Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2 αποφασίστηκε ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στις τουριστικές επιχειρήσεις θα έχουν ισχύ έως τις 31.05.2021.

Κατ’ εξαίρεση δύνανται τουριστικά καταλύματα κατηγορίας τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων (4*), μετά από υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης του τουριστικού καταλύματος προς την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, να εφαρμόζουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος στοιχείου πρωτοκόλλου Κ, ακόμα και μετά από τον ορισμό καταλυμάτων στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα ή Νησί, για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης της πανδημίας COVID-19.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’  αρ. 1881/29.05.2020 (Β’ 2084) Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370) και 9418/23.06.2020 (Β’ 2498) όμοιες αποφάσεις.

Αρ. 1881/29.05.2020 (Β’ 2084)

Αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370)

Αρ. 9418/23.06.2020 (Β’ 2498)

Αρ. 16192/23.10.2020 (B’ 4687)