Οι επιχειρήσεις των εταιριών ΚΤΕΛ – Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.) και έχουν υποστεί τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας Covid-19, ως αποζημίωση θα λάβουν οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης.

Η Κυβέρνηση με γνώμονα τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας προχωράει σε ένα ουσιαστικό μέτρο οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή έκτακτης επιδότησης.  Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η χορήγηση έκτακτης επιδότησης ως αποζημίωση για την απαγόρευση πλήρωσης του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων των επιβατών που διαθέτουν τα μέσα μεταφοράς στις εταιρείες ΚΤΕΛ – Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε, ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., δυνάμει της παρ. 2β του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ και στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ., δυνάμει του προσωρινού πλαισίου για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της πανδημίας COVID-19.

Επιπροσθέτως, η χορήγηση επιδοτήσεων της παρούσας απόφασης αφορά στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, του ημερολογιακού έτους 2020.

Τέλος, στη παρούσα απόφαση καθορίζονται ο προσδιορισμός και η διαδικασία της αποζημίωσης, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Αριθμ. 87618 Τεύχος B’ 4901/07.11.2020