Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας , για προληπτικούς λόγους απαγορεύεται προσωρινά στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 01.08.2020 έως και 31.8.2020, η πραγματοποίηση πανηγύρεων ή άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων τοπικού ή μη χαρακτήρα από ιδιωτικούς ή μη φορείς.

Αναστέλλεται η διεξαγωγή κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, οποιασδήποτε θρησκείας ή δόγματος, που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής εκτός των χώρων θρησκευτικής λατρείας έως 31.08.2020.

ΚΥΑ ΑριθμΔ1α/ΓΠ.οικ. 48595,  Τεύχος 3159Β΄/31.07.2020

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44457 Τεύχος B’ 2857/13.07.2020

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50451, Τεύχος  3332Β΄/09.08.2020