Επιτρέπεται, σε προαιρετική και προσωρινή βάση, η τοποθέτηση διαχωριστικού προστασίας σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ), με σκοπό την προστασία των επιβατών και του οδηγού και την αποφυγή της διασποράς και διάδοσης του COVID-19.

Το μέτρο αφορά κυρίως τα ΤΑΞΙ και είναι σε συνέχεια αντίστοιχου μέτρου στα λεωφορεία, τρόλεϊ και λοιπά οχήματα ΔΧ.

Οικ.26028/1391/04.05.2020