Εφαρμογή των οδηγιών του ΕΟΔΥ και ειδικότερα πιστή εφαρμογή των κανόνων προσωπικής υγιεινής, αυτοπεριορισμός κατ’οίκον σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων και ενημέρωση της εταιρείας σε περίπτωση επιβεβαίωσης νόσου, περιορισμός μετακινήσεων των εργαζομένων στο Δίκτυο (όπου αυτό είναι εφικτό), υπηρεσιακή επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα, περιορισμός συναθροίσεων, αναστολή υπηρεσιακών μετακινήσεων στο εξωτερικό, δήλωση μετακινήσεων στο εξωτερικό για προσωπικούς λόγους, πριν την αναχώρηση και με την επιστροφή, αυστηρός έλεγχος εισόδου τρίτων σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ.

Με το μέτρο αυτό, προστατεύονται όχι μόνο οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ Α.Ε. αλλά και οι επιβάτες που μετακινούνται με το τρένο, στο σύνολο της χώρας.