Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη και την ομόφωνη εισήγηση των επιτροπής των ειδικών, αποφάσισαν τη σταδιακή επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, παίρνοντας ολα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης της δημόσιας υγείας.

Η επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών γίνεται ως εξής:

Την Δευτέρα 11 Μαΐου αρχίζουν ξανά τα μαθήματα της Γ΄ Λυκείου, ενώ από την Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, ακολουθούν οι υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου και ολες οι τάξεις του Γυμνασίου.

Τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών ακολουθούν την σταδιακή επαναλειτουργία της αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας

Για το σχολικό έτος 2019-2020 δεν πραγματοποιούνται οι εκδρομές, επισκέψεις, περίπατοι, εκδηλώσεις, μαθητικοί αγώνες, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών και η λειτουργία βιβλιοθηκών.

Για τα ΙΕΚ, την Μαθητεία, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2 και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων, ημερομηνία επανέναρξης ορίζεται η 18η Μαΐου.

Στα ΑΕΙ, συνεχίζεται κανονικά η εξ αποστάσεως διδασκαλία και με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρωθεί το ακαδημαϊκό εξάμηνο (από την 25 η Μαΐου, θα υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιούνται δια ζώσης εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις).

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/05-05-2020).

Αριθμ. 51888/ΓΔ4 (ΦΕΚ 1739/τ.Β΄/06-05-2020)

Οι Κ.Υ.Α./Υ.Α. και Εγκύκλιοι για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΙΕΚ, Μαθητεία, ΚΔΒΜ, Κολλέγια)

Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/5.5.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1699) και του τριακοστού έκτου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90)