Έως και τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η δυνατότητα που παρέχεται στους εργοδότες, να καθορίζουν μονομερώς με απόφασή τους, ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. Οι εργοδότες που, έως τις 30/9/2020, θα καθορίσουν με απόφασή τους ότι εργαζόμενοι η εργαζόμενος που εργάζονται στην επιχείρησή τους, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους με το σύστημα της τηλεργασίας, υποχρεούνται να υποβάλουν, μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου, το ειδικό έντυπο που απαιτείται στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».

ΚΥΑ 30742/1002/30-07-2020 (ΦΕΚ 3148 Β’)