Οδηγίες για την επανέναρξη λειτουργίας σχολικών μονάδων απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και, μέσω αυτών, στα Λύκεια και Γυμνάσια της χώρας.

Στις οδηγίες περιλαμβάνονται ενημερωτικά σημειώματα προς:

α) Διευθυντές σχολείων,

β) Εκπαιδευτικούς,

γ) Γονείς/κηδεμόνες,

δ) Μαθητές.

Το ενημερωτικό υλικό περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με

α) το COVID-19 και τα συμπτώματα της νόσου,

β) τους τρόπους μετάδοσης,

γ) τα μέτρα αυτοπροστασίας και προστασίας τρίτων και

δ) τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητο να ληφθούν σε περίπτωση που εμφανιστούν κρούσματα της νόσου στο σχολείο.

Σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών και με γνώμονα την μέγιστη δυνατή ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα κατά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων:

*Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

*Ο ανώτατος αριθμός μαθητών ανά αίθουσα διδασκαλίας ορίζεται σε δεκαπέντε (15).

*Τάξεις ή τμήματα τάξεων με περισσότερους από 15 μαθητές, χωρίζονται σε υποτμήματα ίσης δυναμικής και εφαρμόζουν εκ περιτροπής διδασκαλία. Εφόσον σε κάποια σχολική μονάδα πλεονάζουν κατάλληλες (ιδίως  για την τήρηση αποστάσεων μεταξύ των μαθητών) σχολικές αίθουσες, η διδασκαλία σε υποτμήματα μπορεί να είναι και καθημερινή.

*Κατά τη διαδικασία παροχής της παράλληλης στήριξης προς τους μαθητές, είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας. Κατά τα λοιπά, η χρήση προστατευτικής μάσκας από μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των σχολικών μονάδων είναι προαιρετική.

*Ο Διευθυντής σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων φροντίζουν ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών και εκπαιδευτικών, ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.

Τα κυλικεία των σχολικών μονάδων παραμένουν κλειστά μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Αρ. Πρωτ. 51380/Δ2/05-05-2020

Αρ. Πρωτ. 52528/Δ2/07-05-2020

Αριθμ. 51888/ΓΔ4 (ΦΕΚ 1739/τ.Β΄/06-05-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση

Αριθμ. 51958/ΓΔ4/07-05-2020 Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας