Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για τη στήριξη των κλάδων που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού SARS-COV-2, η κυβέρνηση συνεχίζει την οικονομική ενίσχυση στους καλλιτέχνες- επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2883/02.07.2021 για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, για τον μήνα Μάιο 2021, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται, οι δικαιούχοι της παρούσας υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Φ.Ε.Κ. 2883/2021