Οι εξετάσεις μετατίθενται από τον Μάιο 2020 για το φθινόπωρο του 2020. Η νέα προθεσμία εγγραφών θα ανακοινωθεί από την ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.