Νέες επιχορηγήσεις, ύψους 850.000 ευρώ, ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνέχεια των ειδικών προσκλήσεων, που εκδόθηκαν στις 10 Ιουλίου 2020 για την επιχορήγηση φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού.

Αναλυτικότερα:

– 640.000 ευρώ για την προαγωγή της σύγχρονης εικαστικής τέχνης.

– 120.000 ευρώ για την ανάπτυξη ερευνητικού έργου με αντικείμενο τη χορογραφική   πρακτική στον κλασικό και σύγχρονο χορό.

– 90.000 ευρώ για την ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων στο design.

Οι αναλυτικές λίστες και οι πίνακες με τους επιχορηγούμενους στο: https://www.culture.gov.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=3565