Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως και τις 15.9.2020 των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 1. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση:

α) τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία και

 β) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους

γ) τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες

δ) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες και

ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις ορφανοτροφείων

2. Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού.

3. Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης.

4. Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού η φαγητού).

5. Υπηρεσίες οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 82.30.12.00) και υπηρεσίες εκμετάλλευσης εκθεσιακών χώρων (ΚΑΔ 82.30.12.01).

6. Υπαίθριες οργανωμένες αγορές του ν. 4497/2017 και συγκεκριμένα τις υπαίθριες οργανωμένες αγορές: α) του άρθρου 37 και β) του άρθρου 38: Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (ΚΑΔ: 4782) και λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (ΚΑΔ: 4789).

7. Κυλικεία δημοτικών Κ.Α.Π.Η. (ΚΑΔ 56.10.19.07).

8. Αναστολή επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων

9. Αναστολή διεξαγωγής θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής 10. Προσωρινή απαγόρευση πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων.

10. Προσωρινή απαγόρευση πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων.

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44074 Τεύχος B’ 2797/11.07.2020

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.47419 Τεύχος B’ 3098/25.07.2020

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.52831 Τεύχος B’ 3573/28.08.2020