Προσωρινή αναστολή, σταδιακά από 9 Μαρτίου 2020, της  κυκλοφορίας ορισμένων αμαξοστοιχιών στο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο καθώς και λεωφορειακών γραμμών, αφαίρεση των τραπεζοκαθισμάτων από τα κυλικεία, στα οποία προσφέρονται πλέον μόνο τυποποιημένα προϊόντα, μείωση στο 50% των διαθέσιμων  θέσεων προς κράτηση  από την Τετάρτη 18.03.2020, με στόχο την αποφυγή συνωστισμού και απελευθέρωση του ανοίγματος παραθύρων για επιπλέον εισροή φρέσκου αέρα εντός των οχημάτων.