Προκειμένου η πρώτη φάση χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, η Κυβέρνηση αποφάσισε τον περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Στην περίπτωση της Αττικής, ο περιορισμός της κυκλοφορίας γίνεται εντός των ορίων της Περιφέρειας.

Για το σύνολο της χώρας, απαγορεύονται οι μετακινήσεις προς τα νησιά.

Ο περιορισμός ισχύει για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 18.5.2020.

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27818 , ΦΕΚ Β΄1648/03.05.2020

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29116, ΦΕΚ Β’ 1781/10.05.2020