Η κυβέρνησης αποφάσισε τη μετάθεση των ημερομηνιών εξέτασης για τη χορήγηση πιστοποιητικών ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP καθώς και την παράταση ισχύος πιστοποιητικών ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP, με αναβολή της  διεξαγωγής των προγραμματισθέντων εξετάσεων κατά 60 ημέρες. Ταυτόχρονα παρατάθηκε ο χρόνος ισχύος των υπαρχόντων πιστοποιητικών.

Με το μέτρο αυτό διευκολύνονται οι εργαζόμενοι στα ΚΤΕΟ όλης της χώρας, καθώς και οι ιδιοκτήτες οχημάτων, που όφειλαν να ελεγχθούν.

  • ΥΑ Γ4/17174/535/12-3-2020