α΄)
Β1779/10-5-20αποζημίωση ειδικού σκοπού [Σαν συνέχεια του Β' 1457 και το Β' 1578] (Σταϊκούρας, Σκυλακάκης)Σύνδεσμοςτροποποιήθηκε με Β' 2275/14-6-20
282ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114
Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο εικοστό έκτο και τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4682/2020 (Α΄ 46)
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 και άρθρο εικοστό τρίτο παρ. 4 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64), που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46)
Β1780/10-5-2017/5/20 (απορρόφησε το Β' 1647)Σύνδεσμοςέως 17/5 (ΧΑΜ 2) απορροφήθηκε από ΧΑΜ 3 Β' 1869 έως 24/5
283ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29116
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τις 11.5.2020 και ώρα 06.00 έως και τις 18.5.2020 και ώρα 06.00
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. η΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)Β1781/10-5-2018/5/2020 (τροποποίησε το Β' 1302 που παρατάθηκε με Β' 1587 και κατήργησε το 1649)Σύνδεσμοςέως 18/5 και ώρα 06.00 (απορροφήθηκε από Β' 1870 έως 25/5 & ώρα 06.00)
284ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΑριθμ. οικ. 343
Εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 2 της
20319/24-3-2020 (Β΄ 1022) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
Άρθρο πρώτο της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού»
##
Διατάξεις της από 14-3-2020 (Α΄ 64) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
##
Άρθρο εξηκοστό της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
Β1784/11-5-20Σύνδεσμος
285ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64 /340/οικ.9911
Παράταση αναστολής πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης
Άρθρο τριακοστό όγδοο παρ. 5 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)
##
Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86)
Β1799/11-5-2012/6/2020Σύνδεσμοςέως 12/6
286ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /341/9188
Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε
άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για
σοβαρή λοίμωξη από COVID 19
Άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του με το ν. 4682/2020 (76 Α’)Β1800/11-5-20Σύνδεσμος(κατήργησε Β' 928)
287ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.16681/516
Τροποποίηση της Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/27.3.2020
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1077)
Άρθρο όγδοο παρ. 2 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86)
Β1812/12-5-20Σύνδεσμοςενεργός κωδικός δραστηριότητας έως 20/3, αφορά ασφαλιστικές εισφορές και τροποποίησε Β' 1077)
[τροποποιήθηκε από Β' 2225]
288ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29519
Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 17.5.2020 έως και 5.6.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως της περ. στ’ της παρ. 2 και της περ. δ’ της παρ. 4 αυτού, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4682/2020 (Α’ 76)Β1816/12-5-205/6/2020 (απορρόφησε το Β' 872_1178_1471_1628_1643)Σύνδεσμοςέως 5/6
(απορροφήθηκε από Β' 2111 έως 9/7)
289ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α.1108
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει
Άρθρο 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)Β1822/13-5-20πληττόμενοι ΚΑΔ (βεβαιωμένες οφειλές μισθωτών που έληξαν 1/5 έως 31/5 στις επιχειρήσεις των ΚΑΔ που πλήττονται)Σύνδεσμοςέως 30/9
290ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α.1106
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με την οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
Άρθρο 2 της από 11.3.2020 (Α΄ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
Β1823/13-5-20πληττόμενοι ΚΑΔ (βεβαιωμένες οφειλές επιχειρήσεων που έληξαν 1/5 έως 31/5 ως ΚΑΔ που πλήττονται)Σύνδεσμοςέως 30/9
291ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α.1107
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 1 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) με την οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
Άρθρο 1 της από 11.3.2020 (Α΄ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76)Β1824/13-5-20πληττόμενοι ΚΑΔ (βεβαιωμένες οφειλές ΦΠΑ επιχειρήσεων που έληξαν 1/5 έως 29/5 ως ΚΑΔ που πλήττονται)Σύνδεσμοςέως 30/9
292ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. 46553/
Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ’ αρ.
39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β’ 1481)
Άρθρο δεύτερο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
##
Άρθρο δέκατο έβδομο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο δέκατο πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86)
Β1837/13-5-20 (παρέτεινε-τροποποίησε το Β' 1481)Η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων παρατείνεται
για δυο (2) μήνες, ήτοι έως τις 12 Ιουλίου 2020, ενώ με
νεότερη απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων και Υγείας το εν λόγω χρονικό διάστημα δύναται
να παρατείνεται για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον
μηνών κάθε φορά
Σύνδεσμοςέως 12/7
(απορροφήθηκε από Β' 2454 έως 12/7)
293ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΑριθμ. Κ1/54904
Τροποποίηση της 5953/23-6-2014 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 1861/Β΄/8-7-2014) «Κανονισμός
Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)»
Άρθρο τριακοστό έκτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90)Β1838/13-5-20Σύνδεσμος-
294ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΑριθμ. Κ1/54905
Τροποποίηση της 5954/23-6-2014 (ΦΕΚ 1807/
Β΄/2-7-2014) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)»
Άρθρο τριακοστό έκτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90)
Β1838/13-5-20Σύνδεσμος-
295ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29837
Παράταση ισχύος της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/ 17.3.2020 (Β’ 916) κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών έως και τις 15.6.2020 και ώρα 23.00
Άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 1 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
##
Άρθρο ένατο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και ιδίως των παρ. 1 και 2 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1839/13-5-2015/6/2020 (παρέτεινε Β' 916 και 1419 - τριτοχωρίτες)Σύνδεσμοςέως 15/6 και ώρα 23.00
(παρατάθηκε με Β' 2280 έως 30/6)
296ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29889
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 13.5.2020 έως και 22.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ.
ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1840/13-5-2022/5/2020Σύνδεσμοςάπαξ έως 22/5 οι 2 λαϊκές στην Αθήνα (οδός Αμφικράτους-Αθήνα και στη Ν. Ιωνία)
297ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΑριθμ. Φ9/55323/ΓΓ4
Επανέναρξη λειτουργίας του «Μεταλυκειακού
έτους – Τάξη μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2019 – 2020
Άρθρο τριακοστό ένατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) με θέμα: «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα»Β1844/13-5-20Σύνδεσμος02/01/00
298ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. K1/55547
Τρόπος επαναλειτουργίας όλων των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των τμημάτων του «Μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας» μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
Άρθρο τριακοστό έκτο παρ. 1 και άρθρο τριακοστό ένατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90)Β1845-13-5-20Σύνδεσμος-
299ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. 55591/ΓΔ4
Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία
Άρθρο τριακοστό έκτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και ιδίως της περ. γ΄ της παρ. 1 αυτήςΒ1846/13-5-20Σύνδεσμος-
300ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30344
Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/25.4.2020 (Β’ 1587) έως και τις 31.5.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ. ε’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
##
Άρθρα 4 και 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1848/14-5-2031/5/2020 (Υποθηκοφυλακεία & κτηματολόγια, παρέτεινε το Β' 1587)Σύνδεσμοςέως 31/5
(απορροφήθηκε από Β' 2093 έως 15/7)
301ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30341
Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των
Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/22.3.2020 (Β΄ 989) έως και τις 31.5.2020 και ώρα 15.00
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. δ’ της παρ. 2 και της περ. β’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)Β1849/14-5-2031/5/2020 (παρέτεινε Β' 989_1420 Τουρκία & Ηνωμένο Βασίλειο)Σύνδεσμοςέως 31/5 και ώρα 15.00
(παρατάθηκε με Β' 2091 έως 15/6 & ώρα 15.00)
302ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30343
Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.22261/2.4.2020 (Β’ 1127) έως και τις 31.5.2020 και ώρα 12.00
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως των περ. α’, γ’, δ’, ε’ και θ’ της παρ. 2 και των περ. α’, β’, γ’ και στ’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
##
Άρθρο εικοστό τρίτο παρ. 1 και 5 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64),
όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 1 και η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 2, αντίστοιχα, του άρθρου εξηκοστού ένατου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως η από 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
και η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
Β1850/14-5-2031/5/2020 (κατ'οίκον περιορισμός εισερχομένων από αλλοδαπή, παρέτεινε ΦΕΚ Β' 1127_1476)Σύνδεσμοςέως 31/5 & ώρα 12.00
(απορροφήθηκε από Β' 2089 έως 15/6 & ώρα 12.00 και συμπληρώθηκε από Β' 2115)
303ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α.1110
Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης έως και την 31η Μαΐου 2020
Άρθρο έβδομο της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και ιδίως της παραγράφου 1 αυτού
Β1851/15-5-2031/5/20 (Βεσυρόπουλος)Σύνδεσμοςέως 31/5 (πετρέλαιο θέρμανσης)
έληξε
304ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αριθμ. Α.1109
Παράταση της προθεσμίας υποβολής πληροφοριών και μηδενικών αναφορών (nil reporting) σχετικά με το έτος 2019 από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4493/2017 (Α΄ 164) και της αριθμ. ΠΟΛ. 1094/21.5.2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β΄ 1891)
Ανάγκη διευκόλυνσης των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων τους στο πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων δέουσας επιμέλειας και υποβολής πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην κυρωθείσα Συμφωνία και τα Παραρτήματα Ι και II αυτής, καθώς και του Μνημονίου Συνεννόησης, κατά τη διάρκεια των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών της Ελληνικής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ, όπως ειδικότερα ορίζεται στη Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΣΑΑ)
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β1851/15-5-2030/9/20Σύνδεσμοςέως 30/9
305ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥΑριθμ. ΤΤ 9028/2020
Τροποποίηση της οικ. 7330/2020 υπουργικής απόφασης «Παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής, Δελτίων Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας και λοιπών προθεσμιών που συνδέονται με τη διοικητική διαδικασία καταγραφής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας α΄ και β΄ βαθμού» (B΄ 1426)
Διατάξεις της από 11.3.2020 (Α΄ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 τουν. 4682/2020 (Α’ 76), και ειδικότερα της παραγράφου 3 του άρθρου 15 αυτής
##
Διατάξεις της από 25.2.2020 (Α΄42) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού», όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1854/15-5-20Παράταση ισχύος για διάστημα έξι (6) μηνών από
την ημερομηνία λήξης, κάθε άδειας διαμονής και κάθε
δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία, τα οποία εκδίδονται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 24
και 70 του ν. 4636/2019, αντίστοιχα και τα οποία λήγουν
από την έναρξη ισχύος του μέτρου αναστολής υποδοχής
και εξυπηρέτησης κοινού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 15 της από 11.3.2020
(Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των κατ’
εξουσιοδότηση αυτής, εκδοθεισών, κοινών αποφάσεων
των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης
και Ασύλου, και έως την 31η Μαΐου 2020.»
Σύνδεσμοςτροποποίησε Β' 1426
306ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΑριθμ. 1154
Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. 1122/
20.07.2017 (ΦΕΚ 2656/Β΄/28.07.2017) υπουργικής απόφασης «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση των Μέτρων 3.1.8 - “Υγεία και Ασφάλεια” και 4.1.20 - “Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους” της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1467/14.06.2019 (ΦΕΚ 2486/Β΄/2019) όμοιά της
Συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και την ανάγκη λήψης μέτρων προκειμένου να καταστεί δυνατή η
υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο των
Μέτρων 3.1.8 και 4.1.20 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β1854/15-5-20Σύνδεσμος-
307ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011
Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για
σοβαρή λοίμωξη COVID 19
Άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (76 Α΄)Β1856/15-5-20Σύνδεσμος-
308ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340
Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής
αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και
Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για
το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και
31.5.2020 και επιβολή του μέτρου της εν μέρει
προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Εθνική Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 1.6.2020 και
τρόπος επαναλειτουργίας της από τις 2.6.2020
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90)

Β1857/15-5-20Προσωρινή
αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων και
Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για
το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και
31.5.2020 και επιβολή του μέτρου της εν μέρει
προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 1.6.2020 και
τρόπος επαναλειτουργίας της από τις 2.6.2020 (παρέτεινε-τροποποίησε Β' 1588)
Σύνδεσμοςδικαστήρια έως 31/5 & έως 1/6 η ΕΣΔΙ
(απορροφήθηκε από Β' 2033 έως 15/7)
309ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αριθμ. Α.1114
Ρύθμιση ειδικών θεμάτων για την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 2 της από 13.04.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄84)
Άρθρο δεύτερο παράγραφος 3 της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄84)Β1858/15-5-20Σύνδεσμος-
310ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝAριθμ. 57233/Υ1
Σύγχρονη εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση
έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β1859/15-5-20Σύνδεσμος-
311ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30341
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων αναψυχής έως και τις 31.5.2020 και ώρα 15.00, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περ. δ’ της παρ. 2 και η περ. β’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1860/15-5-2031/5/2020 (Αλβανία, Β. Μακεδονία, Ιταλία, Ισπανία και περιορισμός κατάπλου πλοίων από εξωτερικό, παρέτεινε Β' 1421_860) [κατήργησε Β' 1479_1586_1650]Σύνδεσμοςέως 31/5 & ώρα 15.00
(παρατάθηκε με Β' 2092 έως 15/6 & ώρα 15.00)
312ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30603
Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες
ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 46)
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 και άρθρο εικοστό τρίτο παρ. 4 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64), που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 46)
Β1861/15-5-2022/5/2020Σύνδεσμοςέως 22/5 (απορροφήθηκε από Β' 1982 έως 1/6)
313ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. ΓΔΟΥ 101
Τροποποίηση της αριθ. ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1645)
Άρθρο τρίτο του Μέρους Α΄ της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄75), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και ειδικότερα της παρ. 3 αυτούΒ1862/15-5-20απορρόφησε τα Β' 1294_1466_1645 &
τροποποιήθηκε από Β' 4073
Σύνδεσμοςέως 19/5 οι αιτήσεις
314ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αριθμ. οικ. 18657/370
Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 16073/287/
22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1547 και Β’ 1841)
Άρθρο δέκατο τρίτο της από 14/3/2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1863/15-5-20τροποποίησε Β' 1547_1841Σύνδεσμοςαποζημίωση ειδικού σκοπού
(τροποποιήθηκε από Β' 3472_4270)
315ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. 47458 ΕΞ 2020
Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών
Μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2020, στο πλαίσιο προστασίας των πολιτών
από την πανδημία, ισχύουν οι διατάξεις της αριθμ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.30603/15.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με θέμα «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη, παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κωρονοϊού Covid-19» (Β΄ 1861)
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β1864/15-5-20Σύνδεσμοςπαραχώρηση αιγιαλού-παραλίας
316ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. οικ. 18656/369
Επανέναρξη λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών του ΟΑΕΔ και εφαρμογή μέτρων αποστασιοποίησης μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊου» (Α΄ 42) και ιδίως η περ. στ΄ της παρ. 2 και η περ. δ΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
##
Άρθρο τριακοστό έκτο παρ. 1 της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90)
Β1865/16-5-20Σύνδεσμος-
317ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30606
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 25.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περ. ζ’ της παρ. 2 και η περ.
ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1866/16-5-2025/5/2020Σύνδεσμοςάπαξ λαίκή Χαλανδρίου έως 25/5
318ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719
Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης
Άρθρα τριακοστό έκτο και τεσσαρακοστό
τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως των περ. στ’ και ζ’ της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
##
Άρθρο εξηκοστό όγδοο παρ. 3 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), που τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου εβδομηκοστού τετάρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)δ. της παρ. 1 του άρθρου εβδομηκοστού τετάρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84)
Β1867/16-5-20Σύνδεσμος-
319ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30608
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως οι περ. ζ΄ και η΄ της παρ. 2 και η περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76
Β1868/17-5-2024/5/2020 (ΑΝΤΙ-ΧΑΜ 3, απορρόφησε το Β' 1644_1776)Σύνδεσμοςέως 24/5 (απορροφήθηκε από Β' 1987_23-5-20 έως 31/5)
320ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612
Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο εικοστό έκτο και τεσσαρακοστό
τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46)
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 και άρθρο εικοστό τρίτο παρ. 4
της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64) που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46)
Β1869/17-5-2024/5/2020 (ΧΑΜ 3, απορρόφησε το Β' 1647_1780)Σύνδεσμοςέως 24/5 (απορροφήθηκε από Β' 1988_23-5-20 έως 31/5)
321ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30620
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τις 18.5.2020 και ώρα 06:00 έως και τις 25.5.2020 και ώρα 06:00
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περ. η΄ της παρ. 2 και η περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)Β1870/17-5-2025/5/2020 (συνδέσεις με νησιά, απορρόφησε Β' 1302_1587_1649_1781)Σύνδεσμοςέως 25/5 & ώρα 06.00 (έληξε)
322ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30621
Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 και ώρα 06:00 έως και 25.5.2020 και ώρα 06:00
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περ. η’ της παρ. 2 και η περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)Β1871/17-5-2025/5/2020 (πλοία εντός, παρέτεινε-απορρόφησε Β' 944_1209_1302_1480_1589_1651_1698)Σύνδεσμοςέως 25/5 & ώρα 06.00 (απορροφήθηκε από Β' 1994 έως 1/6 & ώρα 06.00)
323ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αριθμ. 1125
Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες
δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους Δικαιούχους
και τα ποσά ενίσχυσης του Μέτρου 3.2.11 - «Μέτρα για τη δημόσια υγεία», (Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρο 55), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020
Συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και τον συνακόλουθο κίνδυνο υπονόμευσης των αγορών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, της έκτακτης κατάστασης που έχει δημιουργεί και την άμεση ανάγκη θέσπισης ειδικών μέτρων για τον μετριασμό των επιπτώσεων της έξαρσης της COVID-19 στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β1892/18-5-20Σύνδεσμος-
324ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθμ. Δ13οικ.17784/368
Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Επιδόματος Στέγασης
Άρθρο 7 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)
##
Διατάξεις της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 76), καθώς και το άρθρο 4 του νόμου αυτού
Β1897/18-5-20Παρατείνεται για ένα (1) μήνα η ισχύς:
α) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος
«Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3 του ν. 4472/2017
(Α΄ 74), η ισχύς των οποίων έληξε τον Απρίλιο του τρέ-
χοντος έτους και παρατάθηκε για ένα (1) μήνα κατ’
εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Δ13/οικ.14717/303/8.4.2020
(Β΄ 1379) υπουργικής απόφασης, εφόσον δεν υποβληθεί
νέα αίτηση εντός του Μαΐου του τρέχοντος έτους.
β) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος
«Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» του άρθρου 235 τουν. 4389/2016 (Α΄ 94), η ισχύς των οποίων έληξε τον
Μάρτιο του τρέχοντος έτους και παρατάθηκε για ένα (1)
μήνα κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Δ13/οικ.14717/303/
8.4.2020 (Β΄1379) υπουργικής απόφασης, εφόσον δεν
υποβληθεί νέα αίτηση εντός του Μαΐου του τρέχοντος
έτους.
2. Παρατείνεται για δύο (2) μήνες η ισχύς:
α) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος
«Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3 του ν. 4472/2017
(Α΄ 74), η ισχύς των οποίων λήγει τον Μάιο του τρέχο-
ντος έτους, εφόσον δεν υποβληθεί νέα αίτηση εντός του
Μαΐου του τρέχοντος έτους.
β) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος
«Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» του άρθρου 235 του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94), η ισχύς των οποίων έληξε τον Απρί-
λιο του τρέχοντος έτους, εφόσον δεν υποβληθεί νέα αί-
τηση εντός του Μαΐου του τρέχοντος έτους.
Σύνδεσμοςέως 30/6 ή 30/7 (ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τροποποιεί Β' 1379 δίνοντας παράταση 2 μηνών)
325ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. 2252.1.1/ 27264 /2020
Τροποποίηση της αριθμ. 2252.1.1/25613/2020/01-05-2020 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δευτέρου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών για την περίοδο 01.05.2020 έως 31.05.2020» (Β΄ 1642)
Άρθρο εξηκοστό δεύτερο του μέρους IB της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις » (Α΄ 75), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86)
##
Άρθρο εξηκοστό έβδομο της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84)
Β1901/18-5-2031/05/2020 (τροποποίησε Β' 1460_1642)Σύνδεσμοςέως 31/5
έληξε
326ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. 2814.5/28557/2020
Καθορισμός Έκτακτης Επιχορήγησης του Οίκου
Ναύτου για το οικονομικό έτος 2020
Άρθρο εξηκοστό τρίτο της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις», (Α΄75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄86)
##
Άρθρο τεσσαροκοστό της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90)
Β1908/18-5-20Σύνδεσμος
327ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30869
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30608/
16-5-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1868) ως προς την κατ’ εξαίρεση λειτουργία του αναβατήρα (τελεφερίκ) της νήσου Θήρας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως οι περ. ζ’ και η’ της παρ. 2 και η περ. ε’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
##
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90)
Β1909/18-5-2024/5/2020Σύνδεσμοςτελεφερίκ νήσου Θήρας έως 24/5 (ενσωματώθηκε στη ΧΑΜ 4_Β΄ 1988 έως 31/5)
328ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΑριθμ. K1/58549
Ανάθεση υλοποίησης έργου προμήθειας αντιση-
πτικών στο ίδρυμα Νεολαίας Διά Βίου Μάθησης
από 1-5-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου (ΦΕΚ 90/Α΄/1-5-2020) «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα»
Β1928/20-5-20Σύνδεσμος-
329ΥΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΑριθμ. 2651
Παράταση παροχής της υπηρεσίας άυλης συνταγογράφησης στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Άρθρο τριακοστό έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως ισχύειΒ1929/20-5-2030/9/2020Σύνδεσμοςέως 30/9
330ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αριθμ. 626/123515
Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της
παραγωγής Ανθέων και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Ανάγκη στήριξης των παραγωγών ανθέων όλης
της χώρας λόγω σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους για το έτος 2020 εξ αιτίας της πανδημίας του Κορονοϊού (COVID-19) και της συνακόλουθης απαγόρευσης πώλησης ανθέων από σημεία πώλησης.
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β1932/20-5-2031/12/2020Σύνδεσμοςέως 31/12
331ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΑριθμ. 59181/Ζ1
Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικα-
σία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και
δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και
εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκη-
ση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων
κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
2019-2020
Άρθρο πρώτο της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως των περιπτώσεων στ’ και ζ’ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
##
Άρθρο 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
##
Άρθρο 36 παρ. 3 της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90)
Β1935/20-5-20Σύνδεσμος-
332ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/230566/5900
Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στο θέατρο μέσω δράσεων και προγραμμάτων
Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και ιδίως των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού
Β1938/20-5-20Σύνδεσμοςτροποποιήθηκε από Β' 2164 & αντικαταστάθηκε από Β' 2551
333ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31442
Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αρ. Δ1α/
Γ.Π.οικ.19420/18-3-2020 (Β' 931) έως και τις
24.5.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2 και της περ.
ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1939/20-5-2024/5/2020 (σχολές εκπαίδευσης χειριστών σκαφών κ.λπ. Παρέτεινε Β' 931_1473)Σύνδεσμοςέως 24/5 (απορροφήθηκε στη ΧΑΜ 4_Β' 1988 'εως 31/5)
334ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑριθμ. 47091
Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020»
ην ανάγκη άμεσης ένταξης δράσεων αντιμετώ-
πισης των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών του ιού
Covid-19, καθώς και ώριμων έργων για την περαιτέρω
ενεργοποίηση του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β1940/21-5-20Σύνδεσμος-
335ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΑριθμ. 7466
Τροποποίηση της αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού, με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 6083/15.04.2020 (Β’ 1529), 6640/29.04.2020 (Β’ 1635) και 6895/06.05.2020 (Β’ 1755) όμοιες αποφάσεις
Άρθρο εξηκοστό όγδοο παρ. 4 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περ. ζ' της παρ. 2 και η περ. ε’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Β1942/21-5-20τουριστικά καταλύματα κατ' εξαίρεση (τροποποίησε Β' 1073_1529_1635_1755)Σύνδεσμοςέως 31/5 & ώρα 12.00
(τροποποιήθηκε από Β' 2080 έως 15/6 & ώρα 12.00)
336ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΑριθμ. 1138
Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1120/20.07.2017
(ΦΕΚ 2637/Β΄/27.07.2017) υπουργικής απόφασης 'Όροι και ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την υλοποίηση των Μέτρων 3.2.2, 4.2.4 και 6.2.3 - Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια, όπως τροποποιήθηκε με την 1465/14.06.2019 (ΦΕΚ 2484/Β΄/24.06.2019) όμοιά της, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020»
Συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και την ανάγκη λήψης μέτρων προκειμένου να καταστεί δυνατή η
υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των
Μέτρων 3.2.2, 4.2.4 και 6.2.3 - Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
B1957/21-5-20Σύνδεσμος-
337ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΑριθμ. 1153
Τροποποίηση-συμπλήρωση της 1123/20.07.2017
(ΦΕΚ 2636/Β΄/27.07.2017) υπουργικής απόφασης «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 3.1.22-“Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων” της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με την 1466/14.06.2019 (ΦΕΚ 2485/Β΄/2019) όμοιά της
Συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και την ανάγκη λήψης μέτρων προκειμένου να καταστεί δυνατή η
υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο του
Μέτρου 3.1.22 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β1965/21-5-20Σύνδεσμος-
338ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑριθμ. 50370
Δήλωση δεδομένων τιμών στην ψηφιακή πλατφόρμα e-Καταναλωτής
Άρθρο δέκατο έκτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86)
Β1966/21-5-20Ψηφιακή Πλατφόρμα e-καταναλωτής)Σύνδεσμοςέως 30/9
(τροποποιήθηκε & παρατάθηκε από Β' 4275 έως 29/3/21)
339ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Φ.251/ 60473 /Α5
Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών
Άρθρο τριακοστό έκτο περ. γ’ της παρ. 1 της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90)Β1967/21-5-20Σύνδεσμος-
340ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31688
Επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων
και ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου της
Αθήνας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ιδίως δε η περ. (η) της παρ. 2 και η περ. (ε) της παρ. 4
##
Άρθρο εξηκοστό όγδοο παρ. 3 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο εβδομηκοστό τέταρτο παρ. 1 της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84)
Β1970/21-5-20Μεγάλος περίπατοςΣύνδεσμοςέως 21/8

(παρατάθηκε με Β' 3481 έως 21/11)
341ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. 60720/Ζ1
Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών των Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους
Άρθρο τριακοστό έκτο παρ. 1 και 3 της
από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90)
Β1971/21-5-20Σύνδεσμος-
342ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΥΓΕΙΑΣ-
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31689
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/
21.3.2020 (Β’ 985) κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και τις 7.6.2020
Άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1972/21-5-207/6/2020 (παρέτεινε Β' 985_1472_1771)qVMjl1Gk'>Σύνδεσμοςέως 7/6
ΚΥΤ - 3
(παρατάθηκε έως 21/6 με Β' 2191)
343ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31690
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.26792/
24.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 σε επιμέρους δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών για το χρονικό διάστημα από 24.4.2020 έως και 7.5.2020” (Β’ 1584), έως και τις 7.6.2020
Άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β1973/21-5-207/6/2020Σύνδεσμοςέως 7/6
3 δομές (Ριτσώνα, Κουτσόχερο, Μαλακάσα, παρέτεινε Β' 1584_1738)
(παρατάθηκε με Β' 2188 έως 21/6)
344ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. οικ. 24763
Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιουνίου
2020 την 29.05.2020
Εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
και την αποφυγή του συνωστισμού των συνταξιούχων
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β1981/22-5-20καταβολή συντάξεων Ιουνίου την 29/5 αντί την 28/5Σύνδεσμος-
345ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31972
Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες
ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 23.5.2020 έως και την 1.6.2020
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 46)
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 και άρθρο εικοστό τρίτο παρ. 4 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64), που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 46)
Β1982/22-5-201/6/2020 (παραλίες, απορρόφησε το Β' 1861)Σύνδεσμοςέως 1/6
(παρατάθηκε με Β' 2095 έως 8/6)
346ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32008
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και 31.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως των περ. ζ΄ και η΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192)
Β1987/23-5-2031/5/2020 (απορρόφησε 1644_1776_1868)Σύνδεσμοςέως 31/5
(ΑΝΤΙ-ΧΑΜ 4)
απορροφήθηκε από Β' 2086 έως 7/6)
347ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ -
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009
Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο εικοστό έκτο και τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 46)
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 και άρθρο εικοστό τρίτο παρ. 4 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64) που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 46)
Β1988/24-5-2031/5/2020 (απορρόφησε 1647_1780_1869)Σύνδεσμοςέως 31/5
(ΧΑΜ 4)
[απορροφήθηκε από Β' 2087 έως 7/6]
348ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. 2231.3/30019/2020
Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Π/Μ - PH/ΡΕ), στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) και στη Δημόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων Ε.Ν. (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ)
Άρθρο εξηκοστό πέμπτο παρ. 1 και 2 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86)
Β1992/24-5-20Σύνδεσμος-
349ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32011
Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων, ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 κι ώρα 06.00 έως και 1.6.2020 και ώρα 06.00
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42) και ιδίως της περ. η' της παρ. 2 και της περ. ε' της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76)Β1994/24-5-201/6/2020 (πλοία εντός επικράτειας, απορρόφησε-παρέτεινε Β' 1871)Σύνδεσμοςέως 1/6 & ώρα 06.00
(απορροφήθηκε από Β' 2028 έως 15/6)
[τα κρουαζιερόπλοια σε δικό τους ΦΕΚ Β' 2094 έως 8/6]
350ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 61265/Δ2
Τροποποίηση της 61178/Δ2/18-04-2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1375) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων»
Διατάξεις της από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90/01-05-2020) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα»Β2015/25-5-20Σύνδεσμος-
351ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 61387/Δ2
Τροποποίηση της 58167/Δ2/13-04-2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1371) με θέμα «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Διατάξεις της από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (90/Α΄/01-05-2020) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα»Β2016/25-5-20Σύνδεσμος-
352ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32363
Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς
κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη Δομή
Φιλοξενίας Μεταναστών Κρανιδίου για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και 8.6.2020
Άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού Covid-19» (Α΄ 42) και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β2019/26-5-208/6/2020 (παλαιό Κρανίδι Β' 1548_1697)Σύνδεσμοςέως 8/6
νέο Κρανίδι
(παρατάθηκε με Β' 2189 έως 14/6)
353ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ3(α)/ 27165
Εφαρμογή κλειστών προϋπολογισμών στον
ΕΟΠΥΥ για τα προϊόντα της Γ-Σφαιρίνης
Άρθρα 247 έως 256 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής
Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 21 έως 25 του ν. 4633/2019 (ΦΕΚ Α΄ 161) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις» και τα άρθρα 12 έως 14 του ν. 4683/2020 (Α΄83) «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και άλλες διατάξεις», καθώς και του άρθρου 51 του ν. 4633/2019 (ΦΕΚ Α’ 161)
Β2021/26-5-20Σύνδεσμος-
354ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ3(α)οικ. 31618
Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και στο ΓΝ Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» για τα προϊόντα της Γ-Σφαιρίνης
Άρθρα 247 έως 256 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής
Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 21 έως 25 του ν. 4633/2019 (ΦΕΚ Α΄ 161) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις» και τα άρθρα 12 έως 14 του ν. 4683/2020 (Α΄83) «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και άλλες διατάξεις», καθώς και του άρθρου 51 του ν. 4633/2019 (ΦΕΚ Α’ 161)
Β2021/26-5-20Σύνδεσμος-
355ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. 63314/ΓΔ4
Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους
Άρθρο τριακοστό έκτο περιπτ. α΄ παρ. 1 της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90)
Β2026/27-5-20Σύνδεσμος-
356ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Κ1/63267
Έγκριση πρόσθετης χρηματοδότησης για το έργο των σχολικών καθαριστών-τριών κατά το σχολικό έτος 2019-2020, λόγω αυξημένων αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος, οι οποίες προκύπτουν από την επαναλειτουργία των σχολείων και τα ληφθέντα μέτρα τήρησης κοινωνικών αποστάσεων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Διατάξεις της από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90)Β2027/27-5-20έγκριση πρόσθετης χρηματοδότησης για το
έργο των σχολικών καθαριστριών κατά το σχολικό
έτος 2019-2020 και συγκεκριμένα από 28/05/2020 έως
12/06/2020 για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας και από
28/05 /2020 έως 26/06/2020 για τα σχολεία της Πρωτο-
βάθμιας
Σύνδεσμοςέως 12/6 και 26/6
357ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. K1/63261
Τροποποίηση της υπ’ αρ.2/51692/0022/4.9.2007
(Β΄ 1873) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αμοιβής καθαριστριών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου»
Διατάξεις της από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90)Β2027/27-5-20Σύνδεσμος-
358ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32909
Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46)
Β2028/28-5-20Απορρόφησε το Β' 1994 εκτός από τα κρουαζιερόπλοια
(944_1209_1302_1480_1589_1651_1698_1871)
[τα κρουαζιερόπλοια σε δικό τους ΦΕΚ Β' 2094 έως 8/6]
Σύνδεσμοςέως 15/6
(yachting)
[παρατάθηκε με Β' 2284 έως 30/6]
359ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.18045/576
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/07.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1775)
Άρθρο 3 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86)
Β2029/28-5-20τροποποίησε Β' 1775 πληττόμενοι ΚΑΔΣύνδεσμος-
360ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΑριθμ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4
Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. και Δ.Ε. διδακτικού έτους 2019-2020
Άρθρο τριακοστό έκτο παρ. 2 της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα»
##
Άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
Β2031/28-5-20Σύνδεσμος-
361ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33202
Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια
και τις εισαγγελίες της χώρας και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής των
δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων από
1.6.2020 έως και 21.6.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
Β2033/28-5-2015/7/2020
(Δικαστήρια, οι ποινικές δίκες ξεκινούν από 22/6, ισχύς απόφασης έως 15/7)
[απορρόφησε Β' 864_1074_1301_1588_1857]
Σύνδεσμοςέως 15/7
(απορροφήθηκε από Β' 2865 έως 15/9)
362ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΑριθμ. 65538/ΓΔ4
Αξιολόγηση κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών 2019-2020
Άρθρο τριακοστό έκτο παρ. 2 της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα»
Β2035/29-5-20Σύνδεσμος
363ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/255419/6694
Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών “Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης” (Β΄ 1867)
Άρθρο τριακοστό έκτο και τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως οι περ. στ’ και ζ’ της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
##
Άρθρο εξηκοστό όγδοο παρ. 3 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), που τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου εβδομηκοστού τετάρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83)
##
Άρθρο εβδομηκοστό τέταρτο παρ. 1 της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις»
Β2037/30-5-20Σύνδεσμος-
364ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33457
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 1.6.2020 έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περ. στ΄ της παρ. 2 και η περ. δ΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)Β2038/30-5-20(απορρόφησε τα Β' 956_1293_1699)
τροποποιήθηκε από Β' 2394
ΣύνδεσμοςΈως τη λήξη
του σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού έτους
2019-2020
365ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝAριθμ. Α.1118
Αναστολή εφαρμογής των διατάξεων της υπ’ αρ.
απόφασης Α.1018/2020 «Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής»
Ανάγκη αναστολής των διατάξεων της απόφασης Α.1018/2020 λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β2041/30-5-20Σύνδεσμος
366ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.18044/575
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του» (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86)
Β2076/30-5-20
(παράταση ασφαλιστικών εισφορών)
Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της
παρούσας, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Μαρτίου 2020, για το διάστημα έως
την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως
την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της
περ. α΄ της υποπαρ. Α της παρ. 2 του άρθρου ενδέκατου,
της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α΄ 83) και ισχύει, απαιτητών έως 30/4/2020, και έως
10/4/2020 σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού
υπαγόμενου στην ασφάλιση του πρώην ΝΑΤ, δύναται
να καταβληθούν έως 31/10/2020, και έως 10/10/2020 για
το πρώην ΝΑΤ.

Η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 30/4/2020 καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες
Σύνδεσμοςέως 30/7, 10/10 ή 31/10
367ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΑριθμ. 8027
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων» (Β’ 1073), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περ. ζ' της παρ. 2 και η περ. ε’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)Β2080/30-5-20κατ΄ εξαίρεση λειτουργούντα τουριστικά καταλύματα
(παρέτεινε Β' 1073_1529_1635_1755_1942)
Σύνδεσμοςέως 15/6 & ώρα 12.00
έληξε
368ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33462
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 987), έως και τις 15.6.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περ. ζ΄ της παρ. 2 και της παρ. 4
αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
##
Άρθρο εξηκοστό όγδοο παρ. 4 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83)
Β2081/30-5-2015/6/2020
(παρέτεινε Β' 987_1633 καταλύματα συνεχούς λειτουργίας)
Σύνδεσμοςέως 15/6
έληξε
369ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33463
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 18152/14.3.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 857), έως και τις 15.6.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)Β2081/30-5-2015/6/2020
(παρέτεινε Β' 857_1633 εποχικά καταλύματα)
Σύνδεσμοςέως 15/6
έληξε
370ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. 6500/1/23
Τρόπος επανέναρξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Σχολών της Αστυνομικής και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους
Άρθρο τριακοστό έκτο παρ. 1 της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90)Β2082/30-5-20-Σύνδεσμος-
371ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΑριθμ. 2500/1/16-δ
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 2500/1/16/16.3.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας
του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 871) έως και τις
17.7.2020
Άρθρο 52 παρ. 6 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (Α΄ 57)Β2082/30-5-2017/7/2020
(παράτασης άρσης δακτυλίου, παρέτεινε Β' 871_1632)
Σύνδεσμοςέως 17/7
ΈΛΗΞΕ
372ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. 20788/610
Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55)
Άρθρο 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
Β2083/30-5-2030/6/20
(εργάνη έως 15/6 και εξ αποστάσεως εργασία έως 30/6)
Σύνδεσμοςέως 15/6 και έως 30/6
(βλ. Β' 2684)
373ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΑριθμ. 1881/29.5.2020
Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων
έναντι του κορωνοϊού COVID-19
Έγκριση των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών επιχειρήσεων από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, στην 60η Συνεδρίασή της, την
28η Μαΐου 2020
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β2084/30-5-2031/12/2020
(τροποποιήθηκε από Β' 2370_2498)
Σύνδεσμοςέως 31/12
374ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33452
Μέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90)
##
Άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (A’ 76)
Β2085/30-5-207/6/2020Σύνδεσμοςέως 7/6
(απορροφήθηκε από την ΧΑΜ 6 Β' 2168)
375ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33464
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως και 7.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως οι περ. ζ’ και η’ της παρ. 2 και η περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β2086/30-5-207/6/2020Σύνδεσμοςέως 7/6
(ΑΝΤΙ-ΧΑΜ 5)
[απορροφήθηκε από Β' 2146 με ισχύ από 5/6 έως 14/6]
376ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465
Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο εικοστό έκτο και τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 46)
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 και άρθρο εικοστό τρίτο παρ. 4 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64) που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 46)
Β2087/31-5-20(απορρόφησε τα Β' 1647_1780_1869_1988)Σύνδεσμοςέως 7/6
ΧΑΜ 5
(απορροφήθηκε από Β' 2168 έως 14/6)
377ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝAριθμ. Α. 1122
Παράταση της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου έκτου της από
30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄75) ως προς την εξέταση της ενδικοφανούς
προσφυγής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013
Άρθρο έκτο παρ. 5 της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86)Β2088/31-5-2030/9/20
(ενδικοφανής προσφυγή)
Σύνδεσμοςέως 30/9
378ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33470
Επιβολή του μέτρου του κατ’ οίκον προσωρινού
περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη
χώρα από την αλλοδαπή προς περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως οι περ. α’, γ’, δ’, ε’ και θ’ της παρ. 2 και οι περ. α’, β’, γ’ και στ’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
##
Άρθρο εικοστό τρίτο παρ. 1 και 5 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 1 και η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 2, αντίστοιχα, του άρθρου εξηκοστού ένατου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως η από 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
και η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
Β2089/31-5-2015/6/2020
(κατ' οίκον περιορισμός προσώπων εισερχομένων από την αλλοδαπή, απορρόφησε Β' 1127_1476_1850)
Σύνδεσμοςέως 15/6 & ώρα 12.00
(απορροφήθηκε από Β' 2281 έως 30/6)
379ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. Α 31226/1613
Καθορισμός του ύψους των τύπων κομίστρου μετακίνησης με τα μέσα των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου, στην περιοχή αρμοδιότη-
τας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020, με βάση τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13%
Διατάξεις του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 11Β2090/31-5-2031/10/2020Σύνδεσμοςέως 31/10
380ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. Α 31201/1611
Καθορισμός ύψους των τύπων κομίστρου μετακίνησης με τα μέσα των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου, στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020
Διατάξεις του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 11Β2090/31-5-2031/10/2020Σύνδεσμοςέως 31/10
381ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33471
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/
22.3.2020 (Β’ 989) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έως και τις 15.6.2020 και ώρα 15.00
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42) και ιδίως η περ. δ' της παρ. 2 και η περ. β' της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76)Β2091/31-5-2015/6/2020
(Τουρκία - Ηνωμένο Βασίλειο, παρέτεινε Β' 989_1420_1849)
Σύνδεσμοςέως 15/6 & ώρα 15.00
(απορροφήθηκε από Β' 2279 έως 30/6)
382ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33473
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30341/15.5.2020 (Β’ 1860), κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έως και τις 15.6.2020 και ώρα 15.00
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42) και ιδίως της περ. δ’ της παρ. 2 και της περ. β' της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76)Β2092/31-5-2015/6/2020
(Αλβανία, Β. Μακεδονία, Ιταλία, Ισπανία και πλοία αναψυχής και τουριστικά επαγγελματικά από το εξωτερικό)
Σύνδεσμοςέως 15/6 & ώρα 15.00
(απορροφήθηκε από Β' 2283 έως 30/6)
383ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33466
Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως και 15.7.2020, των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90),
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104)
##
Άρθρο 4 και 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β2093/31-5-2015/7/2020
(Υποθηκοφυλακεία Β' 936_1117_1302_1587_1848)
Σύνδεσμοςέως 15/7
(παρατάθηκε με Β' 2863 έως 15/9)
384ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΥΓΕΙΑΣ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33474
Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 κι ώρα 06.00 έως και 8.6.2020 και ώρα 12.00
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περ. η’ της παρ. 2 και η περ. ε' της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)Β2094/31-5-208/6/2020
(κρουαζιερόπλοια)
Σύνδεσμοςέως 8/6
(απορροφήθηκε από Β' 2212 έως 15/6 & ώρα 12.00)
385ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33475
Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες
ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 2.6.2020 έως και τις 8.6.2020
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 46)
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 και άρθρο εικοστό τρίτο παρ. 4 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64), που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 46)
Β2095/31-5-20 8/6/2020
(παραλίες, απορρόφησε το Β' 1982)
Σύνδεσμοςέως 8/6
(καταργήθηκε από Β' 2144 με ισχύ από 5/6 έως 15/6)
386ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.18043/574
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/26.3.2020 (Β΄ 1044) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.13937/337/6.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1384)
Άρθρο 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86)
Β2096/2-6-20παράταση ασφαλιστικών εισφορών
(τροποποίησε Β' 1044_1384)
Σύνδεσμοςέως 30/9 και 31/10
387ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΑριθμ. 606/133751
7η τροποποίηση της υπ’ αρ. 593/37447/31.3.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 “Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη
γεωργικών προϊόντων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» (Β΄ 1190)
Άρθρο εξηκοστό όγδοο παρ. 3 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης”» (Α’83)
Β2096/2-6-20τροποποίησε Β' 1190/2017Σύνδεσμος-
388ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΑριθμ. οικ. Γ4/29303/861
Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΣΤ-29900/77 απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.» (Β΄1318)
Ανάγκη διευκόλυνσης της διενέργειας των προβλεπόμενων μετρήσεων και ελέγχων, οι οποίοι ήταν δυσχερείς λόγω των έκτακτων μέτρων για την πρόληψη διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β2107/2-6-20τροποποίησε Β' 1318/1977Σύνδεσμοςάρχεται από 30/9
389ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34060
Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και 9.7.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. στ΄ της παρ. 2 και της περ. δ΄ της παρ. 4 αυτού, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)Β2111/2-6-209/7/2020
(εκκλησίες, απορρόφησε Β' 872_1178_1471_1628_1643_1816)
Σύνδεσμοςέως 9/7
(παρατάθηκε με Β' 2775 έως 21/8)
390ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑριθμ. 55559
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 166/2.1.2020 (Β΄ 2)
απόφασης για την ανάληψη συνολικής ετήσιας
υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020
Άρθρο 9 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις»
Β2113/2-6-20ανάληψη ετήσιας υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού ΠΔΕΣύνδεσμος-
391ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 34084
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το Κατάρ προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. δ΄ της παρ. 2 και της περ. β΄ της παρ. 4 αυτούΒ2114/2-6-2015/6/2020Σύνδεσμοςέως 15/6 & ώρα 20.00
(Κατάρ)
έληξε & επί της ουσίας απορροφήθηκε από Β' 2281 έως 30/6
392ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34086
Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33470/
31.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής "Επιβολή του μέτρου του κατ΄ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" (Β΄ 2089)
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως οι περ. α΄, γ΄, δ΄, ε΄ και θ΄ της παρ. 2 και οι περ. α΄, β΄, γ΄ και στ΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
##
Άρθρο εικοστό τρίτο παρ. 1 και 5 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 1 και η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 2, αντίστοιχα, του άρθρου εξηκοστού ένατου της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως η από 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020
(Α΄ 76) και η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83)
Β2115/2-6-20συμπλήρωσε τον κατ' οίκον περιορισμός εισερχομένων προσώπων από αλλοδαπή_Β' 2089
(Β' 1127_1476_1850)
Σύνδεσμοςέως 15/6 & ώρα 12.00
(συμπλήρωσε το Β' 2089)
[απορροφήθηκε από Β' 2281 έως 30/6]
393ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΑριθμ. 1416/139156
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61/16616/31.01.2018
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 611/2014 της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της Επιτροπής, σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» (Β’ 271)
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2020 της Επιτροπής της 30ης Απριλίου 2020 σχετικά με παρέκκλιση από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/892, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 615/2014, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1368 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπής όσον αφορά ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19.(ΕΕ L 140,04.05.2020, σ. 40)
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β2120/3-6-2031/7/20Σύνδεσμοςέως 31/7
394ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΑριθμ. 65386/Δ2
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 52826/Δ2/08-05-2020
απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προαγωγή - Απόλυση μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2019-2020» (Β’ 1765)
Άρθρο τριακοστό έκτο παρ. 2 της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104)
Β2121/3-6-20τροποποίησε Β' 1765Σύνδεσμος-
395ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑριθμ. 55966
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 9301/28.1.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 276) για την κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 στις Περιφέρειες
Άρθρο 9 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από
13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84)
##
Διατάξεις της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90)
και άλλες διατάξεις» (Α’ 104)
Β2142/3-6-20Σύνδεσμος-
396ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. 56706
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 135912/30.12.2019
(Β’ 4880) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο
«Υλοποίηση Προγράμματος ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από την Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.»
Ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ με τα
κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα στις αυξημένες ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω των συνεπειών της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19 και των μέτρων για την ανάσχεσή της
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β2143/3-6-20Σύνδεσμος-
397ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. 56707 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 135915/30.12.2019
(Β’ 4880) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτ-
λο «Υλοποίηση Προγράμματος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ από την Ελλη-
νική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.»
Ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ με τα
κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα στις αυξημένες ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω των συνεπειών της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19 και των μέτρων για την ανάσχεσή της
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β2143/3-6-20τροποποιήθηκε από Β' 2187Σύνδεσμος-
398ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34429
Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες
ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 5.6.2020 έως και τις 15.6.2020
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 46)
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 και άρθρο εικοστό τρίτο παρ. 4 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64) που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 46)
Β2144/3-6-2015/6/2020
(απορρόφησε Β' 1861_1982_2095)
Σύνδεσμοςέως 15/6
(απορροφήθηκε από Β' 2216 με ισχύ από 9/6 έως 23/6)
399ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34439
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 5.6.2020 έως και 14.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως οι περ. ζ’ και η’ της παρ. 2 και η περ. ε’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β2146/3-6-2014/6/2020
(απορρόφησε 915_1081_1167_1299_1585_1644_1776_18681987_2086)
Σύνδεσμοςέως 14/6
(ΑΝΤΙ-ΧΑΜ 6)
[απορροφήθηκε από Β' 2271 έως 28/6]
400ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. 2814.5/32065/2020
Καθορισμός έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου
Ναύτου για το οικονομικό έτος 2020
Άρθρο τεσσαροκοστό της από 01-05-2020 ΠΝΠ
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90)
Β2159/4-6-20Σύνδεσμος-
401ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α.1123
Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020
Ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και τον περιορΙσμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19Β2160/4-6-20Σύνδεσμοςέως 30/6
402ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/246069/6399
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/230566/5900 (Β’1938) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στο θέατρο μέσω δράσεων και προγραμμάτων»
Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και ιδίως των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού
Β2164/4-6-20τροποποίησε Β' 1938Σύνδεσμοςαντικαταστάθηκε από Β' 2551
403ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α.1126
Παράταση προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που λήγουν εντός του Μαΐου 2020, των προσώπων των διατάξεων του έβδομου εδαφίου του άρθρου 3 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)
Διατάξεις του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84)
##
Διατάξεις της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 104) και ιδίως το άρθρο 3 αυτού
Β2166/4-6-20Παρατείνονται έως και την 15.6.2020, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που λήγουν εντός του Μαΐου 2020, α) των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των διατάξεων του έβδομου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 4 Ιουνίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2166 22365 22366 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2166/04.06.2020 3 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), β) των φυσικών προσώπων εκμισθωτών ακινήτων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).Σύνδεσμοςέως 15/6
404ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. 2/22377/0025
Παροχή της Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 342.618.750,00 €
στο πλαίσιο του κανονισμού 2020/672 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον
μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19
Προσωρινή στήριξη για τον μετριασμό των κινδύνων
ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β2167/4-6-20Σύνδεσμος-
405ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781
Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο εικοστό έκτο και τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 105)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 46)
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 και άρθρο εικοστό τρίτο παρ. 4 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64) που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 46)
Β2168/4-6-20(απορρόφησε τα Β' 1647_1780_1869_1988_2087)Σύνδεσμοςέως 14/6
(ΧΑΜ 6)
[τροποποιήθηκε από Β' 2211 & Β' 2217]
απορροφήθηκε από Β' 2277 έως 28/6
406ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. 57281
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 (Β΄ 4880) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Υλοποίηση Προγράμματος ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε»
Απόφαση υπ’ αρ. 2500/6/7.5.2020 (Β’ 1768) του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19»
##
Ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ με τα
κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα στις αυξημένες ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω των συνεπειών της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID- 19 και των μέτρων για την ανάσχεσή της
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β2187/5-6-20τροποποίησε Β' 2143Σύνδεσμος-
407ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35112
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26792/ 24.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β’ 1584) έως και τις 21.6.2020
Αρθρο εξηκοστό όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως οι παρ. 5 και 6 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β2188/5-6-2021/6/2020
(3 δομές, παρέτεινε Β' 1584_1738_1973)
Σύνδεσμοςέως 21/6
3 δομές
(Ριτσώνα, Μαλακάσα, Κουτσόχερο)
παρατάθηκε με Β' 2452 έως 5/7
408ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35113
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32363/ 25.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου “Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών Κρανιδίου για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και 8.6.2020” (B’ 2019), έως και τις 14.6.2020
Άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως η παρ. 5 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού Covid-19» (Α΄ 42) και ιδίως οι παρ. 5 και 6 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β2189/5-6-2014/6/2020
(παλαιό Κρανίδι Β' 1548_1697 και παρέτεινε νέο Κρανίδι Β' 2019)
Σύνδεσμοςέως 14/6
(Κρανίδι)
έληξε
409ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35114
Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς
κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή
φιλοξενίας μεταναστών «ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ», στη
θέση «ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ» του Δήμου Παιονίας Κιλκίς, για το χρονικό διάστημα από 5.6.2020 έως και 19.6.2020
Άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και ιδίως η παρ. 5 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού
COVID-19» (Α’ 42) και ιδίως οι παρ. 5 και 6 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β2190/5-6-2019/6/2020Σύνδεσμοςκαταργήθηκε με Β' 2218/9-6-20 λόγω μη διάγνωσης κρουσμάτων
410ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35115
Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/
21.3.2020 (Β΄ 985) κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και τις 21.6.2020
Άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως η παρ. 5 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού Covid-19» (Α΄ 42) και ιδίως οι παρ. 5 και 6 αυτού,όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
Β2191/5-6-2021/6/2020
(ΚΥΤ, παρέτεινε Β' 985_1472_1771_1972)
Σύνδεσμοςέως 21/6
ΚΥΤ - 4
(παρατάθηκε με Β' 2453 έως 5/7)
411ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.18269/584
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68΄), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού Covid - 19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης
Άρθρο όγδοο παρ. 2 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19, τη στήριξη
της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86)
Β2195/5-6-20ασφαλιστικές εισφορέςΣύνδεσμοςέως 30/7 ή 30/9
412ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Γ2γ/32602
Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.),
ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της
παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την
παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών και
ειδικότερα για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Μέτρων Ατομικής Προστασίας), για την κάλυψη αναγκών των φορέων αρμοδιότητάς τους
Διατάξεις της από 25/02/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), όπως
αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β2199/6-6-20Σύνδεσμος-
413ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΑριθμ. οικ. Α 32546/1683
Καθορισμός του ελάχιστου τιμήματος μίσθωσης
για τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται, με οδηγό, ολικώς μέσω προκρατήσεως, κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020 συνεπεία της μείωσης του συντελεστή Φ.Π.Α. από 24% σε 13% για συγκεκριμένες υπηρεσίες
Άρθρο 11 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της
από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 104)
##
Διατάξεις του ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμούτης διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 76)
##
Διατάξεις του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86)
Β2200/6-6-2031/10/2020Σύνδεσμοςέως 31/10
414ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΑριθμ. οικ. Α 32481/1681
Καθορισμός συγκεκριμένου κομίστρου ορισμένων διαδρομών με επιβατηγά δημόσιας χρήσης
(Ε.Δ.Χ) - ΤΑΞΙ αυτοκίνητα στο νομό Αττικής, την
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και τη Δημοτική Ενότητα Καβάλας κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020 με βάση τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13%
Άρθρο 11 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της
από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 104)
##
Διατάξεις του ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 76)
Β2200/6-6-2031/10/2020Σύνδεσμοςέως 31/10
415ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΑριθμ. Φ.7/ΦΜ/67997/ΓΔ4
Ρυθμίσεις βαθμολογίας τριμήνων στα Δημοτικά
Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020
Άρθρο τριακοστό έκτο παρ. 2 της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 90) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα», όπως κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104)
Β2202/6-6-20Σύνδεσμος-
416ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. 2242.10/ 32718/2020
Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αρ. 2242.10/
21372/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης της ναυτικής εργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 1128)
Άρθρο εξηκοστό τρίτο παρ. 2 περ. ιβ΄ της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86)
Β2209/6-6-20Σύνδεσμοςτροποποίησε Β' 1128
417ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. 1α/Γ.Π.οικ. 35120
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34781/
4.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 2168)
Άρθρο εικοστό έκτο και τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 105)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 46)
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 και άρθρο εικοστό τρίτο παρ. 4 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64) που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 46)
Β2211/7-6-201η τροποποίηση της ΧΑΜ 6 ως προς Υποδομών και ΥΠΑΙΘΣύνδεσμοςέως 14/6
(1η τροποποίηση της ΧΑΜ 6)
απορροφήθηκε από Β' 2277 έως 30/6
418ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35122
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33474/ 31.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2094) για το χρονικό διάστημα από 8.6.2020 και ώρα 12.00 έως και 15.6.2020 και ώρα 12.00
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42) και ιδίως η περ. η' της παρ. 2 και η περ. ε' της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76)Β2212/7-6-2015/6/2020
(κρουαζιερόπλοια, παρέτεινε το Β' 2094)
Σύνδεσμοςέως 15/6 & ώρα 12.00
(παρατάθηκε από Β' 2282 έως 30/6)
419ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35445
Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης
των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών
σχολικών μονάδων του Δήμου Τοπείρου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, για το χρονικό διάστημα από 9.6.2020 έως και 19.6.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περ. στ΄ της παρ. 2 και η περ. δ΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 46)Β2215/6-6-2019/6/2020Σύνδεσμοςέως 19/6
(δημοτικό και νηπιαγωγείο Ηλιόπετρας)
ΈΛΗΞΕ
420ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35444
Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες
ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 9.6.2020 έως και τις 23.6.2020
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4690/2020 (Α’ 104)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 46)
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 και άρθρο εικοστό τρίτο παρ. 4 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64), που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 46)
Β2216/9-6-2023/6/2020
(παραλίες, απορρόφησε Β' 1861_1982_2095_2144 με ισχύ από 9/6 έως 23/6)
Σύνδεσμοςέως 23/6
(απορροφήθηκε από Β' 2420 έως 2/7)
421ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35463
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/
4.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 2168)
Άρθρό εικοστό έκτο και τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 105)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 46)
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 και άρθρο εικοστό τρίτο παρ. 4 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64) που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 46)
Β2217/9-6-202η τροποποίηση ΧΑΜ ως προς άρθρα 21, 22 και Παράρτημα Ι (για πρόστιμα)Σύνδεσμοςέως 14/6
(2η τροποποίηση ΧΑΜ 6)
απορροφήθηκε από Β' 2277 έως 28/6
422ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35498
Κατάργηση της υπ’ αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.35114/5.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β’ 2190)
Άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως η παρ. 5 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού Covid-19» (Α΄ 42) και ιδίως οι παρ. 5 και 6 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β2218/9-6-20κατήργησε το Β' 2190Σύνδεσμος-
423ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α.1135
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για
την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής
του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα
Ιούνιο 2020
Άρθρο δεύτερο παρ. 5 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α΄ 68), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83)Β2219/10-6-20Σύνδεσμοςτροποποιήθηκε από Β' 2449/19-6-20
424ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35859
Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης
των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών
σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, για το χρονικό διάστημα από 10.6.2020 έως και 20.6.2020
Άρθρο πρώτο της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. στ΄ της παρ. 2 και της περ. δ΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46)Β2220/10-6-2020/6/2020
4 σχολεία Ξάνθης
Σύνδεσμοςέως 20/6
ΈΛΗΞΕ
425ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθμ. Δ. 15/Δ΄/οικ. 18268/583
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ. 13412/327/27-3-2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1077), όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αρ. Δ. 15/Δ΄/οικ. 16681/516/5-5-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1812)
Άρθρο όγδοο παρ. 2 της από 20.3.2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75),η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86)
Β2225/11-6-20παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορώνΣύνδεσμοςτροποποίησε Β' 1077 & 1812
426ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθμ. Δ. 15/Δ΄/οικ.21058/659
Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου
επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαΐου 2020 από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες
Άρθρο δέκατο όγδοο παρ. 3 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), και συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)Β2225/11-6-20ασφαλιστικές εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίεςΣύνδεσμος-
427ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αριθμ. ΔΔΑΔΑ A1064198ΕΞ2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΔΑΔΑ 1037653 ΕΞ
2020/13.3.2020 απόφασης του Διοικητή της
ΑΑΔΕ: «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.» (Β΄ 858)
Διατάξεις της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα Μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55) και ειδικότερα του άρθρου 5 αυτής, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)Β2227/11-6-20Σύνδεσμος-
428ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΑριθμ. 8626
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27.03.2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Άρθρο εξηκοστό όγδοο παρ. 4 της από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περ. ζ' της παρ. 2 και η περ. ε’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β2248/11-6-20κατ' εξαίρεση λειτουργούντα ξενοδοχεία
(τροποποίησε Β' 1073_1529_1635_1755_1942_2080)
Σύνδεσμοςέως 15/6 & ώρα 12.00
ΈΛΗΞΕ
429ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αριθμ. 57856 ΕΞ 2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1457)
Άρθρο όγδοο της παρ. 1 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86)
##
Άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4683/2020 (Α΄ 83)
##
Άρθρο 12 του ν. 4690/2020 “Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις” (Α΄ 104)
Β2250/11-6-20αποζημίωση ειδικού σκοπού
(τροποποίησε Β' 1457)
Σύνδεσμοςτροποποιήθηκε από Β' 2371_4184
430ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥΑριθμ. 11341/2020
Παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή
Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.)
Διατάξεις της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και ειδικότερα της παραγράφου 3 του άρθρου 15 αυτής
##
Διατάξεις της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β2252/11-6-201/10/20Σύνδεσμοςέως 1/10
(απορροφήθηκε από Β' 3881 έως 14/1/2021)
431ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. 72350/ΓΔ4
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» (Β’ 1739)
Άρθρο τριακοστό έκτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)Β2254/11-6-20τροποποίησε Β' 1739Σύνδεσμος-
432ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Αριθμ. 14720 ΕΞ 2020
Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων
και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
Άρθρο 65 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104), όπως ισχύει
Β2255/12-6-20ψηφιακές ληξιαρχικές πράξεις και πιστοποιητικά δημοτολογίουΣύνδεσμος-
433ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑριθμ. 3154/B2/563
4η τροποποίηση της υπ’ αρ. 7314/1819/
29.11.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου» με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ» (Β΄ 3904)
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης του COVID‐19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού)
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β2259/12-6-20ΤΕΠΙΧ ΙΙΣύνδεσμος-
434ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.21056/658
Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου
επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020 από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες
Άρθρο δέκατο όγδο παρ. 3 της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)Β2264/12-6-20καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020 από ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενουςΣύνδεσμος-
435ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Β1.α/οικ.34620
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των
μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού
Άρθρο πέμπτο της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)Β2264/12-6-20Σύνδεσμος-
436ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Β1.α/οικ.34618
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη
αναγκών φορέων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού στις επιμέρους εκπαιδευτικές δομές
Άρθρο τριακοστό όγδοο της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), με θέμα: «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα», (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104)Β2264/12-6-20Σύνδεσμος-
437ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αριθμ. οικ. 23102/477
Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά
Άρθρο 32, 33 και 37 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (A’ 90) και άλλες διατάξεις» (A’ 104)
##
Άρθρο δέκατο και δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (A’ 90),
όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(A’ 104)
##
Άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (A’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (A’ 83)
##
Άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A’ 76)
Β2268/13-6-20ΕΡΓΑΝΗ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥΣύνδεσμοςπροθεσμίες κατά περίπτωση
(τροποποιήθηκε από Β' 2783 & 3472)
438ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αριθμ. Α. 1139
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης
Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου»
Άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), με το οποίο κυρώνεται η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» και ιδιαίτερα το δεύτερο άρθρο αυτής, όπως ισχύει και το άρθρο 26 του ίδιου νόμου για την επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας
##
Άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), με το οποίο κυρώνεται η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και άρθρο 3 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως ισχύουν για τη μείωση μισθώματος για μισθώσεις ναυτικών και εξαρτημένων μελών - φοιτητών
Β2269/13-6-20Σύνδεσμοςέως 26/6 αποδοχή & έως 30/9 υποβολή δήλωσης
439ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΑριθμ. 8825
Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την
κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προ-
σωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την
αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του
COVID-19
αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του
COVID-19
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β2270/13-6-20Όροι μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων
Οι μισθώσεις δεν δύνανται να έχουν διάρκεια πέραν
της 31ης Οκτωβρίου 2020.
Τρόπος αποζημίωσης των τουριστικών
καταλυμάτων - διαδικασία διάθεσης των
πιστώσεων
2. Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την εν λόγω
αποζημίωση θα πρέπει να αποστείλουν εντός πέντε (5)
εργασίμων ημερών από τη λήξη της περιόδου αναφοράς
(έναρξη της σύμβασης έως 31 Αυγούστου 2020 και από
1ης Σεπτεμβρίου 2020 έως τη λήξη της Σύμβασης)
Σύνδεσμοςέως 31/10
τροποποιήθηκε από Β' 2765
440ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36810
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως και 28.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»
(Α΄ 42) και ιδίως οι περ. ζ’ και η’ της παρ. 2 και η περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β2271/13-6-2028/6/2020
(απορρόφησε 915_1081_1167_1299_1585_1644_1776_18681987_2086_2146)
Σύνδεσμοςέως 28/6
ΑΝΤΙ-ΧΑΜ 7
(απορροφήθηκε από Β' 2380 έως 28/6)
441ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθμ. 22804/Δ1. 7772
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/
13-9-2019 (Β΄ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκεκαι ισχύει
Άρθρο 31 παρ. 8 του του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13-4-2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A΄ 84) και β) της από 1-5-2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 104)
##
Άρθρο δέκατο ένατο παρ. 5 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86)
##
Άρθρο δωδέκατο της από 01-05-2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)
##
Άρθρο δέκατο παρ. 1, 2, 4 και άρθρο ενδέκατο υποπαρ. 2Α και 2Γ και το εδάφιο δεύτερο της υποπαρ. 2Ε, καθώς και άρθρο δεύτερο της από 20-03-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83)
##
Άρθρο 4 παρ. 1 περ. β΄, παρ. 2 και οι περ. α και στ΄
της παρ. 3 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76
##.
Άρθρο δέκατο τρίτο παρ. 1, 2 και 4 της από 14-03-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
Β2273/14-6-20ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣύνδεσμοςέως 15/6 & 11/7
442ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αριθμ. οικ.23103/478
Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Άρθρο 31 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
(COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 104)
Β2274/14-6-20ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

(βλ. & Β' 3765 έως 31/12)
A3D9E3TK'>Σύνδεσμος-
443ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αριθμ. οικ. 23101/476
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 17788/346/8.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β΄ 1779)
Άρθρο δέκατο, ενδέκατο και δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)
##
Άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
##
Άρθρο ένατο, δέκατο και ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)
Β2275/14-6-20πληττόμενοι ΚΑΔ που άνοιξαν, τροποποίησε Β' 1779
(αποζημίωση ειδικού σκοπού) [Σαν συνέχεια του Β' 1457 και το Β' 1578] (Σταϊκούρας, Σκυλακάκης)
Σύνδεσμος-
444ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. ΓΔΟΥ 131
Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις
που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020
Άρθρο τρίτο της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από 13-4-2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και ειδικότερα της παρ. 3 αυτού
Β2276/14-6-2122/6/2020Σύνδεσμοςέως 22/6
(τροποποιήθηκε από Β' 2488 έως 26/6)
445ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36857
Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο εικοστό έκτο και τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 105)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46)
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 και άρθρο εικοστό τρίτο παρ. 4 της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64) που
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46)
Β2277/14-6-21(απορρόφησε τα Β' 1647_1780_1869_1988_2087_2168)Σύνδεσμοςέως 28/6
ΧΑΜ 7
(απορροφήθηκε από Β' 2401 νέα ΧΑΜ 7)
446ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑριθμ. 22043 /Δ1.7451
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 40331/Δ1.13521/
13-9-2019 (Β΄3520) «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και
Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Άρθρο δέκατο ένατο παρ. 5 της από 30-3-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄86)
##
Άρθρο δωδέκατο της από 1-5-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.», η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104)
##
Άρθρο ένατο παρ. 1, 2, 3, άρθρο δέκατο παρ. 1, 2, 4, άρθρο ενδέκατο υποπαρ. 2Α, 2Γ και δεύτερο εδάφιο της υποπαρ. 2Ε, καθώς και άρθρο δεύτερο της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)
##
Άρθρο 4 παρ. 1 περ. β΄, παρ. 2, παρ. 3 περ. α και
περ. στ΄ της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76)
##
Άρθρο δέκατο τρίτο παρ. 1, 2, 4 της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) «Κατεπείγοντα μέτρααντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020 (Α΄76)
Β2278/14-6-20ΕΡΓΑΝΗ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥΣύνδεσμος-
447ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36811
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42) και ιδίως η περ. δ' της παρ. 2 και η περ. β' της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76)Β2279/14-6-2030/6/2020
(Τουρκία - Ηνωμένο Βασίλειο, απορρόφησε Β' 989_1420_1849_2091)
Σύνδεσμοςέως 30/6
(απορροφήθηκε από Β' 2660 έως 15/7)
448ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36806
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/17.3.2020 (Β’ 916) κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών, για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020
Άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 1 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο ένατο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και ιδίως των παρ. 1 και 2 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β2280/14-6-2030/6/2020
(τριτοχωρίτες, παρέτεινε Β' 916_1419_1839)
Σύνδεσμοςέως 30/6
(τροποποιήθηκε από Β' 2378 που εξαίρεσε Σέρβους έως 30/6)
449ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36855
Επιβολή του μέτρου του υποχρεωτικού ιατρικού
ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως οι περ. α΄, γ΄, δ΄, ε΄ και θ΄ της παρ. 2 και οι περ. α΄, β΄, γ΄ και στ' της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
##
Άρθρο εικοστό τρίτο παρ. 1 και 5 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 1 και η παρ. 5
προστέθηκε με την παρ. 2, αντίστοιχα, του άρθρου εξηκοστού ένατου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως η από 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83)
Β2281/14-6-20υποχρεωτικός ιατρικός έλεγχος και προσωρινός περιορισμός
(απορρόφησε Β' 1127_1476_1850_2089_2115)
Σύνδεσμοςέως 30/6
(απορροφήθηκε από Β' 2602 έως 31/8)
450ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ‐ ΥΓΕΙΑΣ ‐
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ‐ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36847
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.33474/31.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2094) για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως και 30.6.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42) και ιδίως η περ. η’ της παρ. 2 και η περ. ε' της παρ. 4αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76)Β2282/14-6-2030/6/2020
(κρουαζιερόπλοια εντός, παρέτεινε το Β' 1994_2094_2212)
Σύνδεσμοςέως 30/6
(απορροφήθηκε από Β' 2661)
451ΥΓΕΙΑΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ‐
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36808
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων αναψυχής, για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περ. δ’ της παρ. 2 και η περ. β΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)Β2283/14-6-2030/6/2020
(Αλβανία, Β. Μακεδονία, Ιταλία, Ισπανία και πλοία αναψυχής και τουριστικά επαγγελματικά από το εξωτερικό)
απορρόφησε Β' 860_1421_1860_2092 & πλοία από εξωτερικό Β' 932_1479_1586_1650_1860_2092
Σύνδεσμοςέως 30/6
(τροποποιήθηκε από Β' 2379 & Β' 2419)

[απορροφήθηκε από Β' 2660 έως 15/7]
452ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ‐
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ‐ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ‐ ΥΓΕΙΑΣ ‐
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ‐ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36848
Παράταση ισχύος της υπ’αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.32909/
28.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β 2028) έως και τις 30.6.2020
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID‐19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)
##
Αρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4682/2020 (Α’ 46), γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192)
Β2284/14-6-2030/6/2020
πλοία εντός, yachting
(944_1209_1302_1480_1589_1651_1698_1871_1994_2028)
[τα κρουαζιερόπλοια σε δικό τους ΦΕΚ Β' 2094 έως 8/6]
Σύνδεσμοςέως 30/6
(απορροφήθηκε από Β' 2662 έως 15/7)
453ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΔ. 15/Δ’/οικ. 18271/585
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ. 15/Δ΄/οικ. 16486/500/7-5-2020 υπουργικής απόφασης (Β' 1775)
Άρθρο όγδοο παρ. 2 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 (Α' 86)
Β2332/15-6-20ΚΑΔ κλάδων που πλήττονται
(τροποποίησε Β' 1775)
Σύνδεσμος-
454ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΑριθμ. 3009/2/175-α’
Παράταση ισχύος αδειών κατοχής σκοπευτικών
όπλων
Διατάξεις της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ/οικ.34439/3.6.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 5.6.2020 έως και 14.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2146)
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β2336/15-6-20Σύνδεσμοςτρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία επανέναρξης των αγώνων σκοποβολής
455ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΑριθμ. 23307
Ορισμός τόπου συνεδρίασης του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών
Το υπ’ αρ. 49/22.5.2020 έγγραφο του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών, από το οποίο προκύπτει ότι, λόγω ανεπαρκούς κτηριακής υποδομής, υπάρχει αντικειμενική αδυναμία πραγματοποίησης των συνεδριάσεών του, τηρουμένων των προβλεπόμενων μέτρων διασφάλισης της δημόσιας υγείας για τον COVID-19 και ζητείται να οριστεί ως τόπος συνεδριάσεών του το ακροατήριο του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β2361/16-6-20Σύνδεσμος
456ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. 2231.2-13/35373/2020
Τροποποίηση Κανονισμών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για την ολοκλήρωση του
τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους
Άρθρο εξηκοστό πέμπτο παρ. 2 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86)Β2368/16-6-2017/7/2020Σύνδεσμος
457ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΑριθμ. 8958
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084)
Έγκριση των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών επιχειρήσεων από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 στις εξής συνεδριάσεις της: 60η
Συνεδρίαση (21/5/2020), 72η Συνεδρίαση (09/06/2020)
και 73η Συνεδρίαση (10/06/2020)
##
Ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειο νομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο
της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 2084), ώστε να περιλαμβάνει μέτρα υγειονομικού
περιεχομένου για Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων, Μονάδες
Ιαματικής Θερα πείας και Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού και να επικαιροποιηθεί
Β2370/16-6-20υγειονομικά πρωτόκολλα στα τουριστικά καταλύματα
(τροποποίησε Β' 2084)
Σύνδεσμοςέως 31/12
(τροποποιήθηκε από Β' 2498/23-6-20)
458ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αριθμ. ΑΠ ΓΔΟΥ 132
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1457)
Άρθρο όγδοο παρ. 1 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84), η όποια κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις» (Α΄86)
##
Άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης» (Α΄68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)
##
Άρθρου 12 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (Α΄104)
Β2371/16-6-2019/6/2020
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
(τροποποίησε Β' 1457_2250)
Σύνδεσμοςέως 19/6
τροποποιήθηκε από Β' 4184
459ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αριθμ. ΓΔΟΥ 134
Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Μάιο 2020
Άρθρο όγδοο παρ. 1 και παρ. 1α της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
όπως ισχύουν
##
Άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης» (Α΄68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)
Β2377/16-6-2025/6/2020
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ
ΚΑΔ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ
Σύνδεσμοςέως 25/6
αίτηση υποβολής
τροποποιήθηκε από Β' 4185
460ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 37667
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/
17.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 916)
Άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 1 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο ένατο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και ιδίως των παρ. 1 και 2 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β2378/16-6-2030/6/2020
(τροποποίησε Β' 2280 τριτοχωρίτες με εξαίρεση τους Σέρβους)
Σύνδεσμοςέως 30/6
(απορροφήθηκε από Β' 2658 έως 15/7)
461ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37666
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36808/
14.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων αναψυχής, για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2283)
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. δ΄ της παρ. 2 και της περ. β΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)Β2379/16-6-20Αλβανία-Β. Μακεδονία-Ιταλία-Ισπανία_πλοία εξωτερικό
Σύνδεσμοςέως 30/6
(τροποποίησε το Β' 2283, το οποίο τροποποιήθηκε και από το Β' 2419)
462ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 37670
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 17.6.2020 έως και 28.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»
(Α΄ 42) και ιδίως οι περ. ζ’ και η’ της παρ. 2 και η περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β2380/16-6-2028/6/2020
(απορρόφησε 915_1081_1167_1299_1585_1644_1776_18681987_2086_2146_2271)
ΣύνδεσμοςΑΝΤΙ-ΧΑΜ 9
έως 28/6
(απορροφήθηκε από Β' 2598)
463ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθμ. 9022
Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020
Άρθρο 83 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 104)
Β2393/17-6-2031/12/2020
(τροποποιήθηκε από Β' 3155)
Σύνδεσμοςέως 31/12
η διάρκεια προγράμματος
464ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37920
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33457/
29.5.2020 κοινής απόφασης Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Υγείας «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 1.6.2020 έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού έτους 2019-2020» (Β’ 2038)
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. στ’ της παρ. 2 και της περ. δ’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)Β2394/17-6-20τροποποίησε Β' 2038Σύνδεσμος έως τη λήξη
του σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού
έτους 2019-2020
465ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α.1148
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει
Άρθρο 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)Β2398/17-6-2031/10/2020
Παρατείνονται μέχρι και την 31.10.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01.06.2020
έως και 30.06.2020 των φυσικών προσώπων …..
(πληττόμενοι ΚΑΔ)
Σύνδεσμοςέως 31/10
466ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37992
Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
ΆρθρΟ εικοστό έκτο και τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4682/2020 (Α’ 46)
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 και άρθρο εικοστό τρίτο παρ. 4 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64) που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 46)
Β2401/17-6-20απορρόφησε το Β' 2277 (ΧΑΜ 7 έως 28/6)Σύνδεσμοςέως 28/6
νέα ΧΑΜ 7
(απορροφήθηκε από ΧΑΜ 8_Β' 2601 & νέα ΧΑΜ 8_Β' 2767 έως 12/7)
467ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΑριθμ. 1102/154398
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 4270/139407/28.12.2017 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Kαθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347), (ΕΕ) 2017/891 της Επιτροπής (L 138) και (ΕΕ) 2017/892 της Επιτροπής (L 138), σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευτικών» (Β΄5
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) υπ’ αρ. 2020/600 της
Επιτροπής, της 30ης Απριλίου 2020, «σχετικά με παρέκκλιση από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/892, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 615/2014, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1368 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπής όσον αφορά ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19» (ΕΕ L 140, 04.05.2020, σ.40)
Β2403/18-6-20Σύνδεσμοςέως 30/6 & 15/7
468ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38426
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36808/
14.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων αναψυχής, για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2283)
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περ. δ΄ της παρ. 2 και η περ. β΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)Β2419/18-6-2030/6/2020
(2η τροποποίηση για ΚΥΑ Αλβανία, Β. Μακεδονία, Ιταλία, Ισπανία και πλοία αναψυχής και τουριστικά επαγγελματικά από το εξωτερικό)
Σύνδεσμοςέως 30/6
(τροποποίησε Β' 2283 & τροποποιήθηκε από Β' 2379)
[έσπασε σε 2 ΦΕΚ έως 15/7: Β' 2660 (Αλβανία κ.λπ.) & 2663 (πλοία εκτός)
469ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38424
Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες
ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 18.6.2020 έως και τις 2.7.2020
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46)
##
Άρθρο ένατο παρ. 3 του και άρθρο εικοστό τρίτο παρ. 4 της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64), που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46)
Β2420/18-6-202/7/2020
παραλίες, απορρόφησε Β' 1861_1982_2095_2144_2216 με ισχύ από 9/6 έως 23/6)
Σύνδεσμοςέως 2/7
(παρατάθηκε με Β' 2704 έως 16/7 & με Β' 2875 έως 31/7)
470ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38429
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 18.6.2020 έως και 27.6.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περ. ζ’ της παρ. 2 και η περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)Β2421/18-6-20 27/6/2020Σύνδεσμοςάπαξ έως 27/6
νέες 3 λαϊκές
471ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥΑριθμ. 16379/2020
Ανακαθορισμός αρμόδιας αρχής έκδοσης αδειών
διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύει
Άρθρο 15 παρ. 2 και 3 της από 11 Μαρτίου 2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκηςπεριορισμού της διάδοσης του», που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)Β2438/19-6-2031/12/2020Σύνδεσμοςέως 31/12
472ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α.1149
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει
Άρθρο 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
Β2447/19-6-2031/10/2020
Παρατείνονται μέχρι και την 31.10.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01.06.2020
έως και 30.06.2020 των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις
(πληττόμενοι ΚΑΔ)
Σύνδεσμοςέως 31/10
473ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α.1146
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.1135/9.6.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020» (Β΄ 2219)
Άρθρο δεύτερο παρ. 5 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α΄ 68), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α΄104) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83)Β2449/19-6-20τροποποίησε Β' 2219
υποχρέωση καταβολής 40% μισθώματος για Ιούνιο 2020
Σύνδεσμος-
474ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑριθμ. Α.1147
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με την οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
Άρθρο 2 της από 11.3.2020 (Α΄ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)Β2449/19-6-20 Παρατείνονται έως και την 31/10/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν
ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020
(πληττόμενοι ΚΑΔ)
Σύνδεσμοςέως 31/10
475ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38642
Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης
των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών
σχολικών μονάδων των Δήμου Ξάνθης και Μύκης
της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, για το χρονικό διάστημα από 19.6.2020 έως και 27.6.2020
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως η περ. στ' της παρ. 2 και η περ. δ΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46)Β2451/19-6-20 27/6/2020
4 σχολεία Ξάνθης - Εχίνου
Σύνδεσμοςέως 27/6
ΈΛΗΞΕ
476ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38740
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.26792/
24.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 1584) έως και τις 5.7.2020
Άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
Β2452/20-6-20 5/7/2020
(3 δομές: Ριτσώνα, Μαλακάσα, Κουτσόχερο, παρέτεινε Β' 1584_1738_1973_2188)
Σύνδεσμοςέως 5/7
ΈΛΗΞΕ
477ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38739
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/
21.3.2020 (Β’ 985) κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και τις 5.7.2020
Άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β2453/20-6-20 5/7/2020
(ΚΥΤ - 5, παρέτεινε Β' 985_1472_1771_1972_2191)
Σύνδεσμοςέως 5/7
(τροποποιήθηκε και παρατάθηκε με Β' 2730 έως 19/7)
478ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. 63719
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Υγείας «Δήλωση αποθεμάτων
υγειονομικού υλικού και τροφίμων» (Β’ 1481),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 46553/
13.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β’ 1481)» (Β’ 1837)
Άρθρο δεύτερο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
##
Άρθρο δέκατο έβδομο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
##
Άρθρο δέκατο πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86)
Β2454/20-6-20αποθέματα
(τροποποίησε Β' 1481_1837)
Σύνδεσμοςέως 12/7
(παρατάθηκε με Β' 2788 έως 12/9)
479ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Φ.251/77655/Α5
Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών και μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών που απαιτούνται για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2020
Άρθρο τριακοστό έκτο η περ. γ’ της παρ. 1 της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 ΠΝΠ ’’Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις’’ (Α΄84) και β) της από 1.5.2020 ΠΝΠ
’’Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα’’ (Α΄90) και άλλες διατάξεις» (Α΄104)
Β2455/20-6-20Σύνδεσμος-
480EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38746/19.6.2020
Εκ νέου επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 22.6.2020 έως και 15.7.2020
Άρθρο 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
Β2456/20-6-2015/7/20
ποινικά δικαστήρια Ξάνθης
Σύνδεσμοςέως 15/7
ΈΛΗΞΕ
(επί της ουσίας απορροφήθηκε από Β' 2865 έως 15/9)
481ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ
Υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38269 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/οικ.22817/
3.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19” (B’ 1177)
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο παράγραφο 1 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 68) και ιδίως το τρίτο εδάφιο της ως άνω παρ., όπως η ανωτέρω Π.Ν.Π. κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (A’ 83)
Β2457/21-6-20τροποποίησε Β' 1177_1296Σύνδεσμοςτροποποιήθηκε από Β' 4072
482ΥΓΕΙΑΣΥπ’ αρ. Α1ε/Γ.Π. 38239 (2)
Κατάργηση της υπ’ αρ. Α1ε/Γ.Π.οικ.19009/
17-3-2020 απόφασης του Υπουργού Υγείας:
«Έκτακτα μέτρα λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19» (Β’ 929)
Άρθρο 5 παρ. 6 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)Β2457/21-6-20κατάργησε Β' 929Σύνδεσμος-
483ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΑριθμ. 25018οικ.
Διενέργεια της δοκιμασίας επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων για το έτος 2020
Ανάγκη λήψης μέτρων, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, προς το σκοπό της εύρυθμης διεξαγωγής της δοκιμασίας επάρκειας ενώπιον της
προβλεπόμενης στο άρθρο 16 του ν. 4194/2013 («Κώδικας Δικηγόρων» Α’ 208) Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β2474/22-6-2030/6/2020
δοκιμασία επάρκειας δικηγόρων
Σύνδεσμοςέως 30/6
αιτήσεις δικηγόρων
484ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. οικ. 21597/Δ1/7339
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 12549/4426/
16-3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 868), όπως ισχύει
Άρθρο εικοστό πρώτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)Β2480/22-6-20τροποποίησε Β' 868/16-3-20Σύνδεσμος-
485ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΑριθμ. Α. 1154
Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), με το οποίο κυρώνεται η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» και ιδιαίτερα του δεύτερου άρθρου αυτής, όπως ισχύει και του άρθρου 26 του ίδιου νόμου για την επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας
##
Άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), με το οποίο
κυρώνεται η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και του άρθρου 3 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως ισχύουν για τη μείωση μισθώματος για μισθώσεις ναυτικών και εξαρτημένων μελών - φοιτητών
Β2482/22-6-201/7/20 & 6/7/2020Σύνδεσμοςέως 1/7 (προθεσμία υποβολής αίτησης) &
έως 6/7 (προθεσμία αποδοχής αίτησης)
486ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αριθμ. οικ. 24760/550
Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας
Άρθρο έβδομο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) και όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α΄ 75) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86)
Β2484/22-6-20παρατείνεται
για δύο (2) μήνες από Μάιο
Σύνδεσμοςέως 31/7
487ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑριθμ. 63890
3η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 37674/10.4.2020
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β΄ 1291)
Άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
Β2486/22-6-20τροποποίησε Β' 1291_1560_1769Σύνδεσμοςέως 30/6 και ώρα 17.00
(τροποποιήθηκε από Β' 1769_2486)
488ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. ΓΔΟΥ138
Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 131/13.6.2020
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020
Άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α΄ 75) και άλλες διατάξεις» (Α’ 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα“ (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις”» (Α΄ 104) και ειδικότερα της παρ. 3 αυτού
Β2488/22-6-2026/6/2020
τροποποίησε Β' 2276
Σύνδεσμοςέως 26/6
489ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. 2252.1.3.6/37959/20
Περίοδος εφαρμογής του μέτρου για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών
Άρθρο εξηκοστό δεύτερο της από 30-3-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86)
##
Άρθρο εξηκοστό έβδομο της από 13-4-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13-4-2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και β) της από 1-5-2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 104)
Β2492/23-6-2020/7/2020Σύνδεσμοςέως 20/7
(παρατάθηκε με Β' 2878 έως 7/8)
490ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΑριθμ. Γ2α/οικ.37824
Τροποποίηση της υπ΄αρ.Υ4α/147881/25.11.2010
«Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων» κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄1851)»
Υπ' αρ. Υ4α/147881/25-11-2010 «Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων» κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄1851)Β2495/23-6-20Σύνδεσμος-
491ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑριθμ. 64260-22/06/2020
Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου εβδόμου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)
Άρθρο δέκατο έβδομο της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)
Β2496/23-6-2031/7/2020Σύνδεσμος-
492ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΑριθμ. 9418
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 958/15.06.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2370)
Έγκριση των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών επιχειρήσεων από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 στις εξής συνεδριάσεις της: 60η
συνεδρίαση (21/5/2020), 72η συνεδρίαση (09/06/2020), 73η συνεδρίαση (10/06/2020) και την 78η συνεδρίασή της (18/06/2020)
##
Ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο
της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 2084), ώστε να συμπληρωθεί με απαραίτητα μέτρα για διάφορες υπηρεσίες των καταλυμάτων
(ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΝΠ)
Β2498/23-6-20υγειονομικά πρωτόκολλα στα τουριστικά καταλύματα
(τροποποίησε Β' 2084_2370)
Σύνδεσμοςέως 31/12
493ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313832/8127
Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στον χορό μέσω δράσεων και προγραμμάτων
Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένο