• Μένουμε Ασφαλείς – Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους χώρων συνάθροισης κοινού

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 13.7.2020 έως και 31.8.2020 των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 1. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση:

α) τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία και

 β) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους

γ) τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες

δ) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες και

ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις ορφανοτροφείων

2. Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού.

3. Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης.

4. Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού η φαγητού).

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44074 Τεύχος B’ 2798/11.07.2020

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.47419 Τεύχος B’ 3098/25.07.2020